Research projects

Selection of ongoing research projects within plant, food and sustainability

Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly avaible on websites which can be linked to from this page:

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Bitter-Sund - More healthy and bitter vegetables to the food service sector and consumers

  Kristensen, H. L.Kidmose, U.

  A large intake of cabbage and root vegetables can decrease diabetes type 2. The effect is largest if the vegetables are strong and bitter tasting. This project will enhance the knowledge of sensory properties and healthy compounds of a wide range of vegetables and focus on the effect of cultivar choise and soil type during organic production.

  2016-01-012019-06-30

 2. Colzácoli – a vegetable in the making

  Grønbæk, M.

  White-flowering rapeseed with low contents of bitter compounds can be utilized as leafy greens but also as genetic background for the breeding of other types of vegetables. The aim of this project is to finalize the development of a new vegetable based on the white-flowering rapeseed; the colzácoli. The new vegetable will be similar to a small broccoli and contain the secondary plant metabolites glucosinolates which can reduce certain kinds of diseases. Funding: Future Food Innovation.

  2017-03-202018-12-31

 3. DAFRUS - Danish fruit without pesticides

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.Edelenbos, M.

  Reduced pesticide use in apples.

  2014-01-012018-12-31

 4. MOVE - Marketing of Organic VintagE plant material

  Kristensen, H. L.

  There is an interest to conserve and use traditional cultivars and landraces of food crops. This project aims to make a model for commercial interesting cultivars with special properties in relation to their effects on human health. The model includes how to deal with the demands of the SESTO-test (ensures that the cultivar is independent, homgenous and stabile) for these traditional cultivars.

  2016-01-012017-12-31

 5. PROTECFRUIT protected production of organic apples and pears

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Kjær, K. H.Edelenbos, M.

  The aims are to increase the yield and area with organic apples/pears due to new technologies, to create new business opportunities for technical equipment, to reduce use of resources as well as easier access to organic fruit produced with high respect for the principles of organic farming. The yield in organic apple and pear orchards is less than of third of the conventional due to pests, diseases and smaller fruit, despite frequent sprays with ‘natural' pesticides.

  2014-01-012018-06-30

 6. SoilVeg - Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops

  Kristensen, H. L.Hefner, M.

  SoilVeg is an innovative European research project, led by the Italian Agricultural Research Council and funded, at European level, by Core Organic Plus. In SoilVeg 9 European countries and 14 partner Institutions will be working together with the aim to study the better management of Agro-ecological Service Crops. Agro-ecological Service Crops (ASC) introduced in the agro-ecosystem in order to provide or enhance ecological functions, represent a powerful tool for organic farmers.

  2015-03-012018-02-01

Recently completed research projects in plant, food and sustainability

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Bor og skalkvalitet i spiseløg

  Sørensen, J. N.

  I visse partier af spiseløg kasseres ofte 10-20 % alene på grund af løg med revnede løgskaller eller manglende skaller. Disse defekter påvirkes bl.a. dyrkningsforholdene. Jordens indhold af bor og kalk angives at have stor indflydelse på både løgskallernes tykkelse og hårdhed samt på antallet af løgskaller hvilket er afgørende for revnetendensen.

  2016-01-012016-12-31

 2. Champignons positive effekter på sundhed og forebyggelse af sygdomme

  Kristensen, H. L.

  Dette projekt er en fortsat udbygning af de tidligere projekter inden for champignon-området. Formålet med projektet er dels at fortsætte arbejdet med at indsamle og videreformidle omkring champignons positive egenskaber som fødevare i forhold til sundhed og forebyggelse af en række sygdomme og livsstilsproblemer. Der fokuseres dette år specielt på viden omkring champignons muligheder i forhold til at erstatte salt i maden. Ligeledes arbejdes der videre med umami-effekten – den 5.

  2013-01-012013-12-31

 3. Champignons positive effekter på sundhed og forebyggelse af sygdomme

  Kristensen, H. L.

  Dette projekt er en fortsat udbygning af de tidligere projekter inden for champignon-området. Formålet med projektet er dels at fortsætte arbejdet med at indsamle og videreformidle omkring champignons positive egenskaber som fødevare i forhold til sundhed og forebyggelse af en række sygdomme og livsstilsproblemer. Der fokuseres dette år specielt på viden omkring champignons muligheder i forhold til at erstatte salt i maden. Ligeledes arbejdes der videre med umami-effekten – den 5.

  2014-01-012014-12-31

 4. FruitGrowth

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.

  Formålet med projektet er at øge den danske produktion af højkvalitets økologiske æbler ved at levere ny viden om robuste sorter og udvide sæsonen ved at forbedre lagringsteknologien, implementere nye mekaniske og biologiske teknologier til at regulere ukrudt, sygdomme, skadedyr og nyttedyr i produktionen.

  2011-01-012013-12-31

 5. Gødningsstrategi for æbler

  Bertelsen, M. G.

