Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Grønsager

Professorer, lektorer og seniorforskere

Carl-Otto Ottosen

Professor MSO
M
P +4587158373
P +4522903105

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.

Derek V. Byrne

Professor, Forskergruppeleder
M
P +4587158394
P +4528782840

Arbejdsområder

Sensorik, ernæring, smag, aroma, spiseoplevelse, objektivitet/subjektivitet i spiseoplevelse, madglæde, livskvalitet.

Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder

Arbejdsområder

Rodvækst, kvælstofoptagelse, mineralisering, nitratudvaskning, efterafgrøder, sædskifte, økologi, kål, rodfrugter, smag og sundhedsværdi, champignon og D vitamin.

 

 

Arbejdsområder

Gødskning, planteernæring, økologi, grøngødskning, mykorrhiza, vanding, tørkestress, vandstress, høsttid, lagring, kvalitet, løg, kål, gulerødder, porre, salat, tomat.

 

 

Kai Grevsen

Seniorforsker
M
P +4587158342

Arbejdsområder

Modellering af plantevækst og -udvikling, fænologi, faseskifte, vernalisering i blomkål og broccoli, spirehæmning af løg, industriafgrøder, ærter, spinat, løg, naturmedicin.

 

 

Karen Koefoed Petersen

Seniorforsker, Forskergruppeleder
M
P +4587158336
P +4593508520

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering, tørkestress, kuldetolerance, vækstregulering, afhærdning / holdbarhed af prydplanter, vandings- og gødningsstrategier, jordbær.

 

 

Merete Edelenbos

Lektor
M
P +4587158334
P +4529450133

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter og bladgrønsager, post harvest teknologi og kvalitet, minimal forarbejdning, betydning af art, sort, dyrkning, håndtering, lagring, forarbejdning og pakning på holdbarhed, farve, aroma, smag og spisekvalitet.

 

 

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter, kål og bladgrønsager, sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, aroma- og smagsstoffer, tekstur, human ernæring og sundhed, multivariat dataanalyse.

 

 

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Aimei Wang

Videnskabelig assistent
M
P +4587158347

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, biologiske markeringsværktøjer, frisk frugt og grønt, sensorik, luftborne mirkoorganismer, mikro klima, GC-MS, PTR-TOF-MS.

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, frisk frugt og grønt, pakning, GC-MS, kvalitetsændring, holdbarhed, aroma.

Anna Borum

Videnskabelig assistent

Arbejdsområder

Post harvest kvalitet, frugt og grønt, produktudvikling, madspild, højværdi-afgrøder, økologi, ernæring, projektkoordinator.    

 

 

Arbejdsområder

Tomatsuppe m/u cayennepeber, voksnes accept, trigiminel stimulering, forbrugerpræferencer, sundhed, mæthed, dynamisk udvikling, agurk, sensorik, multivariat dataanalyse, peberfrugt, børns accept, farve.  

Arbejdsområder

Måltidsrammer, børn, sundhed, frugt og grønt, fisk, daginstitutioner, madmod, madpakker, rekruttering og dataindsamling.

 

 

Arbejdsområder

Aktiv emballage, fødevarekvalitet, naturlige antimikrobielle stoffer, fugtighed, rodfrugter  

Arbejdsområder

Forbrugerpræferencer, børns accept af grønsager, tilberedningsmetoder, sensorisk analyse, sundhed, mad- og smagspræferencer, gulerødder, pastinakker.  

Lars Henrik Jacobsen

Akademisk medarbejder

Arbejdsområder

Arbejdsområder

Unges præference for grønsagssnacks; ændring af produkters sammensætning, produkt kompleksitet; sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, multivariat dataanalyse.

 

 

 

Marie Grønbæk

Erhvervspostdoc
M
P +4587158327

Arbejdsområder

Hvidkål, spidskål og grønkål, indhold af glukosinolater og påvirkning af disse ved forskellig gødningstype og -mængde og stresspåvirkning, væksthus- og markforsøg.

 

 

Arbejdsområder

Sundhedsfremmende planteindholdsstoffer, projektudvikling, fundraising, projektkoordinering.

 

 

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Multilag, gasudveksling, chlorofylfluorescens, metabolomik, abiotisk stress, LED, lyskvalitet, reaktive oxygenarter (ROS)

Margita Hefner

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Økologisk landbrug, jord-plante-interaktioner, reduceret jordbearbejdning, kvælstofudvaskning, efterafgrøder, agro-økologiske hjælpeafgrøder.