Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Biomasse

Professorer, lektorer og seniorforskere

Arbejdsområder

Gødskning, planteernæring, økologi, grøngødskning, mykorrhiza, vanding, tørkestress, vandstress, høsttid, lagring, kvalitet, løg, kål, gulerødder, porre, salat, tomat.

Karen Koefoed Petersen

Seniorforsker, Forskergruppeleder
M
P +4587158336
P +4593508520

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering; tørkestress; kuldetolerance; vækstregulering; afhærdning / holdbarhed af prydplanter; vandings- og gødningsstrategier; jordbær.

 

 

Arbejdsområder

Fri radikalkemi i modelsystemer, mejeriprodukter og proceslinjer i fødevareindustrien med henblik på at følge ændringer i fødevarekvalitet; massespektrometrisk karakterisering af metabolitter.

 

 

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Arbejdsområder

Ph.d.-studerende

Louise Juul Pedersen

Ph.d.-studerende
M
P +4587158003

Arbejdsområder

Tangprotein, proteinekstraktion, proteinkarakterisering, gelfiltrering, massespektrometri.