  Rodbeskæring og anvendelse af gødevanding (drypvanding med tilsat gødning) er i dag normen i produktionen af æbler og pærer. Alle tidligere gødningsforsøg udført på kernefrugt i Danmark er foretaget på frugttræer, som ikke har været rodbeskåret, og træerne har typisk været langt større og med mere vegetativ vækst i forhold til den opnåede frugtproduktion.

  2009-03-012013-03-31

 6. Holdbarhed og kvalitet af løg og gulerødder

  Sørensen, J. N.

  Formålet med projektet er at optimere næringsstofforsyningen til spiseløg og gulerødder, således at kvaliteten optimeres samtidigt med at overforsyning med næringsstoffer undgås. Formålet er endvidere at forbedre holdbarheden under lagring, således at effektiviteten af indsatsfaktorer øges. Der gennemføres en række delforsøg på flere forskellige lokaliteter, bl.a.

  2012-01-012013-12-31

 7. Intensiv økologisk æbledyrkning

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål er at udvikle et intensivt, højproduktivt økologisk dyrkningssystem med den størst mulige mængde salgbare frugter, prøvet både med og uden brug af svovl. Målet er at kombinere nye træformer og sorter og regulering at tilgangen af vand og gødning for at forebygge angreb af de alvorlige svampesygdomme, æbleskurv og sodplet.

  2009-03-012013-08-31

 8. Interveg – Enhancing multifunctional benefits of cover crops – vegetables intercropping CORE organic II

  Kristensen, H. L.

  Projektet vil undersøge, hvorvidt man i økologiske systemer kan dyrke dækafgrøder i rækker mellem grønsagsafgrøder i marken, så udbytte og kvalitet af produkterne opretholdes, og rentabilitet og miljøpåvirkning forbedres.

  2011-09-042015-02-03

 9. Nul pesticidrester

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål med projektet er at identificere de primære kilder til pesticidrester i danske æbler, pærer og jordbær. Pesticidrester på frugt og grønt anses af forbrugerne for en sundhedsrisiko – og selvom dansk produceret frugt har en lavere forekomst end udenlandsk, medvirker de årlige offentliggørelser af restforekomster til at miskreditere dansk frugt.

  2009-03-012013-08-31

 10. Ny sprøjteteknik

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål er at belyse de dyrkningsmæssige og økonomiske konsekvenser af at producere frugt (æbler og pærer) uden pesticidrester. Til formålet undersøges tre sprøjtestrategier: • Kontrol: standard sprøjtning, med anvendelse af varsling • Reduceret sprøjtning + økomidler: der sprøjtes som i standardbehandlingen indtil efter blomstring, herefter anvendes kun økologisk accepterede midler, indtil frugten er høstet, hvorefter der igen kan anvendes standardpesticider.

  2009-03-012013-03-31

 11. UV-Lys

  Bertelsen, M. G.

  Projektet har til formål at undersøge om UV-c lys kan anvendes som alternativ bekæmpelsesmetode over for svampesygdomme. Modelplante i forsøget er jordbær, hvor bekæmpelsen rettes imod jordbærmeldug som er et problem i tunnelproduktion. Der undersøges to forskellige lys mængder og to forskellige behandlingshyppigheder. Samtidig undersøges om UV-c lys har en effekt på nedbrydningen af pesticidrester.

  2009-03-012013-08-31

 12. Vandingsstrategi for pærer

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål med denne arbejdspakke er at fastlægge en vandingsstrategi for rodbeskårne pærer, så frugtstørrelse og frugtkvalitet optimeres samtidig med at vandforbrug og skudvækst minimeres. Der er i de seneste år sket en kolossal udvikling i forekomsten af sensorer og software til måling af vandindhold i jorden, såvel som i planten, og det gør det i dag muligt at styre vanding langt mere præcist end tidligere.

  2009-03-012013-08-31

 13. Økologisk udtynding

  Bertelsen, M. G.

  Projektet er et eksternt bistandsprojekt under projektet ’Optimering af dyrkningssikkerhed i økologisk kernefrugt’. Formål: Implementering af beslutningsstøttesystemet RIMpro. Herunder optimering af skurv-, sodplet- og æbleviklerbekæmpelse. Demonstration og formidling af: a. Feromonforvirring mod vikler-komplekset. b. Nyeste viden og metoder inden for forebyggelse og bekæmpelse af æblebladhveps. c. Resistente og robuste sorter. d. Varmtvandsbehandling mod lagerråd. e.

  2012-01-012014-12-31

 14. 1-MCP for pærer og æbler

  Bertelsen, M. G.

  Formålet med projektet er at undersøge, om SmartFreshSM kan bruges til at bevare fasthed og holdbarhed af en række lokale kernefrugtsorter (Clara Frijs, Rød Gråsten og Rød Aroma), som er kendetegnede ved god smag og spisekvalitet, men hvor holdbarheden, især fastheden, hurtigt forringes når frugterne opbevares ved stuetemperatur.

  2009-03-012013-08-31