Research projects

Selection of ongoing research projects within food quality perception and society

Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly avaible on websites which can be linked to from this page:

 

 

 

 

 

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Bitter-Sund - More healthy and bitter vegetables to the food service sector and consumers

  Kristensen, H. L.Kidmose, U.

  A large intake of cabbage and root vegetables can decrease diabetes type 2. The effect is largest if the vegetables are strong and bitter tasting. This project will enhance the knowledge of sensory properties and healthy compounds of a wide range of vegetables and focus on the effect of cultivar choise and soil type during organic production.

  2016-01-012019-06-30

 2. DAFRUS - Danish fruit without pesticides

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.Edelenbos, M.

  Reduced pesticide use in apples.

  2014-01-012018-12-31

 3. DNA-SHAPES: Analysis of Complex Biological Mixtures by a Novel Method - a model for artificial taste

  Byrne, D. V.Mielby, L. A.Nielsen, L. E.Kjems, J.Enghild, J. J.Dupont, D. M.Skadhauge, B. R.

  Overall Aim: The specific aim of DNA-SHAPES is to obtain molecular based definitions of complex mixtures of ingredients in food and correlate these to human senses with a view to development of an artificial tasting technology that conceptually resembles our natural sensory systems. Background: Humans are equipped with sensory organs for taste located on our tongue and elsewhere in the oral cavity.

  2016-08-032019-07-31

 4. Drying, Juices and Jams of Organic Fruit and Vegetables: what happens to Desired and Non-Desired compounds?

  Kidmose, U.

  The cultivation of organic fruits and vegetables has recently stood out the aspect related to the quality of the products deriving from the processing chain. A special attention has to be devoted to the local varieties that represent gene pools in plant well adapted to a determined territory, and to simple and small processing plants. Both aspects are characterized by a strong potential in term of positive quality traits expression, especially in organic production.

  2015-03-302018-03-29

 5. InnoSweet: Integrated perception, psychology, and physiology for maintaining sweetness perception via sugar replacement and reduction for value added healthy beverage applications

  Byrne, D. V.Kidmose, U.Mielby, L. A.Jeppesen, P. B.Spence, C.Wang, J.Jensen, J. D.Møller , S.Jensen, S.Thybo, A.Didierjean , L.

  Overall Aim: To apply a scientific-based integrated sensory perception-, psychological- and neuro-physiological (PPP) approach in industry-driven innovation of SRR-beverages enabling lower sugar content whilst maintaining acceptable sweetness perception, to better mimic SBBs. Background: Sugar sweetened beverages (SSBs) are a main source of added dietary sugar. High sugar intake is associated with excessive energy intake and life style diseases.

  2017-02-012021-01-31

 6. Better quality management of root crops with innovative washing techniques before retail supply (KvaliRod)

  Edelenbos, M.Wieczynska, J.Kidmose, U.

  The aim of this project is to prolong shelf life of root crops in the supply chain by use of innovative washing and decontamination techniques before packaging for retail supply. There are increasing challenges with the shelf life of packaged, organic and conventional root crops because of rotting following washing and brushing of the roots before packaging. Carrots may get slightly superficial black spots and become slimy due to growth and proliferation of microorganisms.

  2017-10-012021-09-30

 7. OmniSaM - The Omnibus Satiety Metric (OmniSaM): A multimodal metric for predicting the satiating effects of real foods and drinks

  Byrne, D. V.Andersen, B. V.Hermansen, K.Grønbeck, M. S.

  Overall Aim: The project’s main objective is to develop a multi-modal based metric of satiety that is predictive of future energy consumption that surpasses the performance of existing benchmark metrics, and acts as a proof-of-concept for its use in industrial research and development. Background: Designing food and drink that maximizes satiety has long been an ambition of industry and public health.

  2016-11-012019-04-30

 8. PROTECFRUIT protected production of organic apples and pears

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Edelenbos, M.Hyldgaard, B.

