Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Fødevarekemi og -teknologi

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Annatto – en bæredygtig biologisk fabrik til produktion af naturlige farver og sundhedsgavnlige komponenter

  Dalsgaard, T. K.Møller, A. H.Jahangiri, A.

  Annatto er et farvestof, der ud¬vindes fra frøene af en tropisk busk og er derfor et naturligt farvestof. Frøene indeholder op til 5% farvestof, hvilket er 100-1000 gange højere end ind¬holdet af beta-caroten i gule¬rødder. Annattofarve kan bruges til at give gul til rødlig farve til føde¬varer og kosmetik. I EU må an¬natto kun anvendes i nogle få fødevarer (f.eks. cheddarost), men i USA må annatto anvendes i alle fødevarer.

  2015-01-012018-12-31

 2. Avl for Højværdimælk – Big Milk

  Larsen, L. B.Sørensen, E. S.Gregersen, V. R.Buitenhuis, A. J.Poulsen, N. A.

  Formålet med projektet er at undersøge, om det er muligt gennem avl at optimere indholdet af specifikke højværdiproteiner i mælk. Disse specifikke højværdiproteiner er mælkeproteiner med funktionalitet eller sundhedsmæssige applikationer, der sælges på det globale marked. Projektet bidrager med udvikling af avancerede metoder til bestemmelse af mælkens indhold af højværdiproteiner i forhold til at sikre stor kvalitet i målingerne.

  2015-01-012018-12-31

 3. CAVI - Forbedret funktionalitet af mejeriprodukter ved anvendelse af nye procesteknologier gennem forståelse af molekylære ændringer ved hydrodynamisk og akustisk kavitation

  Hammershøj, M.Gregersen, S. B.Wiking, L.

  Projektets mål er gennem grundlæggende forståelse af interaktioner mellem mælkefedtkuglens overflade og mælkeproteiner, at forbedre processering og opnå bedre produktkvalitet for mælk, mælkepulvere og yoghurt.

  2015-12-012020-12-31

 4. DAIRYMAT - Designing biofunctional dairy foods: matrix structure of dairy products in relation to lipaemia

  Hammershøj, M.Schmidt, J. M.Bertram, H. C. S.

  Det er formålet med DAIRYMAT at opnå en forståelse af fedtholdige fødevarers struktur og tekstur forhold i relation til mejeriprodukter. Herunder studeres modulerede strukturer af ostematricen med samme sammensætning. Forskellige mejeri-relevante strukturers betydning for det postprandiale lipidoptag i in vivo studier forventes at kunne korreleres og kobles til NMR studier af metabolomet og de postprandielle glykemiske og lipemiske profiler i blodet.

  2017-06-012020-05-31

 5. DFORT Vitamin D-berigelse med forbedret biotilgængelighed

  Dalsgaard, T. K. ,

  Projektets formål er, at forbedre optaget af vitamin D fra berigede fødevarer ved at stabilisere vitaminet med mælkeproteiner. .

  2015-01-012019-06-30

 6. Differentiering af mælk, inklusiv økologisk, med muligheder udenfor kølekæden

  Akkerman, M.Larsen, L. B.Poulsen, N. A.

  Interessen for økologiske fødevarer har været stigende de seneste år. Det samme har salget af økologiske mejeriprodukter. Dette giver grobund for udvikling af nye økologiske mejeriprodukter og nye markeder. Dette kunne især være UHT og laktose reducerede produkter som opbevares udenfor kølekæden. Kvalitet og stabilitet af UHT mælk er ikke kun afhængig af den mikrobielle aktivitet i mælken, men også sammensætningen af mælken har vist sig at have stor betydning for UHT stabiliteten.

  2016-01-012019-08-30

 7. Effekten af naturlige glycosidaser i mælk på tab af mælkens oligosakkerider under processering

  Poulsen, N. A.Sundekilde, U. K.Larsen, L. B.Nielsen, S. D.Sunds, A. V.

  På trods af en meget lav koncentration af oligosakkarider i mælk kan disse blive isoleret og opkoncentreret gennem en række ultrafiltreringstrin. Oligosakkarider fra komælk har dermed et enormt økonomisk potentiale i forhold til især modermælkserstatninger. Fra mælk til det endelige isolat kan der dog ske et betydeligt tab af mælkens oligosakkarider.

