Research projects

Selection of ongoing research projects within food chemistry and technology

Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly avaible on websites which can be linked to from this page:

 

 

 

 

 

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Antimikrobielle peptider i fisk og formulering af nanopartikler

  Stagsted, J.

  Anvendelse af chitosan-baserede nanopartikler og bioaktive fiskepeptider, begge dele udvundet fra marine biprodukter, og anvendt målrettet til at beskytte mod uønsket nedbrydning af aktive stoffer i mavetarmkanalen og sikre en senere kontrolleret frigivelse. Projektet fokuserer dels på at formulere stabile nanopartikler med bioaktive peptider, og dels på at finde nye bioaktive komponenter i fisk.

  2009-01-012013-12-31

 2. Breeding high value milk - BIG MILK

  Larsen, L. B.Sørensen, E. S.Gregersen, V. R.Buitenhuis, A. J.Poulsen, N. A.

  The rapidly growing milk ingredient industry exploits the vast nutritional and biological potential of milk. Thus, it is mandatory to explore the possibility of breeding to increase the content of economically important specific milk proteins, without compromising other essential traits. Hereby the value of milk is increased to the benefit of farmers, milk industry and the consumer. This project is the first step towards achieving this goal.

  2015-01-012018-12-31

 3. Bioactive compounds in plants

  Oksbjerg, N.

  Formålet med projektet er at identificere naturlig forekommende bioaktive stoffer, som kan afhjælpe visse metaboliske sygdomme som type 2 diabetes og adipositas. Projektet blev startet med at screene 22 ekstrakter fra otte forskellige planter. Screeningen var baseret på bestemmelse af glukoseoptag i differentierede muskelcellekulturer. Musklerne metaboliserer 80 % af den optagne glukose.

  2008-01-012012-12-31

 4. Bioactivity of milk components

  Young, J. F.

  Ph.d. projekt (4+4) omkring bioaktive mælkekomponenter, hvor der ligger aktiviteter inden for projekterne FIAF, Milk genomics og Tailored milk (se disse) Finansiering: Forskerskolen SAFE, Aarhus Universitet. .

  2010-09-152014-09-14

 5. Bioaktive peptider, specielt antimikrobielle peptider, i mælk og kolostrum

  Stagsted, J.

  Projektet vil identificere og karakterisere bioaktive peptider fra mælk og kolostrum med antibakterielle og/eller immunstimulerende egenskaber, samt evaluere effekten af disse peptider i funktionelle fødevarer. Finansiering: Tallinn Technical University (Estland); Aarhus Universitet (dobbelt-ph.d.-grad). Samarbejdspartnere: Tallinn University of Technology (Estland). .

  2010-01-012014-01-01

 6. CAVI - Forbedret funktionalitet af mejeriprodukter ved anvendelse af nye procesteknologier gennem forståelse af molekylære ændringer ved hydrodynamisk og akustisk kavitation

  Hammershøj, M.Gregersen, S. B.Wiking, L.

  Projektets mål er gennem grundlæggende forståelse af interaktioner mellem mælkefedtkuglens overflade og mælkeproteiner, at forbedre processering og opnå bedre produktkvalitet for mælk, mælkepulvere og yoghurt.

  2015-12-012020-12-31

 7. DAIRYMAT - Designing biofunctional dairy foods: matrix structure of dairy products in relation to lipaemia

  Hammershøj, M.Schmidt, J. M.Bertram, H. C. S.

  Det er formålet med DAIRYMAT at opnå en forståelse af fedtholdige fødevarers struktur og tekstur forhold i relation til mejeriprodukter. Herunder studeres modulerede strukturer af ostematricen med samme sammensætning. Forskellige mejeri-relevante strukturers betydning for det postprandiale lipidoptag i in vivo studier forventes at kunne korreleres og kobles til NMR studier af metabolomet og de postprandielle glykemiske og lipemiske profiler i blodet.

  2017-06-012020-05-31

 8. DFORT Vitamin D-fortification with enhanced bioavailability

  Dalsgaard, T. K. ,

  The aim of the project is to improve the absorption of vitamin D from fortified food by stabilising the vitamine with milk proteins..