  The aims are to increase the yield and area with organic apples/pears due to new technologies, to create new business opportunities for technical equipment, to reduce use of resources as well as easier access to organic fruit produced with high respect for the principles of organic farming. The yield in organic apple and pear orchards is less than of third of the conventional due to pests, diseases and smaller fruit, despite frequent sprays with ‘natural' pesticides.

  2014-01-012018-06-30

 9. Development of new tastes for alcoholic shots

  Wiking, L.Kidmose, U.

  In this innovation project, the purpose is to develop new exciting flavors of shots that have not been seen on the market before. There is a tendency for consumers to demand the pure products and therefore focus on products that give a clean and rich flavor, and are based on pure raw materials.

  2017-07-042018-11-30

Recently completed research projects in food quality perception and society

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Advances in food quality and nutrition through implementation of metabolomics technologies

  Bertram, H. C. S.

  Formålet med projektet er at udvikle analytiske metabolomic-værktøjer baseret på kernemagnetisk resonans (NMR) til at foretage metabolisk profilering af både fødevarer og biovæsker (blod, spyt og urin) med henblik på at udføre integrerede studier med fokus på både råvare/produktkvalitet, spisekvalitet og ernæringsmæssig kvalitet. Finansiering: Forskningsrådet for Teknologi og Produktion..

  2009-01-012014-06-30

 2. BEAM – Bread and meat for the future

  Kidmose, U.

  Idet de fleste kødaktiviteter skal pågå i Brasilien vil er vores opgaver beskrevet her: Hvedemel vil i fremtiden blive en mangelvare i Brasilien. Da Brasilien har stor produktion af cassava er målet i projektet er at undersøge kvalitet af brød tilsat cassavamel med varierende råvarekvalitet. Idet cassava ikke indeholder gluten vil vi udrede effekten af cassavamel og tilsatte enzymer på dej-egenskaber, sensorisk kvalitet af brød samt brasilianske forbrugers præference for brødet.

  2012-01-012015-06-30

 3. Bioimpedance of potatoes – a practical method of declaring the content of potatoes

  Kjær, A.

  Potatoes are important food sources and are used both for direct consumption and for industrial processing. A practical method of declaring the biochemical properties of potatoes can ensure that producers use optimal raw materials for specific processes, e.g. potatoes for direct consumption, french fries or starch extraction.

  2013-11-012016-11-01

 4. ConsumerCheck: Brugervenlig software og statistiske/kemometriske metode

  Mielby, L. A.

  Det overordnede formål med projektet er at udvikle nye, hurtige brugervenlige kemometriske analyseværktøjer til at analysere forbrugerdata, der skal være frit tilgængelige på internettet. Dermed er projektets resultat i tråd med den tidligere lancering af PanelCheck, som var rettet mod sensoriske profileringsdata. Et yderligere mål i projektet er at øge projektdeltagernes og deres respektive teams kompetencer inden for sensometrics.

  2010-02-102015-04-30

 5. Danish Sparkling Wines and Ciders in relation to Sensory Uniqueness and Identity in Emerging International Markets

  Byrne, D. V.

  In this PhD project, Danish sparkling wines and ciders from different grape and apple varieties, regions and harvest time will be investigated for their taste and aroma active components. Sensory and chemical profiles of the sparkling beverages will be evaluated and related to different fermentation strategies with different yeast strains and starter cultures.

  2013-10-012016-09-30

 6. A pinch of salt

  Hammershøj, M.Kidmose, U.Andersen, B. V.Mielby, L. A.

  Hovedformålet er at undersøge effekten af reduceret saltindhold på gul og hvid osts struktur, tekstur, smag og mikrobiologi, samt at undersøge hvordan teknologier, ingredienser og nye kulturer, der kan være alternativer til salt, påvirker disse parametre med henblik på at fremstille ost med lavere saltindhold. Projektet tager afsæt i kravet om at reducere befolkningens saltindtag, hvortil ost er en væsentlig kilde.

