Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Grønsager

Professorer, lektorer og seniorforskere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Sensorik, ernæring, smag, aroma, spiseoplevelse, objektivitet/subjektivitet i spiseoplevelse, madglæde, livskvalitet.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Rodvækst, kvælstofoptagelse, mineralisering, nitratudvaskning, efterafgrøder, sædskifte, økologi, kål, rodfrugter, smag og sundhedsværdi, champignon og D vitamin.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Gødskning, planteernæring, økologi, grøngødskning, mykorrhiza, vanding, tørkestress, vandstress, høsttid, lagring, kvalitet, løg, kål, gulerødder, porre, salat, tomat.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Modellering af plantevækst og -udvikling, fænologi, faseskifte, vernalisering i blomkål og broccoli, spirehæmning af løg, industriafgrøder, ærter, spinat, løg, naturmedicin.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering, tørkestress, kuldetolerance, vækstregulering, afhærdning / holdbarhed af prydplanter, vandings- og gødningsstrategier, jordbær.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter og bladgrønsager, post harvest teknologi og kvalitet, minimal forarbejdning, betydning af art, sort, dyrkning, håndtering, lagring, forarbejdning og pakning på holdbarhed, farve, aroma, smag og spisekvalitet.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Plante, grøntsag, abiotisk stress, klima forandring, fysiologisk respons, fotosyntese, kulhydrat, ikke-kodende RNA.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter, kål og bladgrønsager, sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, aroma- og smagsstoffer, tekstur, human ernæring og sundhed, multivariat dataanalyse.

 

 

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, biologiske markeringsværktøjer, frisk frugt og grønt, sensorik, luftborne mirkoorganismer, mikro klima, GC-MS, PTR-TOF-MS.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, frisk frugt og grønt, pakning, GC-MS, kvalitetsændring, holdbarhed, aroma.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Post harvest kvalitet, frugt og grønt, produktudvikling, madspild, højværdi-afgrøder, økologi, ernæring, projektkoordinator.    

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Tomatsuppe m/u cayennepeber, voksnes accept, trigiminel stimulering, forbrugerpræferencer, sundhed, mæthed, dynamisk udvikling, agurk, sensorik, multivariat dataanalyse, peberfrugt, børns accept, farve.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Måltidsrammer, børn, sundhed, frugt og grønt, fisk, daginstitutioner, madmod, madpakker, rekruttering og dataindsamling.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Aktiv emballage, fødevarekvalitet, naturlige antimikrobielle stoffer, fugtighed, rodfrugter  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Forbrugerpræferencer, børns accept af grønsager, tilberedningsmetoder, sensorisk analyse, sundhed, mad- og smagspræferencer, gulerødder, pastinakker.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Unges præference for grønsagssnacks; ændring af produkters sammensætning, produkt kompleksitet; sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, multivariat dataanalyse.

 

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Hvidkål, spidskål og grønkål, indhold af glukosinolater og påvirkning af disse ved forskellig gødningstype og -mængde og stresspåvirkning, væksthus- og markforsøg.

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Sundhedsfremmende planteindholdsstoffer, projektudvikling, fundraising, projektkoordinering.

 

 

Ph.d.-studerende

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Multilag, gasudveksling, chlorofylfluorescens, metabolomik, abiotisk stress, LED, lyskvalitet, reaktive oxygenarter (ROS)

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Økologisk landbrug, jord-plante-interaktioner, reduceret jordbearbejdning, kvælstofudvaskning, efterafgrøder, agro-økologiske hjælpeafgrøder.