Forskere og gartneribranchen bekæmper potteplantespild

Mindre spild i potteplantebranchen er målet for projektet MinimalSpild, som forskere fra Aarhus Universitet står bag. De præsenterer nu projektets samlede resultater på en afsluttende konference den 23. november. Her mødes både gartnere, detailled og forskere for at finde fælles fodslag om, hvordan spildet fremover kan mindskes. Nogle af midlerne i kampen mod potteplantespild er nye indpakningsløsninger til planterne og en ny målekuffert, der afslører, hvor planterne bliver belastet af luftarten ætylen.

06.11.2017 | Lotte Rystedt

Et af Aarhus Universitets forsøg har vist, at hvis potteroser pakkes i en lukket pose, kan de holde tre gange så lang tid uden vand, som hvis de pakkes i en åben pose. Foto: Lotte Rystedt

Danske gartnerier producerer hvert år 600 millioner potteplanter, og er dermed verdens næststørste eksportør af prydplanter. Men i distributionskæden fra gartneri til forbruger går en del af planterne til spilde. Den udfordring har forskere fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet set nærmere på i projektet MinimalSpild, som udsprang af et ønske fra gartneribranchen selv.

Mere viden om planternes rejse

Torben Moth, som ejer gartneriet Rosa Danica, var en af de potteplanteproducenter som fra begyndelsen bakkede op om, at problemstillingen skulle undersøges nærmere. Han har været en aktiv deltager i projektet MinimalSpild, som er et GUDP-støttet projekt med deltagelse af Aarhus Universitet, brancheforeningen Flora Dania og partnere fra fynske potteplantegartnerier.

-          Jeg kan godt blive trist, når jeg ser, at planter, som vi har passet i op til et halvt år, ikke når ud til forbrugerne i den bedste stand. Men jo mere vi ved om forholdene i distributionskæden, som produktet kommer ind i, jo bedre kan vi forberede planterne på det i gartneriet, siger Torben Moth.

Målekuffert afslører synder

Gartneriejeren nævner en ny målekuffert som et spændende resultat fra projektet. Den er udviklet af postdoc Alexandru Luca og lektor Merete Edelenbos fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet. Kufferten kan placeres i dagligvarebutikker eller lastvogne, hvor potteplanterne befinder sig på deres vej ud til forbrugeren. Den opsamler automatisk luftprøver, som kan afsløre indholdet af gasarten ætylen i luften. Ætylen er en stor fjende for planters holdbarhed.

-          Kufferten kan sammen med vores meget præcise ætylenmåleudstyr give os et mere nøjagtigt måleresultat, end vi hidtil har kunnet få, og kufferten kan opsamle prøverne uden manuel betjening. Det betyder, at vi får et faktabaseret billede af, hvor æthylenlenproblemerne opstår. Så har vi pludselig mulighed for at arbejde videre med at mindske dem, siger Merete Edelenbos.

Ny indpakning mindsker vandingsbehov

Hendes kollega seniorforsker Karen Koefoed Petersen fremhæver arbejdet med nye typer indpakning af potteplanterne. Et forsøg har blandt andet vist, at hvis potteroser pakkes i en lukket pose, kan de holde tre gange så lang tid uden vand, som hvis de pakkes i en åben pose.

-          Det kan begrænse behovet for at vande i distributionskæden meget effektivt, og kan på sigt blive en konkurrencefordel for danske gartnere, som eksporterer 75 procent af deres planter, siger Karen Koefoed Petersen.

Hele kæden mødes til konference

Torben Moth har arbejdet med problematikkerne omkring for eksempel ætylen i mange år, men er glad for at blive bestyrket i sin praktiske viden.

-          Det er et af de mest spændende projekter om potteplanter i årevis. Det er vildt godt, fordi alle i kæden bliver klædt på i forhold til at vide, hvor planterne bliver skadet, og nu må vi alle i kæden forholde os til de fakta, siger Torben Moth.

Projektet MinimalSpild bliver afsluttet med konferencen ”Mindre spild i potteplantebranchen”, og her deltager både indkøbere fra de store dagligvarekæder, forskere og gartneriejere. Forskerne fra Aarhus Universitet femlægger resultaterne fra projektet og dagen afsluttes med en paneldebat med overskriften ”Hvem vil være med til at nedbringe spildet?”

Direktør for brancheforeningen Flora Dania, Peter Larsen-Ledet, er en af arrangørerne bag konferencen.

-          Vi er glade for, at der er opstået en større dialog omkring potteplantespildet i hele distributionskæden, og at alle fra gartnere over transportører til detailbutikker kan se, at de har et ansvar for spildet. Vi håber, at den afsluttende konference munder ud i, at alle led i kæden vil se med nye øjne på udfordringen og vil arbejde videre med resultaterne fra projektet, siger han.

MinimalSpild-konferencen finder sted den 23. november ved Flora Dania i Odense.

Se hele programmet og tilmeld dig her


Læs mere

Vi håber, at din potteplante har haft en behagelig rejse 


For yderligere oplysninger

Lektor Merete Edelenbos
Institut for Fødevarer
Aarhus Universitet
Mobil: 29 45 01 33
Email: merete.edelenbos@food.au.dk

Seniorforsker Karen Koefoed Petersen
Institut for Fødevarer
Aarhus Universitet
Mobil: 93 50 85 20
Email: karenk.petersen@food.au.dk

Food, DCA, Plantedyrkning