  2012-05-012016-06-30

 7. FIAF – Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdækning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor-aktivitet

  Dalsgaard, T. K.Young, J. F.Bertram, H. C. S.Blaabjerg, K.Sundekilde, U. K.

  Se beskrivelsen under Forskningsgruppen for Fødevarekemi og –Teknologi. Finansiering: Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, Det Strategiske Forskningsråd; Mejeribrugets ForskningsFond; Arla Foods; partnere.

  2011-01-012015-12-31

 8. Fra økologiske rodfrugtrester til højværdi-specialprodukter

  Edelenbos, M.

  I dag ender mange rodfrugter i dybfrostindustrien i producenternes affaldscontainere, fordi de har en forkert størrelse. Dette madspild vil Ardo forvandle til nye højværdi-specialprodukter med hjælp fra forskere på Aarhus Universitet. I projektet skal de gældende krav til økologiske fødevarer afdækkes, herunder krav til babymad.

  2013-07-012016-06-30

 9. Health promoting effects of milk-derived products

  Bertram, H. C. S.

  Mens det er velkendt, at mælkeprodukter indeholder vigtige næringsmidler, er det endnu debatteret, hvorledes indtag af mælkeprodukter påvirker stofskifte og sundhedstilstand. Hidtil har undersøgelser hovedsageligt været fokuseret omkring betydningen af grupper af enkelte komponenter. Vi vil undersøge, hvordan sammensætningen af proteiner i mælken påvirker energiudnyttelse og energibalance, og hvorledes forarbejdning af mælkeproteinerne ændrer deres påvirkning af metabolisme og mæthedsfølelse.

  2009-01-012013-12-31

 10. Interaction between berry polyphenols and lipid membranes – in relation to health

  ,

  The aim of this study is to determine the interaction between berry polyphenols and cell membranes and the impact on health. Polyphenols are claimed to have many health benefits such as reducing the risk of cardio-vascular disease, cancer, diabetes and fighting inflammation. Berries have a high content of polyphenols, which helps the plant against environmental stress and pathogens.

  2013-01-012015-02-28

 11. Karakterisering af nye laktose-reducerede mælkeprodukter

  Bertram, H. C. S.Larsen, L. B.

  Finansiering: Future Food Innovation, Region Midtjylland; Arla Foods; Aarhus Universitet; Mejeribrugets ForskningsFond. Samarbejdspartnere: Future Food Innovation, Region Midtjylland; Arla Foods; Aarhus Universitet; Mejeribrugets ForskningsFond..

  2011-09-012014-12-31

 12. Metabolomics platforme NMR- og MS-teknikker

  Bertram, H. C. S.

  NMR-spektroskopi er i dag den mest udbredte analytiske teknik til metabolomics-studier. Dette hænger sammen med, at teknikken har nogle væsentlige fordele, der bl.a. består i, at målinger kan udføres med minimal prøvetilberedning. NMR vil afsløre de forbindelser, der er til stede i højeste koncentration i en urin, blod eller spytprøve, og dermed give en overordnet metabolisk profil af prøven.

  2011-10-012013-09-30

 13. Milk Genomics

  Larsen, L. B.Bertram, H. C. S.

  Milk Genomics-initiativet omfatter identifikation og karakterisering af naturlige genetiske varianter, der resulterer i forskellige funktionelle og ernæringsmæssige egenskaber i mælkens sammensætning. Teamet af forskere fra både Danmark og Sverige har til hensigt at kombinere viden om mælkens sammensætning med viden om den naturlige variation i koens arvelige egenskaber gennem anvendelse af genom-, proteom- og metabonom- teknikker.

  2008-01-012013-01-01

 14. Determination of freshness in packaged fruit and vegetables

  Edelenbos, M.Luca, A.