  2015-01-012019-06-30

 9. Milk differentiation, including organics, with potentials outside the cool chain

  Akkerman, M.Larsen, L. B.Poulsen, N. A.

  During the recent years, the interest and demand for organic food, and thereby organic dairy products, has increased. This gives new opportunities for development of processed dairy products from organic milk. Such new markets include UHT and lactose reduced products with potentials outside the cool chain, but also dairy products exploiting the natural variations in milk composition for new products with high trustworthiness and convenience.

  2016-01-012019-08-30

 10. The effect of natural glycosidases in milk on loss of milk oligosaccharides during processing

  Poulsen, N. A.Sundekilde, U. K.Larsen, L. B.Nielsen, S. D.Sunds, A. V.

  Despite low concentration of bovine milk oligosaccharides these can be isolated and up-concentrated through various ultrafiltration steps, and commercial oligosaccharides from milk hold a huge economic potential. However, oligosaccharide loss can be significant during storage and processing from milking to final isolate. The underlying cause of this loss is presently unknown, but it is suspected that heat stable glycosidases, which occur naturally in milk, could be responsible.

  2017-04-012019-03-31

 11. Forbedret overlevelse af smågrise efter fodring af den drægtige og lakterende so med bio-aktiv aminosyre(Piglife)

  Oksbjerg, N.

  Kuldstørrelsen spiller en stor rolle i svineproduktionen, og et succesfuldt avlsarbejde har øget gennemsnitskuld fra 13 til 16 pattegrise på 20 år. Desværre er dødeligheden samtidig steget fra 17 til næsten 25 %, og årligt dør 9 millioner pattegrise i DK. Det er et stort etisk og dyrevelfærdsmæssigt problem og koster landbruget ca. 2,7 mia. DKK årligt. Det er især de mindste grise i kuldet, der dør.

  2013-01-012015-12-31

 12. G × E mellem økologiske og konventionelle systemer

  Kargo, M.Poulsen, N. A.

  Projektets overordnede formål er at forbedre økonomien for økologiske mælkeproducenter og konventionelle mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system.

  2016-04-012018-09-30

 13. Højkvalitets økologisk lammekød

  Therkildsen, M.

  Mens der er et stigende marked for økologiske produkter generelt, er den økologiske kødproduktion kun svagt udviklet. Det gælder særligt for svin, fjerkræ og ungkvæg. Blandt årsagerne er, at produkter heraf kræver en væsentlig større merpris i forhold til konventionelle produkter sammenlignet med andre økologiske varer, uden at produktets fysiske og sensoriske kvalitet isoleret set berettiger hertil.

  2011-01-012013-12-31

 14. InfantBrain-New infant formulas to promote optimal brain development

  Wiking, L.Petrat-Melin, B.Larsen, L. B. , Rasmussen, J. T.

  Mothers-milk is the optimal diet for all infants, but some children don´t haveaccess to enough mothers-milk. In these cases, infant formula must be used as a supplement. Compared with children given mothers-milk, babies that to a large extent have been fed formula have a reduced cognitive development.

  2016-02-152020-02-15

 15. MuMiPro: Mussel farming- mitigation and protein source for organic husbandry

  Hammershøj, M.Timmermann, K.Nørgaard, J. V.Termansen, M.

  The purpose of MuMiPro is to develop a new way of growing mussels, which at the same time deliver sustainable protein feed for organic livestock production, improve the marine environment in Danish coastal waters by mitigating eutrophication effects through harvest of mussels, and create jobs in areas outside major urban areas.

  2017-01-122020-12-31

 16. Milk Genomics Review

  Larsen, L. B.Buitenhuis, A. J.Poulsen, N. A.Sundekilde, U. K.

  Variation in milk composition in major Danish dairy breeds, genetic influence on detailed milk composition and technological properties and exploitation in dairy products – a review Review of individual milk components and how the vary in relation to cow lactation stage and parity. Genetic influence on variation in milk compositional traits and coagulation properties.

