Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Prydplanter

Professorer, lektorer og seniorforskere

Carl-Otto Ottosen

Professor MSO
M
P +4587158373
P +4522903105

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.  

Karen Koefoed Petersen

Seniorforsker, Forskergruppeleder
M
P +4587158336
P +4593508520

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering; tørkestress; kuldetolerance; vækstregulering; afhærdning / holdbarhed af prydplanter; vandings- og gødningsstrategier; jordbær.  

Martin Jensen

Seniorforsker
M
P +4587158331
P +4540594286

Arbejdsområder

Frøavl, -kvalitet, -sortering, -behandling, -spiring, udvikling af kloner og frøkilder i træer og buske, planteskoleplanter, medicinplanter, mos, blåbær.  

Michelle H. Williams

Institutleder
M
P +4525170049

Arbejdsområder

Lederansv. for indtægtsmål, forskningsresultater, forvaltn. centrale klientrelationer, forskningsnetværk, projektledelse, personaleansv., aktivitets- og ressourcestyring.  

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, pakning, GC-MS, kvalitetsændring, holdbarhed, aroma, potteplanter, logistik, mikroklimakontrol, etylen, temperature, relativ fugtighed.  

Lars Henrik Jacobsen

Akademisk medarbejder

Arbejdsområder

Pot plants, variety testing, varieties, plant novelty protection, UPOV, CPVO, SES.