Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. The influence of maternal health on human breast milk composition with potential downstream effects on infant metabolism and gut colonization

  Katrine Overgaard Poulsen, Dennis Sandris Nielsen, Ulrik Kræmer Sundekilde & Niels Uldbjerg

  • First, we want to determine the variability of breast milk nutrients by application of metabolomics, proteomics and glycomics. The production of human breast milk has a high maternal metabolic cost. Thus, we hypothesise that maternal health attributes (metabolic dysfunction or obesity) influence which breast milk nutrients are made available to the infant.
  • Second, we want to establish the microbiome of breast milk. Maternal obesity can lead to an apparent gut microbial ecology and increases the risk of obesity for the child. Thus, we hypothesise that maternal obesity confers distinct microorganisms to the infant.
  • Third, we want to identify biological mechanisms for how breast milk nutrients are metabolised in the infants. Infants exclusively breast-feeding offer total compliance. Thus, we hypothesise that by deconstructing breast milk components and markers of infant metabolism through clever analysis of infant urine and feces, we can deduce the bioactivity of breast milk nutrients.

  18/05-201918/05-2023

 2. GreenPork – Økologisk svinekød produceret med græs-protein

  Margrethe Therkildsen, Martin Krøyer Rasmussen & Lene Stødkilde-Jørgensen

  GreenPork vil beskrive kød- og spisekvaliteten af svinekød fra slagtesvin fodret med 0, 5, 10 og 15% græs-protein, og dermed anvise hvordan græs-protein kan indgå som proteinkilde til økologiske slagtesvin med optimal kød- og spisekvalitet.
  Et dosis-respons forsøg med græs-protein til slagtesvin, som gennemføres i projektet SuperGrassPork udgør materialet for GreenPork. Otteogfyre grise er fordelt på fire behandlinger: 0, 5, 10 og 15% græs-protein i foderrationen fra fravænning til slagtning. I GreenPork udtages der 24 timer efter slagtning 2 muskler fra hver slagtekrop, som anvendes til kød- og spisekvalitetsanalyser. Der bestemmes pH, farve, tekstur, fedtsyresammensætning, oxidationsgrad på udskæringerne og der gennemføres en sensorisk analyse af aroma, smag og mørhed af de to udskæringer på DMRI, Teknologisk Institut. Data analyseres statistisk, og resultater og konklusionerne formidles via fagtidsskrift, internettet og ved mundtlig indlæg ved workshops.
  GreenPork leverer fakta om kvaliteten af svinekød fodret med græs-protein. Det betyder, at både positive og negative konsekvenser af at erstatte konventionelt protein med græs-protein vil blive identificeret og vil kunne inddrages straks i udviklingen af bioraffineringsstrategier og fodringsstrategier med græs-protein.

  Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

  Samarbejdspartnere: Institut for Husdyrvidenskab, AU

  01/01-201931/12-2019

 3. Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve

  Margrethe Therkildsen

  Som noget helt unikt og nyskabende vil projektet foretage storskala-registrering af spisekvalitet, foderudnyttelse og klimabelastning i dansk slagtekalveproduktion. Med disse registreringer til rådighed kan vi, som noget nyt i Norden, beregne genomiske avlsværdital for, hvor egnet den enkelte kødkvægstyr er til krydsning med malkekvæg. Disse avlsværdital er forudsætningen for et avlsprogram med sikker udvælgelse af de bedste kødkvægstyre. Resultatet er krydsningsslagtekalve, som har markant højere genetisk potentiale for spisekvalitet, foderudnyttelse og klimabelastning, hvilket giver et løft af hele den danske slagtekalvesektor. Projektet leverer genomiske avlsværdital for tyre af racerne Dansk Blåkvæg, Charolais og Angus. Styrken ved en avlsmæssig forbedring er, at værdien akkumuleres over år. Vi forventer, at krydsningskalvenes niveau 10 år efter projektets afslutning betyder, at foderforbruget er reduceret med 290 kg tørstof/kalv, metanudledning reduceret med 49 kg CO2 ækv./kalv og intramuskulært fedt er øget med 0,36 procentenhed. Den samlede effekt af projektet forventes at give en øget indtjeningen på 238-266 mio. kr. i år 10 efter projektets afslutning. Alle centrale spillere i kæden fra jord til bord er involveret for at sikre en implementering, der rækker langt ud over projektperioden. Resultatet af dette projekt vil være kalvekød, som er mere velsmagende, belaster kloden mindre og sikrer producenten en højere fortjeneste.
  Institut for Fødevarer er ansvarlig for arbejdspakke 1- BEDRE SPISEKVALITET (AU-Food: Margrethe Therkildsen (arbejdspakkeleder); SEGES: Rasmus S. Stephansen; Danish Crown: Per Svane Knudsen; Frontmatec: Mette Chrisetensen)
  Formål: Udvikling af metode til registrering af spisekvalitetsegenskaber i stor skala.
  Fra litteraturen er det velkendt, at intramuskulært fedt (IMF) er et godt mål for kødets smag. Kødets mørhed kan måles ved overskæring af kødet (Shear Force). I projektet vil vi måle Shear Force og intramuskulært fedt på 1.000 dyr med henblik på, vha. billedteknologi, at udvikle en model til prædiktion af disse egenskaber. Dette vil muliggøre en indirekte og prisbillig registrering af spisekvalitet i meget stor skala på slagterier.