  2017-04-012019-03-31

 8. G × E mellem økologiske og konventionelle systemer

  Kargo, M.Poulsen, N. A.

  Projektets overordnede formål er at forbedre økonomien for økologiske mælkeproducenter og konventionelle mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system.

  2016-04-012018-09-30

 9. InfantBrain-Nye modermælkserstatninger til fremme af optimal hjerneudvikling hos babier

  Wiking, L.Petrat-Melin, B.Larsen, L. B. , Rasmussen, J. T.

  Modermælk er den optimale kost for alle spædbørn, men en del børn har ikke adgang til nok modermælk, modermælkserstatning er derfor et nødvendigt tilskud. Spædbørn som i de første måneder efter fødslen får en stor del af sin kost som modermælkserstatning, har en dårligere kognitiv udvikling senere i livet end ammede børn. En optimal udvikling og modning af hjernen kræver store mængder flerumættede fedtsyrer, som kun fås fra kosten.

  2016-02-152020-02-15

 10. MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein

  Hammershøj, M.Timmermann, K.Nørgaard, J. V.Termansen, M.

  Det er formålet med MuMiPro at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion, forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og skaber arbejdspladser i områder uden for de store byområder. Visionen er, at MuMiPro genererer den nødvendige viden til, at der kan etableres en produktion af op til 100.

  2017-01-122020-12-31

 11. Mælkens genetik - oversigtsartikel

  Larsen, L. B.Buitenhuis, A. J.Poulsen, N. A.Sundekilde, U. K.

  Oversigtsartikel omkring ”Mælkens genetik”: Variation I mælkens sammensætning fra danske malkeracer, betydning af genetik for detaljeret mælkesammensætning og teknologiske egenskaber, samt udnyttelse i mejeriprodukter En oversigtsartikel over de individuelle mælkekomponenter og hvordan de varierer i forhold til koens laktations stadie og paritet. Genetisk indflydelse på variation i mælkens sammensætningsmæssige træk og koaguleringsegenskaberne.

  2018-01-012018-12-31

 12. ProPOTATO

  Larsen, L. B.Scavenius, C.Enghild, J. J.Hammershøj, M.Schmidt, J. M.Nielsen, S. D.

  Behovet for fødevarer er stærke stigende da jordens befolking forventes at være ca. 9 milliarder omkring 2050. En simpel udvidelse af landbrugsarealet vil have negative miljømæssige konsekvenser, og vi står derfor overfor en stor udfordring. Ved at ændre kostsammensætningen, så en større del bliver plantebaseret, vil det samme areal kunne brødføde flere mennesker.

  2016-04-012020-03-31

 13. SOBcows - Specialiserede økologiske avlsmål og avlsprogrammer for malkekvæg

  Kargo, M.Sørensen, A. C.Buitenhuis, A. J.Larsen, L. B.Poulsen, N. A. , Hjortø, L.

  Projektets overordnede formål er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved: 1) At tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer. Den nye viden fra genomisk selektion udnyttes her til at etablere økologiske avlslinier på basis af de eksisterende danske malkeracer.

  2014-10-012018-09-30

 14. Udvikling af nye smagsvarianter af alkohol shots

  Wiking, L.Kidmose, U.

  I dette innovationsprojekt er formålet udvikle nye spændende smagsvarianter af shots, som ikke før er set på markedet. Der er en tendens til at forbrugerne efterspørge de rene produkter og derfor er fokus på produkter som giver en ren og fyldig smag samt er baseret på rene råvarer. AU-Food bidrager med sensorisk evalueringer, rheologiske målinger og stabilitet test af de prototyper som projektpartnerne udvælger.

  2017-07-042018-11-30

 15. Øget værdi af mælkefedtkuglemembran-berigede ingredienser

  Wiking, L.Petrat-Melin, B.Larsen, L. B. , Rasmussen, J. T.

  Hovedformålet fornærværende projekt er at etablere grundlaget for processer forindustriel isolering af en særdeles beriget MFGM-fraktionfra fløde, som har både teknologisk og ernæringsmæssig relevans. De opnåedefraktioner fra såvel laboratorieforsøg som fra forsøg i reel målestok vil blivekarakteriseret og sammenlignet med eksisterende kommercielle produkter.Karakteriseringen inkluderer protein- og phospholipidsammensætning. Proteinsammensætningen analyseres ved hjælp af 2D SDS-PAGE og MS/MS.

