Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Biomasse

Professorer, lektorer og seniorforskere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Gødskning, planteernæring, økologi, grøngødskning, mykorrhiza, vanding, tørkestress, vandstress, høsttid, lagring, kvalitet, løg, kål, gulerødder, porre, salat, tomat.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering; tørkestress; kuldetolerance; vækstregulering; afhærdning / holdbarhed af prydplanter; vandings- og gødningsstrategier; jordbær.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Fri radikalkemi i modelsystemer, mejeriprodukter og proceslinjer i fødevareindustrien med henblik på at følge ændringer i fødevarekvalitet; massespektrometrisk karakterisering af metabolitter.

 

 

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Ph.d.-studerende

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Tangprotein, proteinekstraktion, proteinkarakterisering, gelfiltrering, massespektrometri.