FOOD Alumnenetværk

 

FOOD Alumnenetværk

Som alumne er du vigtig for Institut for Fødevarer. 

Nyheder

Forskerne fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet håber, at de kan finde metoder, som kan øge rodfrugternes holdbarhed med op til 14 dage. Foto: Jesper Rais/AU-Foto

15.01.2018 | Food

Varme bade til rodfrugter skal mindske madspild

De fleste rodfrugter vaskes, før de når ud til forbrugerne, men badet kan give rødderne skrammer, som lader bakterier og svampe trænge lettere ind og dermed forringe holdbarheden. Forskere fra Aarhus Universitet undersøger nu, om vask med varmere vand og planteolier kan mindske spildet.

12.01.2018 | Presseklip

Se indslaget: Forskning i lys kan gavne fynsk cannabis-produktion

Flere fynske gartnerier begynder inden længe at dyrke medicinsk cannabis. På Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet bliver der forsket i, hvad forskellige former for lys betyder for planter, og den viden kan komme cannabis-produktionen til gode. Se hele indslaget fra TV2Fyn her.

Deltagerne i PHD-HUB FOULUM får blandt andet kontorplads og sparring, når det passer dem. Foto: Colourbox

08.01.2018 | DCA

Nyt iværksættermiljø åbner for ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet

PHD-HUB FOULUM er en ny inkubator, som skal hjælpe naturvidenskabelige ph.d.’ere med at udvikle egne forretningsideer eller finde job hos private virksomheder. Bag inkubatoren står Agro Business Park, og Aarhus Universitet er tilknyttet projektet.

Som en alumne vil du kunne benytte en række tilbud

  • Invitationer til arrangementer inden for fødevareforskning
  • Vedligeholdelse og udbygning af dit netværk, hvor du også kan erfare, hvordan andre bruger deres uddannelse og kompetencer
  • Gratis adgang til forelæsningsrække på Folkeuniversitet
  • Adgang til biblioteksressourcer
  • Rabat på visse bogkøb
  • Mulighed for at indgå i mentorprogram for unge talenter inden for fødevarevidenskab 

Du kan også bidrage til at udvikle vore uddannelser og forskningsmiljø på Aarhus Universitet og til at sikre Institut for Fødevarer en ledende position i fødevareforskningen.

Arrangementer

tor 18 jan
08:00-16:00 | AU-Foulum
Ph.d.-kursus: Introduction to metabolomics
man 22 jan
08:00-16:00 | AU-Foulum
Ph.d.-kursus: Introduction to multivariate data analysis (chemometrics)
tor 15 mar
12:00-16:00 | Aarhus Universitet, Foulum
CBIO seminar
Eksterne foredragsholdere orienterer om potentialet for bioøkonomi i både dansk og europæisk sammenhæng. Herudover giver mødet mulighed for direkte kontakt til lederne af forskningsplatformene i CBIO. Der er blandt andet lejlighed til at høre om mulighederne for at samarbejde om specifikke forskningsprojekter, søge ph.d.-midler og indgå samarbejdsaftaler.