  2015-08-012019-06-30

Nyligt afsluttede forskningsprojekter i Fødevarekemi og -teknologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Anvendelse af peptidomics til karakterisering af uønsket proteolyse i UHT-baserede mejeriprodukter

  Larsen, L. B.

  Projektet omhandler hvordan et essentielt problem inden for UHT-behandlede mejeriprodukter, nemlig forekomsten af uønsket proteolyse i forskellige typer af langtidsholdbare flydende eller tørrede produkter og ingredienser, kan løses. Ændringerne under lagring og videre anvendelse medfører jævnligt problemer med produkternes funktionelle egenskaber i løbet af holdbarhedsperioden.

  2012-01-012015-01-01

 2. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse

  Hammershøj, M.

  Formålet med projektet er at skabe viden om forskellige grovfodertypers ernærings- og sundhedsmæssige værdi for hønen og effekt på ægkvalitet i økologisk ægproduktion, som danner grundlag for udvikling af et nyt foderkoncept.

  2011-01-012014-01-01

 3. COAGENE – Gene test to improve milk coagulation properties in dairy cattle

  Larsen, L. B.Poulsen, N. A.

  Mælks evne til at koagulere er essentiel i osteproduktion, men desværre viser nyere studier, at en høj andel af dansk (op til 20 %) og svensk mælk (17 %) har svært ved at danne et koagel. En del af forklaringen på dette fænomen er genetisk betinget, og en veldefineret region i koens DNA er identificeret, der relaterer til netop denne egenskab.

  2013-01-012015-12-31

 4. Cost Action FA0904: Bæredygtig fødevareemballering baseret på nanopolymermaterialer

  Mortensen, G.

  Denne Cost Action vil etablere et internationalt videnskabeligt og teknologisk netværk vedrørende emner relateret til brug af bæredygtige nanopolymer-materialer til fødevareemballering. Aktionen har til formål at udnytte mulighederne for at bruge nanopolymer-materialer inden for fødevareemballering, under hensyntagen til såvel forbrugernes og fødevareindustriens krav til emballagen.

  2010-03-292014-03-28

 5. Cost Action FA1001: Brug af innovative, fundamentale fødevarestrukturegenskaber til at designe sunde og oplevelsesrige fødevarer

  Hammershøj, M.

  Fødevareindustrien står konstant over for en udfordring om at imødekomme forbrugerkrav til sikkerhed, convenience (brugervenlighed), prisniveau, nydelse og sundhed af nye fødevareprodukter. En forståelse af de grundlæggende sammenhænge mellem struktur og funktionalitet af fødevarekomponenter er en nøgle til at designe nye fødevarer.

  2010-07-222014-11-21

 6. DAIRYHEALTH - Dairy lipids, proteins and the Metabolic Syndrome

  Dalsgaard, T. K. ,

  Se beskrivelsen under Forskergruppen Fødevarekemi og -Teknologi. Finansiering: Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, Det Strategiske Forskningsråd; Mejeribrugets ForskningsFond; partnere..

  2011-03-012015-12-31

 7. Enestående oligosakkarider

  Larsen, L. B.Poulsen, N. A.Buitenhuis, A. J.

  Det overordnede mål med projektet er at undersøge potentialet for at udnytte naturligt forekommende frie oligosakkarider i komælk og muligheden for at øge disse gennem avl. Projektet tager udgangspunkt i mælkeprøver indsamlet i det dansk-svenske Milk Genomics Initiativ, hvor der er indsamlet mere end 700 mælkeprøver fra danske Holstein- og Jerseykøer. Samtlige 700 prøver skal sendes til UC Davis og profileres for indhold og sammensætning af de frie kulhydrater i hver enkelt mælkeprøve.

  2015-01-012017-07-01

 8. Et gran salt

  Hammershøj, M.Kidmose, U.Andersen, B. V.Mielby, L. A.

  Hovedformålet er at undersøge effekten af reduceret saltindhold på gul og hvid osts struktur, tekstur, smag og mikrobiologi, samt at undersøge hvordan teknologier, ingredienser og nye kulturer, der kan være alternativer til salt, påvirker disse parametre med henblik på at fremstille ost med lavere saltindhold. Projektet tager afsæt i kravet om at reducere befolkningens saltindtag, hvortil ost er en væsentlig kilde.

