Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Grønsager

Professorer, lektorer og seniorforskere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Sensorik, ernæring, smag, aroma, spiseoplevelse, objektivitet/subjektivitet i spiseoplevelse, madglæde, livskvalitet.

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Rodvækst, kvælstofoptagelse, mineralisering, nitratudvaskning, efterafgrøder, sædskifte, økologi, kål, rodfrugter, smag og sundhedsværdi, champignon og D vitamin.

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Gødskning, planteernæring, økologi, grøngødskning, mykorrhiza, vanding, tørkestress, vandstress, høsttid, lagring, kvalitet, løg, kål, gulerødder, porre, salat, tomat.

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Modellering af plantevækst og -udvikling, fænologi, faseskifte, vernalisering i blomkål og broccoli, spirehæmning af løg, industriafgrøder, ærter, spinat, løg, naturmedicin.

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering, tørkestress, kuldetolerance, vækstregulering, afhærdning / holdbarhed af prydplanter, vandings- og gødningsstrategier, jordbær.

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter og bladgrønsager, post harvest teknologi og kvalitet, minimal forarbejdning, betydning af art, sort, dyrkning, håndtering, lagring, forarbejdning og pakning på holdbarhed, farve, aroma, smag og spisekvalitet.

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter, kål og bladgrønsager, sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, aroma- og smagsstoffer, tekstur, human ernæring og sundhed, multivariat dataanalyse.

 

 

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, biologiske markeringsværktøjer, frisk frugt og grønt, sensorik, luftborne mirkoorganismer, mikro klima, GC-MS, PTR-TOF-MS.

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, frisk frugt og grønt, pakning, GC-MS, kvalitetsændring, holdbarhed, aroma.

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Post harvest kvalitet, frugt og grønt, produktudvikling, madspild, højværdi-afgrøder, økologi, ernæring, projektkoordinator.    

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Tomatsuppe m/u cayennepeber, voksnes accept, trigiminel stimulering, forbrugerpræferencer, sundhed, mæthed, dynamisk udvikling, agurk, sensorik, multivariat dataanalyse, peberfrugt, børns accept, farve.  

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Måltidsrammer, børn, sundhed, frugt og grønt, fisk, daginstitutioner, madmod, madpakker, rekruttering og dataindsamling.

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Aktiv emballage, fødevarekvalitet, naturlige antimikrobielle stoffer, fugtighed, rodfrugter  

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Forbrugerpræferencer, børns accept af grønsager, tilberedningsmetoder, sensorisk analyse, sundhed, mad- og smagspræferencer, gulerødder, pastinakker.  

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Unges præference for grønsagssnacks; ændring af produkters sammensætning, produkt kompleksitet; sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, multivariat dataanalyse.

 

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Hvidkål, spidskål og grønkål, indhold af glukosinolater og påvirkning af disse ved forskellig gødningstype og -mængde og stresspåvirkning, væksthus- og markforsøg.

 

 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Sundhedsfremmende planteindholdsstoffer, projektudvikling, fundraising, projektkoordinering.

 

 

Ph.d.-studerende

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Økologisk landbrug, jord-plante-interaktioner, reduceret jordbearbejdning, kvælstofudvaskning, efterafgrøder, agro-økologiske hjælpeafgrøder.

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Arbejdsområder

Madspild i grønsager, postharvest, lagring, hyldeliv.