Research projects

Selection of ongoing research projects within differentiated and biofunctional foods

Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly avaible on websites which can be linked to from this page:

 

 

 

 

 

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Sustainable, efficient transport of broilers using a new climate controlled transport system

  Young, J. F.

  Slagtekyllinger transporteres fra primærproduktion til slagteri over ret lange afstande, Slagtekyllingerne udsættes under transporten for kulde, varme, mangel på luft osv. Projektets formål er at frembringe et optimalt system til at bringe slagtekyllinger fra primær produktion til slagtning under ideelle forhold mht. dyrevelfærd, kødkvalitet, ressource-udnyttelse, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og effektivitet.

  2015-01-012017-12-31

 2. COLARO: Production Proces for Nutraceuticals made of Pomace from Berry Juice

  Jensen, M.Vagiri, M. R.

  Projektet fokuserer på udvikling af nye avancerede og effektive højteknologiske metoder til udvinding af naturlige fødevarefarver fra frugt- og bær- presserester i forbindelse med juiceproduktion, som kan anvendes til fødevarefarveingredienser. AU FOOD vil undersøge, hvordan kvaliteten af presserestsidestrømme påvirkes af forskellige juice-processeringsmetoder og hvordan forskellige frugtarter og processering påvirker kvaliteten af udvundne produkter mht.

  2014-07-012018-06-30

 3. DAFRUS - Danish fruit without pesticides

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.Edelenbos, M.

  Reduced pesticide use in apples.

  2014-01-012018-12-31

 4. The effect of natural glycosidases in milk on loss of milk oligosaccharides during processing

  Poulsen, N. A.Sundekilde, U. K.Larsen, L. B.Nielsen, S. D.Sunds, A. V.

  Despite low concentration of bovine milk oligosaccharides these can be isolated and up-concentrated through various ultrafiltration steps, and commercial oligosaccharides from milk hold a huge economic potential. However, oligosaccharide loss can be significant during storage and processing from milking to final isolate. The underlying cause of this loss is presently unknown, but it is suspected that heat stable glycosidases, which occur naturally in milk, could be responsible.

  2017-04-012019-03-31

 5. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Jakobsen, T. N.Weisbjerg, M. R. ,

  Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene. Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.

  2015-01-012018-12-31

 6. Multicomponent antibaterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases (MAFFRA)

  Jensen, M.Canibe, N.Grevsen, K.Engberg, R. G.Højberg, O.Lauridsen, C.Elgaard, T.Williams, J.

  Intestinal diseases in pigs are a serious ethical and economical challenge in organic pig production, leading to compromised animal welfare and performance as well as high mortality. Natural organic solutions for increasing animal robustness against gastrointestinal diseases and reduce the need for antibiotics, zinc or copper in feed are needed to improve environmental and economic sustainability of organic pig production and reduce risk of developing antibiotic resistant bacteria.

  2016-01-012017-12-31

 7. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Lund, P.Grevsen, K.Olijhoek, D.Hellwing, A. L. F.Weisbjerg, M. R.Højberg, O.

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %. Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid. Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få tilgængelige midler til metanreduktion.

  2016-01-012019-12-31

 8. Optimizing the use of residue products from plants

  Grevsen, K.

  Partnerskabet ønsker at skabe en stærk værdikæde for udnyttelse af restprodukter inden for den biobaserede økonomi i Danmark. Plantemateriale til udvinding af plantestoffer importeres ofte til trods for at flere af plantestofferne kan findes i restprodukter eller i planter, som allerede produceres, eller kan produceres, i Danmark. Partnerskabets vision er at styrke virksomheder i den biobaserede økonomi.

  2015-03-012017-03-01

 9. Optimization of incubation temperature on poultry growth, gaite score, and sex differentiation

  Oksbjerg, N.

  The main aim of the project is to study poultry gait score, bone strength, and weight of support muscle and breast muscle as affected by early (ED3_ED79 temperature manipulation. WP-1. In WP-1 the aim is to optimize/calibrate the temperature with even temperature within the incubators. WP-2. The aim is to strengthen the results obtained earlier of the effect on temperature during early temperature manipulations. .

  2017-01-012017-12-31

 10. The ability of probiotic bacteria to metabolize complex carbohydrates from milk

  Jakobsen, L. M. A.Bertram, H. C. S.Sundekilde, U. K.

  Dairy products contain carbohydrates and bacteria, which are regarded as beneficial for health (prebiotics and probiotics). Despite their increasing use, the molecular details of the effect of pre- and probiotics on the gut microbiota and the human host are insufficient.

  2016-05-012019-04-30

 11. PROTECFRUIT protected production of organic apples and pears

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Kjær, K. H.Edelenbos, M.

  The aims are to increase the yield and area with organic apples/pears due to new technologies, to create new business opportunities for technical equipment, to reduce use of resources as well as easier access to organic fruit produced with high respect for the principles of organic farming. The yield in organic apple and pear orchards is less than of third of the conventional due to pests, diseases and smaller fruit, despite frequent sprays with ‘natural' pesticides.

  2014-01-012018-06-30

 12. The flavor of high quality beef

  Therkildsen, M.

  The project aims at identifying specific flavor characteristics of high quality beef, which can strengthen the competitiveness of meat from cattle in Denmark. There are an increased focus on differentiation of beef products depending on flavor, management, feeding and animal welfare. This focus is a response to the often negative reputation of beef because of impact on climate changes and human health.

  2017-01-012018-12-31

 13. SOBcows – Specialized organic breeding goals and breeding schemes for dairy cattle

  Kargo, M.Sørensen, A. C.Buitenhuis, A. J.Larsen, L. B.Poulsen, N. A. , Hjortø, L.