  2012-05-012016-06-30

 9. FIAF – Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdækning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor-aktivitet

  Dalsgaard, T. K.Young, J. F.Bertram, H. C. S.Blaabjerg, K.Sundekilde, U. K.

  Se beskrivelsen under Forskningsgruppen for Fødevarekemi og –Teknologi. Finansiering: Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, Det Strategiske Forskningsråd; Mejeribrugets ForskningsFond; Arla Foods; partnere.

  2011-01-012015-12-31

 10. FUTUREMILQ – Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer

  Wiking, L.

  Implementeringen af automatiske malkesystemer hos mælkeproducenter er en populær løsning på en tung og tidskrævende arbejdsproces. De automatiske malkesystemer øger desværre risikoen for kvalitetsbrist i mælken, som skyldes termoresistente kim og frie fedtsyrer. Termoresistente kim er bakterier, der overlever varmebehandlingen på mejerierne, mens frie fedtsyrer kan give mælken en harsk smag. Begge kvalitetsbrist opdages først på mejerierne.

  2011-04-012017-03-31

 11. Fedtstruktur – Innovation af nye typer af smør og blandingsprodukter

  Wiking, L.

  Projektet skal fastlægge effekten af procesbehandling og temperaturbetingelser på omdannelser af fedtdråber til krystaller, som grundlag for bedre at kunne styre stabilitet samt parametre som hårdhed og smørbarhed i mejeriprodukter. I projektet samarbejder industrien og to universiteter med det formål at udvikle nye typer af smør- og blandingsprodukter med ændrede sensoriske og ernæringsmæssige egenskaber.

  2009-03-012013-12-01

 12. Funktionelle egenskaber af specifikke fraktioner af kartoffelprotein med henblik på udnyttelse i fødevareindustrien

  Larsen, L. B.

  Kartoffelprotein er ikke bare ét protein, men en samling af mange forskellige proteiner. Det er kendt, at kartoffelprotein ud over at have en unik aminosyresammensætning med mange essentielle aminosyrer også har gode funktionelle egenskaber, der kan udnyttes i fødevareindustrien. Kartoffelprotein er et bæredygtigt, vegetabilsk, ikke-allergisk og ikke-genmodificeret protein.

  2013-01-012016-12-31

 13. Fænotypiske og genotypiske markører for specifikke mælkekvalitetsegenskaber

  Larsen, L. B.Poulsen, N. A.

  Det overordnede formål med projektet er at identificere fænotypiske og genetiske markører for mælkens sammensætning med henblik på at kunne inddrage nye specifikke mælkekvalitetsegenskaber i det fremtidige avlsarbejde hos kvæg. Projektet er en betydelig udvidelse og teknologisk opgradering af det igangværende dansk-svenske ”milk genomics” projekt.

  2011-01-012013-01-01

 14. Individuelle proteiners og fremstillingsmetoders effekt på mekanismerne bag varmeinaktivering af iboende mælkeenzymer

  Hammershøj, M.

  Holdbarhed og kvalitet af friske mejeriprodukter påvirkes af plasmin, hvis inaktivitet kan forklares ved hjælp af co-aggregering med beta-laktoglobulin. Hovedformålet med dette projekt er at frakoble plasmins inaktivitet fra valleproteinaggregering gennem studier af dets denatureringsmekanisme ved forskellige koncentrationer af mælkeprotein og derefter identificere den komplekse dannelse og stabilisering af kaseiner. Finansiering: ErhvervsPhD, dvs.

  2011-01-012014-01-01

 15. Karakterisering af nye laktose-reducerede mælkeprodukter

  Bertram, H. C. S.Larsen, L. B.

  Finansiering: Future Food Innovation, Region Midtjylland; Arla Foods; Aarhus Universitet; Mejeribrugets ForskningsFond. Samarbejdspartnere: Future Food Innovation, Region Midtjylland; Arla Foods; Aarhus Universitet; Mejeribrugets ForskningsFond..

  2011-09-012014-12-31

 16. Lactosomer (Mælkelipidpartikler – sammensætning og sundhedsmæssige egenskaber af membranfraktioner, herunder laktosomer)

  Larsen, L. B.Young, J. F.

  Mælk er en suspension af lipid, protein, kulhydrat og mineraler. Den største del af smørfedtet befinder sig i kugler overtrukket med fosfolipidmebraner, der indeholder proteiner. Derudover er tilstedeværelse af exosomer og skummetmælksmembraner også beskrevet. For nylig identificerede man en ny type af små fedtpartikler i humanmælk og navngav dem ”laktosomer”.