  2018-01-012018-12-31

 17. proPOTATO - Potato proteins – challenges and industrial possibilities

  Larsen, L. B.Scavenius, C.Enghild, J. J.Hammershøj, M.Schmidt, J. M.Nielsen, S. D.

  The human population continues to grow and is expected to plateau at some 9 billion people by the middle of this century resulting in an increased global demand for food. At the same time agriculture is a major force, driving the environmental impact beyond the “planetary boundaries”. Therefore, an increase of the global food production while at the same time shrinking the agriculture’s environmental footprint is desirable.

  2016-04-012020-03-31

 18. SOBcows – Specialized organic breeding goals and breeding schemes for dairy cattle

  Kargo, M.Sørensen, A. C.Buitenhuis, A. J.Larsen, L. B.Poulsen, N. A. , Hjortø, L.

  The overall aim of the project is to increase the volume and profitability of organic milk production by: 1) Adjusting the breeding stock and production animals to organic production systems. The knowledge gained from genomic selection is here utilized in order to establish organic breeding lines based on the existing Danish dairy breeds.

  2014-10-012018-09-30

 19. Development of new tastes for alcoholic shots

  Wiking, L.Kidmose, U.

  In this innovation project, the purpose is to develop new exciting flavors of shots that have not been seen on the market before. There is a tendency for consumers to demand the pure products and therefore focus on products that give a clean and rich flavor, and are based on pure raw materials.

  2017-07-042018-11-30

 20. Valorisation of milk fat globule membrane enriched ingredients

  Wiking, L.Petrat-Melin, B.Larsen, L. B. , Rasmussen, J. T.

  The main goal of the present project is to set thebasis for a process of industrial isolation of ahighly qualitative MFGM fraction from cream, which has both a technologicallyand nutritionally relevance. Obtained fractions both form lab scale and realscale will be characterized and compared with products that are commercialproduces, today. Characterization includes protein- and phospholipidcomposition and purity. The protein composition will be analysed by 2D SDS-PAGEand MS/MS.

  2015-08-012019-06-30

Recently completed research projects in food chemistry and technology

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Bønner og parkinsonsyge

  Petersen, K. K.

  Genetisk screening indenfor Mucuna slægten for højt indhold ad L-DOPA, co-enzym Q-10, NADH og andre neurobeskyttende forbindelser. Finansiering: Velux Fonden. Samarbejdspartnere: Institut for Medicinsk Biologi og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet. .

  2009-01-012013-01-01

 2. Climafruit – solbær, ribs, hindbær, stikkelsbær

  ,

  Klimaændringer kan få en meget stor indflydelse på udbytte og kvalitet af bær. I projektet undersøges sorters vækst, udbytte og kvalitet under forskellige klimaforhold både som mark og containerproduktion og under beskyttede forhold i tunnel for solbær, ribs, hindhær og stikkelsbær. I en del af projektet arbejdes med de fysiologiske aspekter af tørke i solbær, herunder sortsforskelle.

  2009-10-012013-09-30

 3. Danberry – Sustainable production of Danish berries and development of high value crops

  Petersen, K. K.Jensen, M.Henriksen, M. B.Sørensen, J. N.

  The overall aim is to increase the economic and environmental sustainability of berries for processing. The project covers different perspectives of berry production from field to processed products. Conversion to organic farming is one of the steps that can strengthen the competitiveness of the Danish commercial berry production. To optimize current growing systems for blackcurrant combined and optimised fertilisation and weed control regimes are developed.

  2013-10-012017-09-30

 4. Dynamisk CA lagring af frugt

  ,

  Formålet med projektet er at sikre den bedste frugtkvalitet og mindst mulig frasortering under lagring af frugt ved at benytte dynamisk kontrolleret atmosfære (DCA) til æbler og kontrolleret atmosfære (CA) til jordbær. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen); Plan Danmark. Samarbejdspartnere: Virksomheder; Landwirtschaftskammer Niedersachen, Jork (Tyskland). .

