Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Mælk og Mejeriprodukter

Professorer, lektorer og seniorforskere

Arbejdsområder

Modulsystemer, cellelinjer, muskel/intestinale celler, screening, sundhedsfremmende mekanismer, mælkekomponenter, cellulært stress, fordøjelighed, glukoseoptag, protein. 

 

 

Arbejdsområder

Mælkefedtets sammensætning, struktur og krystallisation; lipolyse i relation til automatiske malkesystemer, processeringens indflydelse på mælkekvalitet  

Arbejdsområder

Mælk genomics, proteomics og peptidomics, struktur og funktionalitet af mælkens proteiner, proteolyse, mælkens kvalitetsparametre herunder koaguleringsegenskaber, bioaktive peptider, calcium, økologisk mælk og forlænget laktation.  

Arbejdsområder

Skånsomme varmebehandlingsmetoder; processerings effekt på proteindenaturering; enzymaktivitet og mejeriprodukters struktur, tekstur og funktionalitet; reologi. 

Arbejdsområder

Mælks sammensætning og teknologiske egenskaber; koagulering; fedtsyre- og proteinprofil; milk genomics; sammenspil mellem FT-IR og mælkens egenskaber; forsøgsplanlægning.  

Arbejdsområder

Fri radikalkemi i modelsystemer, mejeriprodukter og proceslinjer i fødevareindustrien med henblik på at følge ændringer i fødevarekvalitet; massespektrometrisk karakterisering af metabolitter.  

Arbejdsområder

Kvalitet af mælk, sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, aroma- og smagsstoffer.  

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Arbejdsområder

Voksnes accept af saltreducerede oste, sensoriske analysemetoder, triangeltest, deskriptiv analyse, forbrugeranalyser, mere-exposure, multivariat dataanalyse, sundhed.  

Arbejdsområder

Reologi og teksturanalyser; polariseret lysmikroskopi; kakaosmør-alternativer; fedtkrystallisation; mikrostruktur af fedtstoffer. 

 

 

Arbejdsområder

Mælkekvalitet og sundhedsaspekter, NMR metabolomics, højfelts NMR-metoder, identifikation af metabolitter i mælk, effekt af genetik på kvalitet af mælk, multivariat dataanalyse.  

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Mælk, glykosidaser, oligosakkarider, mælke proteinkarakteriseringsmetoder (proteomics), modermælkserstatning; procesoptimering.  

Bulei Sheng

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Fordøjelse, genetisk variation, posttranslationelle modifikationer, industriel forarbejdning, elektroforese, væskekromatografi, massespektrometri, bioaktive peptider, makromolekylære structurer, emulsioner, tørring af metoder, scanning electron microscope.

Arbejdsområder

 

 

Lipider i mælk og mælkeprodukter, lipidomics, metabolomics, LC-MS, multivariabel datanalyse.

Arbejdsområder

REPFEDs, mikrobielle patogener, Bacillus cereus.

Arbejdsområder

Mælke proteiner, plante proteiner, interaktioner, co-precipitering, forbedret funktionalitet, massespektrometri.

Arbejdsområder

Mikrobiota, metabolsk profilering, metabolitter, spædbørns sundhed, modermælk, tarm-mikrobiota, proteinkarakterisering, mikrobiom-analyse.

Lotte Juul Knudsen

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Laktosefri mælk, proteinkemi, laktaseenzymer, proteolyse, massespektrometri, Maillard reaktion.

Arbejdsområder

NMR-metabolomics, pre- og probiotika i  mælk.  

Arbejdsområder

Mælkens sammensætning, mineraler, mælkens funktionelle egenskaber, UHT.  

Arbejdsområder

Fødevarer, kemometri, analytisk kemi, data analyse, data fusion, metabolomics, multivariable data analyse, data integration, NMR.  

Arbejdsområder

Mælkefedt, bioaktivitet af mælkekomponenter, filtreringsprocesser, procesoptimering.

Natacha Roed Roin

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

 

Mælkekomponenter, mælkeproteiner, proteinkemi, enzymaktivitet, bioaktive peptider, molekylær ernæring, proteiners strukturer og teknologiske egenskaber, naturlig variation af mælkekomponenter, cellebaserede modelsystemer, proteolyse.