  2012-01-012015-01-01

 17. Mere fokus på småkalve

  Wiking, L.

  Projektets resultater vil bidrage til fornyet fokus på pasningen af den lille kalv og udvikle praktisk anvendelige og let håndterbare metoder og procedurer omkring kvalitetssikring af råmælk samt fodring af dyrene. Resultaterne skal derigennem bidrage til lavere kalvedødelighed og mere robuste kalve til glæde for både mælkeproducent og slagtekalveproducent. Finansiering: Kvægafgiftsfonden og Landdistriktsmidlerne Samarbejdspartnere: Videnscenter for Landbrug .

  2013-03-012014-08-31

 18. Mere fokus på småkalve

  Vestergaard, M.Wiking, L.Boes, J.Martinussen, H.Martin, H. L.

  Der er behov for en intensiveret indsats for at sikre overlevelse og sundhed blandt småkalve. På trods af flere års arbejde med at reducere kalvedødeligheden ligger denne fortsat væsentlig over erhvervets målsætning. Dette projekt vil fokusere på en række forskellige aktiviteter specielt omkring fodring og fodringsmanagement, der kan bidrage til en bedre sundhed og overlevelse blandt kalvene, der sikrer robuste kalve til både mælkeproducent og slagtekalveproducent.

  2013-01-012014-12-31

 19. Metagenomets betydning for mælkens sammensætning

  Poulsen, N. A.

  Formålet er at karakterisere, hvorledes samspillet mellem vommens sammensætning af mikroorganismer og køernes genetiske baggrund påvirker mælkens sammensætning og kvalitet samt udledningen af metan. Dette gøres ved at indsamle data fra et stort antal Holstein-køer (ca. 300-400). Vommens mikroorganismer har betydning for mælkens fedtsyresammensætning, men hvorvidt den også spiller en rolle for andre mælkekomponenter og mælkens egnethed til videre forarbejdning er uvis og ønskes undersøgt.

  2013-01-012015-12-31

 20. Mikrostruktur og reologiske egenskaber af vegetabilske olier der bruges til chokolade og konfekture

  Wiking, L.

  Vegetabilsk olie anvendes ved fremstilling af chokolade og konfekt med henblik på at reducere omkostninger til råvarer og forarbejdningstid. Når olien krystalliseres bidrager den væsentligt til produkternes tekstur og mundfylde. Krystalliseringsegenskaberne i olieblandinger er komplekse, da der forekommer mange fysiske former af triglycerider. Det endelige netværk af krystalliseret fedt afhænger af behandlingen af de fedtbaserede produkter, hvilket omfatter køling, opvarmning og omrøring.

  2011-09-012015-11-01

 21. Milk Genomics

  Larsen, L. B.Bertram, H. C. S.

  Milk Genomics-initiativet omfatter identifikation og karakterisering af naturlige genetiske varianter, der resulterer i forskellige funktionelle og ernæringsmæssige egenskaber i mælkens sammensætning. Teamet af forskere fra både Danmark og Sverige har til hensigt at kombinere viden om mælkens sammensætning med viden om den naturlige variation i koens arvelige egenskaber gennem anvendelse af genom-, proteom- og metabonom- teknikker.

  2008-01-012013-01-01

 22. Ny bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger

  Wiking, L.

  Formålet er at udvikle den højteknologiske gård med fokus på at udvikle nye teknologier til opkoncentrering af mælk på gården og derved reducere køleomkostninger, transportudgifter og CO2-udledning fra transport. Dermed sikres en bæredygtig, lønsom og klimavenlig mælkeproduktion. Finansiering: Mælkeafgiftsfonden; Arla Foods; Aarhus Universitet. Desuden er GUDP ansøgt. Samarbejdspartnere: Arla Foods; Kvægbrugets ForsøgsCenter; GEA. .

  2011-01-012016-09-30

 23. Ny teknologi til bæredygtig opkoncentrering af mælken på gården

  Wiking, L.

  Projektet skal udvikle teknologier til opkoncentrering af mælk på større mælkekvægsbesætninger og derved reducere køleomkostninger, transportudgifter og CO2-udledning fra transport. Dette gøres ved at udvikle en proces som kan bruges på gården, og projektet vil derudover dokumentere mælkekoncentraternes kvalitet, holdbarhed og funktionalitet. Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, GUDP Samarbejdspartnere: Arla Foods .