  2009-03-012013-08-31

 5. Dyrkningsstrategier for småplanter

  Petersen, K. K.

  Projektet formål er at øge danske prydplanteproducenters konkurrenceevne ved at muliggøre en mere fleksibel produktion og ved udlicitering af dele af produktionen. Dette søges opnået ved at udvikle og beskrive dyrkningsmæssige strategier der sikrer, at småplanter og halvfabrikata af prydplanter kan klare kølelagring og lange transporttider på 4 til 5 uger uden skader. Fastlægge betydningen af sortsvalg for lager og transport uden skader.

  2013-07-012013-12-31

 6. EPPN Pnenotyping

  Ottosen, C.

  EPPN konsortiet har identificeret vigtige behov relateret til udvikling af metoder til bestemmelse af planter fænotype. Fælles forskningsaktiviteter i konsortiet vil føre en udvikling og tilpasning af nye sensorer, metoder og assays til anvendelse i anlæg fænotypebestemmelse med foranking i fælles it-standarder som tillader sammenligning af forskellige typer udstyr og mål.

  2012-02-012015-12-31

 7. Effekt af høj fugtighed på regulering af spalteåbninger

  Ottosen, C.

  Formålet med projektet er i forbindelse med et ph.d.-projekt at undersøge effekter af høj luftfugtighed for forskellige sorter af roser for på sigt at udvikle bedre klimastyringsstrategier for at reducere problemer med fugtighed. Finansiering: Aarhus Universitet. Samarbejdspartnere: Privat erhvervspartner. .

  2012-01-012013-05-31

 8. Fremtidssikret intelligent vandoptimering i økologi

  ,

  I projektet undersøges effekten og timingen i brug af drypvanding på udbytte og kvalitet i solbær og ribs, samt potentialet i brug af dækkultur i kørebanen til regulering af vandtilgængeligheden for solbærbuske. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen). Samarbejdspartnere: Privat samarbejdspartner. .

  2010-01-012013-12-31

 9. GreenGrowing

  Ottosen, C.

  GreenGrowing vil styrke innovationskraften og konkurrenceevnen i væksthusindustrien, hvilket vil føre til en reduktion i CO2-udledningen. Væksthusgartnere i Nordsø-regionen producerer fødevarer og prydplanter og har en omsætning på mere end 10 milliarder euro. Ved at bruge IKT og udveksle konkrete forskningsresultater mellem partnerne i projektet, vil vi sikre mulighed for besparelser og en bæredygtig produktion.

  2011-05-012015-07-31

 10. Hvede med tilpasning til klimaændringer

  Ottosen, C.

  Projektet fokuserer på vinterhvede, der er en af de vigtigste afgrøder i Nordeuropa. Foruden højtydende lokaladapterede sorter eksisterer for hvede globalt en mængde sorter tilpasset varme og tørre klimaer samt nye syntetiske linjer, som kombinerer gener fra hvedens forfædre. Målet er at skabe et grundlag for bedre anvendelse af fysiologiske og bioteknologiske metoder i hvede i mødet med fremtidens mere varierende klima.

  2010-07-012013-06-30

 11. ITGrows

  Ottosen, C.

  Projektets mål er at binde alle de nyeste teknologier i erhvervet sammen i ét system, der omfatter information og viden om de væsentlige forhold i en gartneriproduktion, lige fra økonomi og produktion over vækstforhold til energiforbrug og klimabelastning. Erfaringerne fra flere års forskning viser, at der kan opnås energibesparelser på mere end 30 % i gartnerier ved brug af intelligent styring.

  2010-10-012013-06-01

 12. Winter climate change effects on phenological traits in temperate fruit crops

  Pagter, M.Kjær, K. H. ,

  Phenological traits in temperate fruit crops are triggered predominantly by temperature. Milder winter weather therefore is likely to induce changes in a range of off-season phonological responses, which are essential for plant survival, growth and fruit yield. The proposed research will determine how elevated temperatures affect freezing tolerance and dormancy of temperate fruit crops and at which time of the year (autumn, winter or spring) the impact is greatest.

  2013-09-012017-01-31