Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inspirationsdag for lærere på Aarhus Universitet i Foulum

Onsdag 18. september har gymnasielærere mulighed for at høre mere om de undervisningstilbud og -forløb, der udbydes på AU Foulum inden for områderne biologi, bioteknologi og kemi i efteråret 2019 og foråret 2020.

04.07.2019 | Nina Hermansen

Dato ons 18 sep
Tid 09:30 16:00
Sted Mødelokale 2, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Der udbydes hvert år en række undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Foulum. Eleverne deltager i et på forhånd fastlagt forløb, hvor de bl.a. stifter bekendtskab med naturvidenskabelig metode og får større forståelse for naturvidenskaben som genre.    

Onsdag 18. september afholder Aarhus Universitet i Foulum en Inspirationsdag, hvor lærerne bliver inviteret til at høre mere om, hvordan forløbene foregår, og får mere information om de forløb, der udbydes inden for områderne biologi, bioteknologi og kemi i efteråret 2019 og foråret 2020.

Det er gratis at deltage i Inspirationsdagen, men tilmelding er nødvendig. Der er frist 11. september.

Tilmeld dig her


Læs mere om undervisningsforløb på AU Foulum

PROGRAM

9.30

Ankomst – kaffe/te og rundstykker

9.45

Velkomst
ved seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, AU

10.00

"Kan det, vi spiser, interagere med medicinsk behandling?"
ved adjunkt, Tenure Track Martin Krøyer Rasmussen, Institut for Fødevarer, AU

10.30

"Kvæg og Klima"
Ved professor Peter lund, Institut for Husdyrvidenskab, AU

11.00

"Klimavenlig mad"
ved lektor Lisbeth Mogensen, Institut for Agroøkologi, AU

11.30

Frokost i gæstekantinen (sandwich)

12.15 AU Foulum del 1
 

Tilbud til gymnasierne, klassebesøg, SRP mv.
ved koordinator Pernille Maj Svendsen, Vejledning og studieinformation, ST, AU

Præsentation af agrobiologiuddannelsen
ved lektor Ricarda Engberg, Institut for Husdyrvidenskab, AU

12.45

Besøg laboratoriet (spor valgt ved tilmeldingen)

 
  • "Bioaktive stoffer i fødevarer"
    ved seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, AU
  • "Bioraffinering af græs – protein til foder og fødevarer"
    ved Postdoc Lene Stødkilde-Jørgensen, Institut for Husdyrvidenskab, AU
  • "Jord som filter"
    ved postdoc Trine Nørgaard, Institut for Agroøkologi, AU
 

14.45

Opsamling fra dagen og pause (kaffe/te og kage)

15.00

AU Foulum del 2

 

Rundvisning, hvor vi ser bioraffinaderiet, snakker klima og ser køerne
ved seniorforsker Ib Sillebak Kristensen, Institut for Agroøkologi, AU

16.00

Tak for i dag

 Download programmet som pdf

Agro, DCA, Food, Anis