Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Prydplanter

Professorer, lektorer og seniorforskere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering; tørkestress; kuldetolerance; vækstregulering; afhærdning / holdbarhed af prydplanter; vandings- og gødningsstrategier; jordbær.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Frøavl, -kvalitet, -sortering, -behandling, -spiring, udvikling af kloner og frøkilder i træer og buske, planteskoleplanter, medicinplanter, mos, blåbær.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Lederansv. for indtægtsmål, forskningsresultater, forvaltn. centrale klientrelationer, forskningsnetværk, projektledelse, personaleansv., aktivitets- og ressourcestyring.  

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, pakning, GC-MS, kvalitetsændring, holdbarhed, aroma, potteplanter, logistik, mikroklimakontrol, etylen, temperature, relativ fugtighed.  

Phone number Name, Job title, Email, Unit (Building, room)

Arbejdsområder

Pot plants, variety testing, varieties, plant novelty protection, UPOV, CPVO, SES.