Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Drikkevarer

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Sensorik, deskriptiv analyse, forbruger analyse.

Arbejdsområder

Kvalitet af øl, sensoriske analysemetoder, sensitivitet af metoder, panel rekruttering, screening og træning, forbrugerpræferencer, univariate- og multivariate dataanalyse.

Arbejdsområder

Sensorik-videnskab, sundhed, ernæringsvidenskab, forbrugeradfærd, panel-ledelse, sensometrik, produktudvikling, kvalitetskontrol, madvalg og spiseadfærd