Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Mælk og Mejeriprodukter

Professorer, lektorer og seniorforskere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Modulsystemer, cellelinjer, muskel/intestinale celler, screening, sundhedsfremmende mekanismer, mælkekomponenter, cellulært stress, fordøjelighed, glukoseoptag, protein. 

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælkefedtets sammensætning, struktur og krystallisation; lipolyse i relation til automatiske malkesystemer, processeringens indflydelse på mælkekvalitet  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælk genomics, proteomics og peptidomics, struktur og funktionalitet af mælkens proteiner, proteolyse, mælkens kvalitetsparametre herunder koaguleringsegenskaber, bioaktive peptider, calcium, økologisk mælk og forlænget laktation.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Skånsomme varmebehandlingsmetoder; processerings effekt på proteindenaturering; enzymaktivitet og mejeriprodukters struktur, tekstur og funktionalitet; reologi. 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælks sammensætning og teknologiske egenskaber; koagulering; fedtsyre- og proteinprofil; milk genomics; sammenspil mellem FT-IR og mælkens egenskaber; forsøgsplanlægning.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Fri radikalkemi i modelsystemer, mejeriprodukter og proceslinjer i fødevareindustrien med henblik på at følge ændringer i fødevarekvalitet; massespektrometrisk karakterisering af metabolitter.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Kvalitet af mælk, sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, aroma- og smagsstoffer.  

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Voksnes accept af saltreducerede oste, sensoriske analysemetoder, triangeltest, deskriptiv analyse, forbrugeranalyser, mere-exposure, multivariat dataanalyse, sundhed.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælkens kemiske og fysiske egenskaber, kasein micelle struktur, posttranslationelle modifikationer, glykosyleringer, fosforyleringer, mælkekvalitet, højtryksvæskekromatografi, dynamisk lysspredning, fedtkuglemembraner, mælkens mineral ligevægt.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Reologi og teksturanalyser; polariseret lysmikroskopi; kakaosmør-alternativer; fedtkrystallisation; mikrostruktur af fedtstoffer. 

 

 

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælkekvalitet og sundhedsaspekter, NMR metabolomics, højfelts NMR-metoder, identifikation af metabolitter i mælk, effekt af genetik på kvalitet af mælk, multivariat dataanalyse.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Dyrefysiologi og ernæring, metabolomik og kemometrisk analyse.  

Ph.d.-studerende

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælk, glykosidaser, oligosakkarider, mælke proteinkarakteriseringsmetoder (proteomics), modermælkserstatning; procesoptimering.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Fordøjelse, genetisk variation, posttranslationelle modifikationer, industriel forarbejdning, elektroforese, væskekromatografi, massespektrometri, bioaktive peptider, makromolekylære structurer, emulsioner, tørring af metoder, scanning electron microscope.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

REPFEDs, mikrobielle patogener, Bacillus cereus.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Metabolomics, postprandial undersøgelse, NMR, LC-MS, Vitamin D, insulinfølsomhed, diabetes mellitus, gut microbiome, gut sundhed.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælke proteiner, plante proteiner, interaktioner, co-precipitering, forbedret funktionalitet, massespektrometri.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mikrobiota, metabolsk profilering, metabolitter, spædbørns sundhed, modermælk, tarm-mikrobiota, proteinkarakterisering, mikrobiom-analyse.

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

NMR-metabolomics, pre- og probiotika i  mælk.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælkens sammensætning, mineraler, mælkens funktionelle egenskaber, UHT.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Fødevarer, kemometri, analytisk kemi, data analyse, data fusion, metabolomics, multivariable data analyse, data integration, NMR.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Mælkefedt, bioaktivitet af mælkekomponenter, filtreringsprocesser, procesoptimering.