Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Cerealier og Kartofler

Professorer, lektorer og seniorforskere

Carl-Otto Ottosen

Professor MSO
M
P +4587158373
P +4522903105

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.

Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder

Arbejdsområder

Rodvækst, kvælstofoptagelse, rodkonkurrence, reduktion af nitratudvaskning, efter-afgrøder, minirhizotroner, sædskifte, økologisk jordbrug, planteernæring.

 

 

Lotte Bach Larsen

Professor, Forskergruppeleder
M
H bygn. F20/8845, 3354
P +4587158049
P +4522819282

Arbejdsområder

Kartoffelprotein, struktur og funktionalitet, oprensning og karakterisering, polyphenol oxidase, TGA stoffer  

Arbejdsområder

Kartoffelprotein, struktur og funktionalitet, proteingeler, emulsioner og skum, reologi, oprensning og karakterisering  

Arbejdsområder

Fri radikalkemi i modelsystemer, mejeriprodukter og proceslinjer i fødevareindustrien med henblik på at følge ændringer i fødevarekvalitet; massespektrometrisk karakterisering af metabolitter.

 

 

Arbejdsområder

Kvalitet af cerealier og brød, bagekvalitet, sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, tekstur analyser af dej og brød  

 

 

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Arbejdsområder

Kartoffelprotein, kromatografisk oprensning, 1 og 2D gel elektroforese, MALDI TOF MS, Protein funktionalitet, Geltekstur, Reologi, Skumning, Emulsioner

 

 

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Sensorik, deskriptiv analyse, forbruger analyse.

Arbejdsområder

Mælke proteiner, plante proteiner, interaktioner, co-precipitering, forbedret funktionalitet, massespektrometri.

Thayna Mendanha

Videnskabelig assistent

Arbejdsområder

Agronomi, fænotypebestemmelse, klimaændringer, plantestress, klorofyl flourescens, varmestress, varme tolerance, tørkestress.