  Finansiering: GUDP samt medfinansiering fra alle deltagende partnere

  Samarbejdspartnere: SEGES, AU-MBG, Danish Crown, VikingDanmark, VikingGenetics, Alflex, Frontmatec

  01/01-201931/12-2022

 4. Screening af proteiners ernæringsværdi

  Jette F Young, Martin Krøyer Rasmussen & Milena Corredig

  Formålet med dette samarbejdsprojekt er at dokumentere protein kilders ernæringsmæssige kvalitet; fordøjelighed, biologiske tilgængelighed og stimulering af muskelvækst/vedligehold.
  Dette for at 1) kunne udvælge de bedste proteiner til produkter til den ernæringsbevidste forbruger samt patienter der har særligt proteinbehov 2) at kunne dokumentere ”nye” protein kilders værdi.
  Mange fødevareproducenter søger at gøre deres produkter sundere og vinde markedsandele eller skabe nye markeder med fokus på den sundhedsbevidste forbruger. Et særligt segment af disse virksomheder laver special-produkter der er optimeret til syge og rehabiliterende personer. Disse produkter kræver et ekstra højt proteinindhold af en ”god” kvalitet. Det er imidlertid svært at distancere sig i et marked hvor det ikke er muligt at dokumentere den særlige indsats visse virksomheder gør for at udvikle fødevarer med specielt protein. Det samme gælder dokumentation til at understøtte udviklingen/udvinding/processering af nye proteinkilder med bedre kvalitet end de allerede kendte proteinkilder.
  I dette projekt vil vi som noget nyt kombinere tre del-elementer der hver især dokumenterer protein kvalitet i forhold til kroppens optag og funktion; 1) en allerede etableret metode til simulering af fordøjelsen i mave-tarm kanalen, 2) en model af et intakt enkeltlag af tarmceller til screening af den biologiske tilgængelighed af proteiner dvs. hvilke proteiner bliver optaget over denne første barriere i tarmen 3) en model for stimulering af muskelvækst.

  Finansiering: Danish Food Innovation

  Samarbejdspartnere: Toft Care, Skarø Is, Essentia Protein Solutions, Møllerup Brands og KMC, Lihme Protein Solutions

  01/01-201931/12-2019

 5. Udvikling af træbryst. Betydning af CO2-niveau i stalden

  Jette F Young, Martin Krøyer Rasmussen, Ulrik Kræmer Sundekilde & Virginia M. Artegoitia

  I tidligere projekter omhandlende træbryst fænomenet (meget hård muskel med infiltrering af fedt- og bindevæv) har vi vist at det vi subjektivt ved berøring kan inddele i 3 separate grupper: uden træbryst, mild træbryst og svær træbryst (Dalsgaard et al. 2017, Int. J. Food Sci. Tech. 53, 1744) nu også kan adskille ved at se på det generelle metabolit profiler.
  Ved at anvende denne subjektive scoring (med baggrund i de objektive metabolitprofiler) har vi bestemt frekvenserne af træbryst ved en kommerciel kyllingeproducent. Frekvenserne blev bestemt over 2 år i 4 huse hvoraf de 2 var ventilationsstyret i forhold til CO2 niveauet (hus 1 og 4). Hus 2 havde let forhøjet CO2 niveau i 2017 men der var ingen forskelle på niveauerne i 2018 (i 2018 havde landmanden øget ventilationen i hus 2 og 3 og der var bygget verandaer på alle husene som var åbne fra dag 21 til slagt).
  De to huse uden CO2 styring havde en større frekvens af træbryst i 2017 (specielt hus 2), hvorimod de ændringer landmanden foretog imellem 2017 og 2018 i forhold til udluftning synes at have rettet op på dette. Den observerede tendens mht. mulig effekt af CO2 kræver en mere systematisk undersøgelse inden vi kan anbefale landmænd at øge udluftningen da det er en øget omkostning. Formålet med dette projekt er således at undersøge betydningen af CO2-niveau i stalden under opdræt for udvikling af træbryst i forhold til slagtekyllinger.

