Fødevarekvalitet, perception og samfund

Forskergruppen Fødevarekvalitet, perception og samfund

Forskergruppens fokus er på forståelsen af fødevarekvalitet og perception i samspillet mellem multi-sensorisk fødevareanalyse, hvor mennesket bruges som måleredskab, eksperimentel psykologi og kognitiv neuro-videnskab. Forståelsen bliver brugt til design og udvikling af oplevelser forbundet med mad og drikke, som rummer høj kvalitet, bedre smag, virker stimulerende, er mindeværdige og sundere. Vi arbejder med et utal af produktkategorier gennem hele fødevarekæden; fra primær produktion, via fokus på kvalitet efter høst, til bearbejdning og salg, og i sidste ende indtag hos forbrugerne.

Resultaterne rummer den sensoriske og fysiologiske effekt af indtag af fødevarer og fødevarekomponenter i henhold til human sundhed, med et specifikt fokus på f.eks. sensorisk-specifik-mæthed, reduceret indhold eller erstatning af sødmegivende komponenter og/eller lipider, samt øget indhold af protein. Øget viden om hvordan forskelle imellem fødevarer, kontekster og individer påvirker forbrugerens opfattelse af fødevarer, hedonisk spiseoplevelse og indtag. Derudover, effekten af forhold efter høst på plantebaserede fødevarers fysiologi, farve, aroma, tekstur og smag såvel som på produktets holdbarhed.

Forskningsplatform

Den forskningsmæssige tilgang inkluderer anvendelse, udvikling og evaluering af unikke metoder til måling og analyse af fødevarers egenskaber. Metoderne er baseret på menneskelig perception i samspillet mellem sensorisk intensitetsopfattelse og psykisk fortolkning. ”Fødevarekvalitet, perception og samfund” har et professionelt, trænet og testet, sensorisk panel og et ISO-godkendt sensorisk laboratorium. Kvalitative og kvantitative forbrugerstudier anvendes til at belyse forbrugerens reaktioner på fødevarer før og efter indtag samt ved gentagen brug. Kernen i ”Fødevarekvalitet, perception og samfund” er samspillet mellem det menneskelige sensoriske måleinstrument og instrumentelle teknikker f.eks. GC-MS og LC-MS. Post-harvest udstyr inkluderer kold-rums opbevaringsmuligheder, 20 kontrollerede opbevaringskamre med modificeret atmosfære, udstyr til blanding af luftarter, frysere, ethylen-censorer til kontinuerlig bestemmelse af ethylen, gaskromatografisk udstyr til bestemmelse af flygtige komponenter, og udstyr til multi-spektrale, ikke-destruktive analyser af kvalitet.

Forskergruppeleder

Professor Derek V. Byrne, Tlf.  2878 2840, DerekV.Byrne@food.au.dk
Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, AU Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev.