Kødets lyster og den sunde fornuft

Ph.d.-studerende Sandy Stiles Andersen vil undersøge de bagvedliggende årsager til danskernes relativt høje kødforbrug. Hun arbejder blandt andet på ”The Meat Dogma Blogging Project”, som skal undersøge, hvilke konsekvenser det har for forsøgspersoner at reducere kødforbruget.

02.03.2015 | Helene Kristensen

Et nyt projekt skal afdække sammenhængen mellem danskernes fortællinger og myter om kød, og mængderne, der faktisk konsumeres. Foto: Colourbox

Danskere vokser op med historier om, hvad der er sundt og godt at spise for at blive stor og stærk.  Historierne følger med gennem livet – de bliver til normer, som integreres i hvert enkelt persons identitet. Udtryk som ”Rigtige mænd spiser ikke kaninføde” og ”Det er farligt at få for lidt protein” er velkendte danske talemåder, mens forskning og ernæringseksperter peger på, at der er behov for et mere moderat kødforbrug for helbredets og miljøets skyld.

- Sandheden er, at danskerne er et af de folkeslag i verden, som spiser mest kød pr. person. Danske kvinder spiser dobbelt så meget kød og mænd næsten tre gange så meget, som det er nødvendigt for at dække det reelle proteinbehov. En person, der vejer 70 kg, kan få dækket sit behov for protein ved at spise et halvt kilo kød om ugen, fastslår Sandy Stiles Andersen, ph.d.-studerende fra Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.

Kødforbruget ændrer sig kun lidt i disse år, selv om der kan ses tendenser i de største byer.
Sandy Stiles Andersen har sammen med kollegaen Morten Graversgaard, ph.d.-studerende fra Institut for Agroøkologi – Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, sat sig for at forske i forskellige aspekter af kødforbruget i Danmark.  De fokuserer på fortællingerne om, hvad vi spiser og hvorfor.
Projektet skal afdække sammenhængen mellem danskernes fortællinger og myter om kød, og mængderne, der faktisk konsumeres.

Danskerne er generelt velinformerede og lader sig desuden ikke påvirke af skræmmekampagner. Derfor, må der tages alternative metoder i brug for at gøre danskerne opmærksomme på eget kødforbrug.

- Jeg vil hjælpe folk til at se, hvordan de kan ændre på deres måde at spise kød, men uden at være dukkefører. Jeg tror mest på en form for invitation, hvor man får lyst til at prøve selv. Det er her, bloggen kommer ind.

Kødforbrug i et dogmeperspektiv

Sandy Stiles og Morten Graversgaard er ph.d.-studerende i forskningsalliancen DNMARK, som sætter fokus på kvælstof-dilemmaet og de muligheder og trusler, som det udgør mod vores fødevareproduktion, økonomi, miljø og sundhed.

De to ph.d.-studerende har ladet sig inspirere af tankegangen bag de danske dogmefilm og dogmemad på restaurant Noma og igangsat ”The Meat Dogma Blogging Project”. De har foreløbig inviteret syv kolleger fra DNMARK til at deltage i et forsøg, hvor deltagerne selv fik lov til at bestemme, hvor meget de ville nedsætte kødforbruget. Deltagerne skulle så leve på den måde i fire uger. 

Undervejs i forløbet blogger deltagerne og beretter om, hvad de vælger at spise, og hvor meget og hvordan det påvirker deres eget og deres familiers liv. Derefter bliver forbruget af fødevarer opgjort og omregnet til, hvor meget deres kvælstof-fodaftryk reduceres som følge af det mindre kødforbrug. Resultaterne bliver efterfølgende skaleret op til at gælde for hele den danske befolkning og sammenlignes med tilsvarende analyser fra Tyskland, England og USA.
Skønt undersøgelsesgruppen, der bestod af højtuddannede, ikke var repræsentativ for befolkningen, fik man nogle interessante informationer. Blandt andet fik flere af deltagerne en form for spøgelsessult efter tre uger med nedsat kødforbrug. 

- Deltagerne i projektet fik øget deres bevidsthed om, hvad de spiser. Der er nærmest tale om en ægte transformation, udtaler Sandy Stiles Andersen.


Om DNMARK

DNMARK er en strategisk og tværfaglig forskningsalliance, der arbejder med nye ideer til, hvordan man kan optimere brugen af kvælstof til gensidig gavn for samfund, miljø og for fødevare- og jordbrugserhvervet. For lidt kvælstof fører til nedsat fødevareproduktion, mens et for stort kvælstofforbrug er skadeligt for miljøet og folkesundheden. Alliancens ideer skal derfor både forbedre ressourceudnyttelsen og folkesundheden samt sikre en mindre miljø- og klimabelastning.

Bag alliancen står danske og udenlandske universiteter samt en række partnere fra erhvervslivet, herunder landbrugs- og følgevirksomheder samt offentlige myndigheder og interesseorganisationer.

DNMARK er finansieret af en femårig bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd og Innovationsfonden.

Læs mere om DNMARK her.

Yderligere information

Ph.d.-studerende Sandy Stiles Andersen
Institut for Kultur og Samfund,
Mobil: 2843 0001
E-mail: filsa@cas.au.dk

Læs mere om Sandy Stiles Andersens ph.d.-projekt.

DCA, Food