  Finansiering: Fjerkræafgiftsfonden

  Samarbejdspartnere: Danpo Scandistandard (Jacob Roland Pedersen) og kyllingaavler (Troels Møller Radik)

  01/01-201931/12-2019

 6. Nordic Native Meat

  Margrethe Therkildsen

  Nordic native Meat er et netværk med tre målsætninger: 1) Etablering af et forskningsnetværk til udveksling af viden og kompetencer mellem de nordiske lande indenfor kødproduktion og kvalitet. 2) Øge viden om slagte- og kødkvalitet egenskaber så beslutninger blandt rådgivere og myndigheder vedr. husdyr velfærd og betaling kan være evidens baseret. 3) Indsende et projektforslag til eu.

  Finansiering: NKJ Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research

  Samarbejdspartnere: Et konsorium med deltagelse fra Island, Sverige, Norge og Findland

  01/05-201830/04-2020

 7. DAIRYMAT - Designing biofunctional dairy foods: matrix structure of dairy products in relation to lipaemia

  Marianne Hammershøj, Jesper Malling Schmidt & Hanne Christine S. Bertram

  Det er formålet med DAIRYMAT at opnå en forståelse af fedtholdige fødevarers struktur og tekstur forhold i relation til mejeriprodukter. Herunder studeres modulerede strukturer af ostematricen med samme sammensætning. Forskellige mejeri-relevante strukturers betydning for det postprandiale lipidoptag i in vivo studier forventes at kunne korreleres og kobles til NMR studier af metabolomet og de postprandielle glykemiske og lipemiske profiler i blodet.
  Finansiering: Arla for Health
  Samarbejdspartnere: Arla Foods amba, Arla Food Ingredients P/S, Københavns Universitet, Nutrition, Exercise and Sports

  01/06-201731/05-2020

 8. RAMVAR – Genetisk variation i ramsløg – fra natur til dyrkning

  Martin Jensen

  Formålet er at indsamle og sammenligne vækst og indholdsstoffer i ramsløg fra en række vildtvoksende populationer i Danmark med henblik på at 1). udvælge den mest velegnede genetik til en kommende bæredygtig dyrkning, 2). sikre frø af vigtige danske ramsløg populationer til Nordisk Genbank, 3). etablere viden om forskelle imellem populationer i kemiske indholdsstoffer, smag og antibakterielle indholdsstoffer, 4). sammenligne plantevækst af betydning for effektiv, men bæredygtig dyrkning af ramsløg vedr. plantesundhed, ukrudtskonkurrenceevne og tilvækst. Der etableres en genbevaringsbevoksning med populationer- isolerede mini-bevoksninger ved AU Årslev, en levende genbank, som bevares i mindst 5 år.
  Projekthjemmeside: http://food.au.dk/ramvar/
  Finansiering: Navne på organisationer som er medfinansierende i projektet: NaturErhvervstyrelsen
  Samarbejdspartnere: Navne på samarbejdspartnere: Nordisk Genbank

  01/01-201731/12-2019

 9. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Peter Lund, Kai Grevsen, Dana Olijhoek, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Martin Riis Weisbjerg & Ole Hojberg

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %.
  Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid.
  Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs
  produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få
  tilgængelige midler til metanreduktion. Indledende pilotforsøg i udlandet
  og i Danmark har indikeret, at tilsætning af oregano med højt indhold af
  carvacrol (terpen i æteriske olier, stærkt antimikrobiel) i foderet
  nedbringer produktion af metan i koens vom. Bioaktive stoffer i oregano
  påvirker formentlig sammensætningen af mikroorganismer i koens
  fordøjelsessystem, og reducerer antallet af metanproducerende
  organismer. Det ser samtidig ud til at oregano i koens foder påvirker
  fedtsyresammensætning i mælken positivt. I projektet udføres
  fodringsforsøg med oregano i specielle metan-kamre for at kvantificere
  effekten af varierende mængder på metanudledning, mælkeydelse og -
  kvalitet.Til de betydelige mængder af oreganomateriale, der bliver tale
  om, skal der i projektet udvikles optimeret dyrkning og forarbejdning af
  økologisk oregano. Højtydende underarter af Origanum vulgare med
  højt indhold af aktive stoffer og stabilt udbytte anvendes. Desuden
  forædles nye højtydende sorter specielt til metanreduktion.
  Vi vil vise at det virker, komme med eksakte tal på effekter, og angive
  hvordan det kan dyrkes økologisk og anvendes i praksis, og med
  hvilken gevinst for klima, landbrug og samfund.

  01/01-201631/12-2019