Research projects

Selection of ongoing research projects within plant, food and climate

Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly avaible on websites which can be linked to from this page:

 

 

 

 

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Energy-efficient LED lighting in Potato propagation

  Kjær, K. H.

  The overall aim of the project is to analyse the potential of using LED lamps as energy-efficient lighting in potato propagation. The project will focus on the effect of light quality of plant morphology and growth The results of the project will be published at an open house arrangement in the autumn 2017, in applied journals and in an report made available on this home page by the end of 2017. Funding: Kartoffelafgiftfonden Collaborator: Danespo A/S .

  2017-03-102017-12-31

 2. From seaweed waste to plant biostimulant

  Kjær, K. H.Jørgensen, T. H.Rasmussen, M. B.Boderskov, T.Bruhn, A.Glasius, M.

  Seaweed extracts have shown promising effects as alternative bio-stimulants improving plant resistance to pathogens by upregulating plant immune systems, as well as plant performance and growth. However, results in the literature are not convincing and biased by the use of commercial products, and scarce knowledge about the bioactive components in the extracts.

  2017-05-012018-12-31

 3. Intelligent light - LED techniques to control plant reactions

  Ottosen, C.Hyldgaard, B.

  The aim of the project is to develop light protocols to achieve energy savings and higher productivity by using intelligent control of light quality (i.e. light colour) and thereby expand the use of coloured LED lamps in production of pot plants in greenhouses.

  2016-09-012019-03-31

 4. PROTECFRUIT protected production of organic apples and pears

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Kjær, K. H.Edelenbos, M.

  The aims are to increase the yield and area with organic apples/pears due to new technologies, to create new business opportunities for technical equipment, to reduce use of resources as well as easier access to organic fruit produced with high respect for the principles of organic farming. The yield in organic apple and pear orchards is less than of third of the conventional due to pests, diseases and smaller fruit, despite frequent sprays with ‘natural' pesticides.

  2014-01-012018-06-30

 5. Winter climate change effects on phenological traits in temperate fruit crops

  Pagter, M.Kjær, K. H. ,

  Phenological traits in temperate fruit crops are triggered predominantly by temperature. Milder winter weather therefore is likely to induce changes in a range of off-season phonological responses, which are essential for plant survival, growth and fruit yield. The proposed research will determine how elevated temperatures affect freezing tolerance and dormancy of temperate fruit crops and at which time of the year (autumn, winter or spring) the impact is greatest.

  2013-09-012017-01-31

Recently completed research projects in plant, food and climate

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Bønner og parkinsonsyge

  Petersen, K. K.

  Genetisk screening indenfor Mucuna slægten for højt indhold ad L-DOPA, co-enzym Q-10, NADH og andre neurobeskyttende forbindelser. Finansiering: Velux Fonden. Samarbejdspartnere: Institut for Medicinsk Biologi og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet. .

  2009-01-012013-01-01

 2. Climafruit – solbær, ribs, hindbær, stikkelsbær

  ,

  Klimaændringer kan få en meget stor indflydelse på udbytte og kvalitet af bær. I projektet undersøges sorters vækst, udbytte og kvalitet under forskellige klimaforhold både som mark og containerproduktion og under beskyttede forhold i tunnel for solbær, ribs, hindhær og stikkelsbær. I en del af projektet arbejdes med de fysiologiske aspekter af tørke i solbær, herunder sortsforskelle.

  2009-10-012013-09-30

 3. Dynamisk CA lagring af frugt

  ,

  Formålet med projektet er at sikre den bedste frugtkvalitet og mindst mulig frasortering under lagring af frugt ved at benytte dynamisk kontrolleret atmosfære (DCA) til æbler og kontrolleret atmosfære (CA) til jordbær. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen); Plan Danmark. Samarbejdspartnere: Virksomheder; Landwirtschaftskammer Niedersachen, Jork (Tyskland). .

  2009-03-012013-08-31

 4. Dyrkningsstrategier for småplanter

  Petersen, K. K.

  Projektet formål er at øge danske prydplanteproducenters konkurrenceevne ved at muliggøre en mere fleksibel produktion og ved udlicitering af dele af produktionen. Dette søges opnået ved at udvikle og beskrive dyrkningsmæssige strategier der sikrer, at småplanter og halvfabrikata af prydplanter kan klare kølelagring og lange transporttider på 4 til 5 uger uden skader. Fastlægge betydningen af sortsvalg for lager og transport uden skader.

  2013-07-012013-12-31

 5. Effekt af høj fugtighed på regulering af spalteåbninger

  Ottosen, C.

  Formålet med projektet er i forbindelse med et ph.d.-projekt at undersøge effekter af høj luftfugtighed for forskellige sorter af roser for på sigt at udvikle bedre klimastyringsstrategier for at reducere problemer med fugtighed. Finansiering: Aarhus Universitet. Samarbejdspartnere: Privat erhvervspartner. .

  2012-01-012013-05-31

 6. EPPN Pnenotyping

  Ottosen, C.

  EPPN konsortiet har identificeret vigtige behov relateret til udvikling af metoder til bestemmelse af planter fænotype. Fælles forskningsaktiviteter i konsortiet vil føre en udvikling og tilpasning af nye sensorer, metoder og assays til anvendelse i anlæg fænotypebestemmelse med foranking i fælles it-standarder som tillader sammenligning af forskellige typer udstyr og mål.

  2012-02-012015-12-31

 7. Fremtidssikret intelligent vandoptimering i økologi

  ,

  I projektet undersøges effekten og timingen i brug af drypvanding på udbytte og kvalitet i solbær og ribs, samt potentialet i brug af dækkultur i kørebanen til regulering af vandtilgængeligheden for solbærbuske. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen). Samarbejdspartnere: Privat samarbejdspartner. .

  2010-01-012013-12-31

 8. GreenGrowing

  Ottosen, C.

  GreenGrowing vil styrke innovationskraften og konkurrenceevnen i væksthusindustrien, hvilket vil føre til en reduktion i CO2-udledningen. Væksthusgartnere i Nordsø-regionen producerer fødevarer og prydplanter og har en omsætning på mere end 10 milliarder euro. Ved at bruge IKT og udveksle konkrete forskningsresultater mellem partnerne i projektet, vil vi sikre mulighed for besparelser og en bæredygtig produktion.

  2011-05-012015-07-31

 9. Hvede med tilpasning til klimaændringer

  Ottosen, C.

  Projektet fokuserer på vinterhvede, der er en af de vigtigste afgrøder i Nordeuropa. Foruden højtydende lokaladapterede sorter eksisterer for hvede globalt en mængde sorter tilpasset varme og tørre klimaer samt nye syntetiske linjer, som kombinerer gener fra hvedens forfædre. Målet er at skabe et grundlag for bedre anvendelse af fysiologiske og bioteknologiske metoder i hvede i mødet med fremtidens mere varierende klima.

  2010-07-012013-06-30

 10. ITGrows

  Ottosen, C.

  Projektets mål er at binde alle de nyeste teknologier i erhvervet sammen i ét system, der omfatter information og viden om de væsentlige forhold i en gartneriproduktion, lige fra økonomi og produktion over vækstforhold til energiforbrug og klimabelastning. Erfaringerne fra flere års forskning viser, at der kan opnås energibesparelser på mere end 30 % i gartnerier ved brug af intelligent styring.

  2010-10-012013-06-01