Ledergruppen i Institut for Fødevarer

Michelle H. Williams

Institutleder
M
P +4525170049

Arbejdsområder

Lederansvarlig for indtægtsmål, forskningsresultater, forvaltning af centrale klientrelationer, forskningsnetværk, projektledelse, personaleansvarlig, aktivitets- og ressourcestyring

Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder

Karen Koefoed Petersen

Seniorforsker, Forskergruppeleder
M
P +4587158336
P +4593508520

Arbejdsområder

Gruppeleder for Forskergruppe for Planter, Fødevarer og Klima

Jette Feveile Young

Lektor, Forskergruppeleder
M
H bygn. F20/8845, 3386
P +4587158051
P +4523478883

Arbejdsområder

Gruppeleder for Forskergruppe for Fødevarekemi og -teknologi

Derek V. Byrne

Professor, Forskergruppeleder
M
P +4587158394
P +4528782840

Aase Karin Sørensen

Sekretariatsleder
M
H bygn. F20/8845, 3381
P +4587157817
P +4523489951

Arbejdsområder

Head of Secretariat for Department of Food Science