  Friskhed er en vigtig egenskab for forbrugernes villighed til at købe og genkøbe frisk frugt og grønt. Friskhed af pakkede produkter kan kun delvist bedømmes ud fra produktets udseende ved køb, så for at få en samlet bedømmelse er det også nødvendigt at kende til produktets aroma, smag og konsistens. Ny forskning viser, at ændringer i et pakket produkts friskhed kan relateres til ophobning af flygtige organiske stoffer (VOC) inde i pakken.

  2012-08-012015-08-15

 15. Nye gourmet svineprodukter ved molekylær forståelse af alternative racer og højtryksbehandling

  Bertram, H. C. S.

  Formålet med dette projekt er: •At kortlægge hvilke smags- og teksturelle variationer, der kan opnås i gourmet svinekød ved at anvende nye alternative racekombinationer •At kortlægge hvordan højtryksbehandling påvirker mørningsenzymaktiviteter og proteiners funktionelle og strukturelle egenskaber. Udfra den opnåede viden er målet at frembringe nye gourmet produkter ved brug af alternative svineracer og højtryksbehandling. Finansiering: NaturErhvervstyrelsen. .

  2009-01-012013-12-31

 16. REPROLAC – Forlænget laktation i mejeriproduktion fremmer klima, dyrevelfærd og produktivitet

  Larsen, L. B.Kidmose, U.Poulsen, N. A.

  Formålet med projektet er at udvikle en ny strategi, hvor koen producerer en kalv hver 18. måned i stedet for den nuværende praksis med én hvert år. Fodringen af koen kan tilrettelægges således, at mælkeproduktionen holdes på et højt niveau i op til 500 dage i stedet for de nuværende 350 dage. Dette forventes at give en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra mælkeproduktionen, da mængden af foderoptag pr. kilo produceret mælk vil sænkes betydeligt.

  2012-01-012017-12-31

 17. Roots and Compost – Organic Crop Products (RoCo)

  Kidmose, U. ,

  Ved udfasningen af brugen af konventionel husdyrgødning vil det blive sværere at sikre næringsstoffer til økologiske afgrøder. I RoCo-projektet vil vi bidrage til løsningen af problemet på tre måder: 1.Vi vil studere rodvækst hos sorter af hvede, løg og salat, for at finde sorter med gode rodegenskaber og identificere vigtige rodegenskaber til brug ved forædling af sorter til økologisk jordbrug 2.

  2011-01-012014-12-31

 18. SensWell - Sensory food satisfaction in promoting healthy and sustainable eating behavior

  Byrne, D. V.Mielby, L. A.Andersen, B. V.Grønbeck, M. S.

  The modern Western diet contains many foods which are highly palatable, have a relatively high energy density and are low in fiber content. These foods are believed to be major contributors to the growing obesity problem. However, the replacement of the energy-dense nutrients from these foods by lower calorie alternatives may not be the optimal way of reducing the prevalence of obesity.

  2011-01-012015-06-30

 19. WasteTaste - Sustainable, flavourful and healthy vacuum dried products from food waste

  Byrne, D. V.Grønbeck, M. S.

  Primary producers in the fruit and vegetable production sectors waste approx. 110,000 tons in Denmark of edible food a year. Largely responsible for fresh fruit and fresh vegetable waste generation are the markets requirements for quality, freshness, shape, size and the farmers’ tendency to overproduce in order to meet the responsibility to deliver.

  2014-08-012017-07-31

 20. inSPIRe: Optimising Product Quality throughout the Distribution Chain for Fresh and Semi-Processed Fruits and Vegetables

  Edelenbos, M.

  Nærværende projekt er et mindre projekt i det teknologiorienterede inSPIRe-konsortiums RTI-finansierede del. Målet i dette projekt er at bidrage med løsninger på de udfordringer, som frisk og semi-processeret frugt og grønt har i distributionskæden.

  2011-03-012016-02-28