  2013-03-012015-09-30

 24. Optimale fodringsstrategier til malkekøer for miljø, klima, velfærd og økonomi (Miljømælk)

  ,

  Formålet med dette projekt er at udvikle effektive værktøjer til styring og optimering af foderrationen til malkekøer, idet foderrationen er af afgørende betydning for ydelsen, mælkekvaliteten, effektiviteten i ressourceudnyttelsen, produktiviteten, den miljø- og klimamæssige påvirkning og dyrevelfærden i mælkeproduktionen. Der er således tale om et tværfagligt bidrag til løsning på en af de store udfordringer dansk mælkeproduktion står overfor.

  2011-01-012014-01-01

 25. OstRedox – Optimering af ostekvalitet ved styring af mælkens redoxpotentiale

  Dalsgaard, T. K.

  Formålet er at forstå, hvordan styring af redoxpotentialet kan være med til at sikre en optimeret aroma, kvalitet og ensartethed af ost. Der fokuseres på mælken som råvare samt den primære starterkulturs syrningskapacitet og aromadannelse.

  2010-01-012014-12-31

 26. Proteiners biotilgængelighed

  Lærke, H. N.van Vliet, S.Jensen, S. K.Dalsgaard, T. K.

  Formålet med dette samarbejde mellem Arla Foods og Aarhus Universitet er at teste biotilgængelighed af enkelt aminosyrer fra mælkeprotein sammen med vegetabilsk protein samt at udvikle en golden standard aminosyremetode baseret på en massespektrometrisk (MS)-detektion. Medfinansiering: Arla Foods Ingredients.

  2014-08-012015-12-31

 27. REPROLAC – Forlænget laktation i mejeriproduktion fremmer klima, dyrevelfærd og produktivitet

  Larsen, L. B.Kidmose, U.Poulsen, N. A.

  Formålet med projektet er at udvikle en ny strategi, hvor koen producerer en kalv hver 18. måned i stedet for den nuværende praksis med én hvert år. Fodringen af koen kan tilrettelægges således, at mælkeproduktionen holdes på et højt niveau i op til 500 dage i stedet for de nuværende 350 dage. Dette forventes at give en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra mælkeproduktionen, da mængden af foderoptag pr. kilo produceret mælk vil sænkes betydeligt.

  2012-01-012017-12-31

 28. Reducering af frie fedtsyrer i mælk fra AMS besætninger gennem fodring og management

  Wiking, L.

  En høj koncentration af frie fedtsyrer (FFA) forårsager harsk smag i mejeriprodukter. I et nyligt studie fandt vi, at økologiske besætninger producerer mælk med markant lavere FFA-indhold end i konventionel leverandørmælk uafhængigt af malkesystem. Denne forskel må skyldes en anderledes fodring hos økologer. Vi ved desuden fra tidligere og igangværende projekter, at malkefrekvensen har indflydelse på akkumuleringen af FFA i mælk.

  2012-01-012013-12-31

 29. Strukturforbedringer af mejeriprodukter gennem højintensiv ultralydsbehandling

  Wiking, L.

  Dette projekt belyser potentialet for at anvende høj-intensiv ultralyd i mejeriindustrien. Det forventes, at ultralydsteknologi vil kunne forbedre fedtkrystaldannelsen i kærnefløden og dermed nedsætte produktionstiden væsentligt. Ved yoghurtproduktion antages det ligeledes, at ultralydsteknologi kan forbedre teksturen og erstatte eksempelvis homogenisering.

  2011-01-012016-03-31

 30. Udvikling af en FT-IR baseret hurtigmetode til monitorering af mælkens funktionelle kvalitetsegenskaber

  Larsen, L. B.Poulsen, N. A.

  Udvikling af nye FT-IR baserede løsninger gør det muligt at bestemme en mere detaljeret mælkekvalitetsprofil. Herved forbedres karakteriseringen af mælkens teknologiske egenskaber, hvilket vil sikre en merværdi for mejerier og landmænd. Formålet med projektet er at videreudvikle og optimere den FT-IR baserede teknologi, som allerede rutinemæssigt anvendes i mælkeafregningen, til at inkludere flere interessante, funktionelle kvalitetsegenskaber for mælken.

  2011-04-012014-12-31