  The overall aim of the project is to increase the volume and profitability of organic milk production by: 1) Adjusting the breeding stock and production animals to organic production systems. The knowledge gained from genomic selection is here utilized in order to establish organic breeding lines based on the existing Danish dairy breeds.

  2014-10-012018-09-30

 14. Development of wooden breast over time

  Young, J. F.

  The etiology of wooden breast development is unknown, and both genetic and environmental factors has been suggested in the litterature. Under conditions of Danish poultry production development of wooden breast has been registered already form day 21 of the slaughter chicken production i.e. 10-14 days prior to slaughter.

  2017-01-012018-12-31

Recently completed research projects in differentiated and biofunctional foods

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Bønner og parkinsonsyge

  Petersen, K. K.

  Genetisk screening indenfor Mucuna slægten for højt indhold ad L-DOPA, co-enzym Q-10, NADH og andre neurobeskyttende forbindelser. Finansiering: Velux Fonden. Samarbejdspartnere: Institut for Medicinsk Biologi og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet. .

  2009-01-012013-01-01

 2. Climafruit – solbær, ribs, hindbær, stikkelsbær

  ,

  Klimaændringer kan få en meget stor indflydelse på udbytte og kvalitet af bær. I projektet undersøges sorters vækst, udbytte og kvalitet under forskellige klimaforhold både som mark og containerproduktion og under beskyttede forhold i tunnel for solbær, ribs, hindhær og stikkelsbær. I en del af projektet arbejdes med de fysiologiske aspekter af tørke i solbær, herunder sortsforskelle.

  2009-10-012013-09-30

 3. Dynamisk CA lagring af frugt

  ,

  Formålet med projektet er at sikre den bedste frugtkvalitet og mindst mulig frasortering under lagring af frugt ved at benytte dynamisk kontrolleret atmosfære (DCA) til æbler og kontrolleret atmosfære (CA) til jordbær. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen); Plan Danmark. Samarbejdspartnere: Virksomheder; Landwirtschaftskammer Niedersachen, Jork (Tyskland). .

  2009-03-012013-08-31

 4. Dyrkningsstrategier for småplanter

  Petersen, K. K.

  Projektet formål er at øge danske prydplanteproducenters konkurrenceevne ved at muliggøre en mere fleksibel produktion og ved udlicitering af dele af produktionen. Dette søges opnået ved at udvikle og beskrive dyrkningsmæssige strategier der sikrer, at småplanter og halvfabrikata af prydplanter kan klare kølelagring og lange transporttider på 4 til 5 uger uden skader. Fastlægge betydningen af sortsvalg for lager og transport uden skader.

  2013-07-012013-12-31

 5. Effekt af høj fugtighed på regulering af spalteåbninger

  Ottosen, C.

  Formålet med projektet er i forbindelse med et ph.d.-projekt at undersøge effekter af høj luftfugtighed for forskellige sorter af roser for på sigt at udvikle bedre klimastyringsstrategier for at reducere problemer med fugtighed. Finansiering: Aarhus Universitet. Samarbejdspartnere: Privat erhvervspartner. .

  2012-01-012013-05-31

 6. EPPN Pnenotyping

  Ottosen, C.

  EPPN konsortiet har identificeret vigtige behov relateret til udvikling af metoder til bestemmelse af planter fænotype. Fælles forskningsaktiviteter i konsortiet vil føre en udvikling og tilpasning af nye sensorer, metoder og assays til anvendelse i anlæg fænotypebestemmelse med foranking i fælles it-standarder som tillader sammenligning af forskellige typer udstyr og mål.

  2012-02-012015-12-31

 7. Fremtidssikret intelligent vandoptimering i økologi

  ,

  I projektet undersøges effekten og timingen i brug af drypvanding på udbytte og kvalitet i solbær og ribs, samt potentialet i brug af dækkultur i kørebanen til regulering af vandtilgængeligheden for solbærbuske. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen). Samarbejdspartnere: Privat samarbejdspartner. .

  2010-01-012013-12-31

 8. GreenGrowing

  Ottosen, C.

  GreenGrowing vil styrke innovationskraften og konkurrenceevnen i væksthusindustrien, hvilket vil føre til en reduktion i CO2-udledningen. Væksthusgartnere i Nordsø-regionen producerer fødevarer og prydplanter og har en omsætning på mere end 10 milliarder euro. Ved at bruge IKT og udveksle konkrete forskningsresultater mellem partnerne i projektet, vil vi sikre mulighed for besparelser og en bæredygtig produktion.

  2011-05-012015-07-31

 9. Hvede med tilpasning til klimaændringer

  Ottosen, C.

  Projektet fokuserer på vinterhvede, der er en af de vigtigste afgrøder i Nordeuropa. Foruden højtydende lokaladapterede sorter eksisterer for hvede globalt en mængde sorter tilpasset varme og tørre klimaer samt nye syntetiske linjer, som kombinerer gener fra hvedens forfædre. Målet er at skabe et grundlag for bedre anvendelse af fysiologiske og bioteknologiske metoder i hvede i mødet med fremtidens mere varierende klima.

  2010-07-012013-06-30

 10. ITGrows

  Ottosen, C.

  Projektets mål er at binde alle de nyeste teknologier i erhvervet sammen i ét system, der omfatter information og viden om de væsentlige forhold i en gartneriproduktion, lige fra økonomi og produktion over vækstforhold til energiforbrug og klimabelastning. Erfaringerne fra flere års forskning viser, at der kan opnås energibesparelser på mere end 30 % i gartnerier ved brug af intelligent styring.

  2010-10-012013-06-01