Ledergruppen i Institut for Fødevarer

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Lederansvarlig for indtægtsmål, forskningsresultater, forvaltning af centrale klientrelationer, forskningsnetværk, projektledelse, personaleansvarlig, aktivitets- og ressourcestyring

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)
Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Gruppeleder for Forskergruppe for Planter, Fødevarer og Klima

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)
Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Gruppeleder for Forskergruppe for Fødevarekemi og -teknologi

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)
Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Head of Secretariat for Department of Food Science