Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Fødevarekvalitet, perception og samfund

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Bitter-Sund - Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og forbrugeren

  Kristensen, H. L.Kidmose, U.

  Forskningsprojektet MAXVEG har vist, at et stort indtag af kål og rodfrugter er et effektivt middel til at mindske type II diabetes symptomer. Effekten er størst, hvis grøntsagerne har et højt indhold af stærke og bitre smagsstoffer. Kål og rodfrugter danner fundamentet i den økologiske køkkenomlægning og et nyt sortiment af grønsager med ny smag og højt indhold af sundhedsgavnlige stoffer vil have positiv effekt på omlægning til økologi i køkkener.

  2016-01-012019-06-30

 2. DAFRUS – Dansk frugt uden sprøjterester

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.Edelenbos, M.

  Kosmetiske krav og mange skadevoldere gør æbler til en af de mest sprøjtede kulturer, og derfor findes der ofte pesticidrester på frugterne. Restforekomsterne udgør ikke noget sundhedsmæssigt problem, men deres tilstedeværelse er genstand for hyppig negativ presseomtale, og fra politisk side presses der på for at reducere pesticidforbruget.

  2014-01-012018-12-31

 3. DNA-SHAPES: Analyse af komplekse biologiske blandinger ved hjælp af ny metode

  Byrne, D. V.Mielby, L. A.Nielsen, L. E.Kjems, J.Enghild, J. J.Dupont, D. M.Skadhauge, B. R.

  Overordnet formål: Det specifikke formål ved DNA-Shapes er at opnå molekylær baserede definitioner af komplekse blandinger af ingredienser i fødevarer og sammenholde disse med den menneskelige smagssans. Alt dette med henblik på at udvikle en kunstig smagsteknologi som konceptuelt efterligner vores naturlige sensoriske sansesystem. Baggrund: Mennesker har smagsløg placeret på tungen og i mundhulen.

  2016-08-032019-07-31

 4. FaVor-DeNonDe - Tørring, Juice og syltetøj af økologisk frugt og grønsager: Hvad sker der med ønskede og uønskede komponenter?

  Kidmose, U.

  Indenfor økologisk frugt og grønsager er der stadig større og større fokus på færdigvarekvaliteten efter forarbejdning. Der har især været fokus på lokale sorter, som repræsenterer en genpulje, der er tilpasset en bestemt regionalitet og til simple og små processeringsanlæg. Begge aspekter er kendetegnet ved at have et stort potentiale som kvalitetsparametre, især inden for økologisk produktion.

  2015-03-302018-03-29

 5. Grøn Stevia – økologisk sødemiddel til fødevareprodukter

  Grevsen, K.Sørensen, J. N.Henriksen, M. B.Byrne, D. V. ,

  Projektets mål er at udvikle et dansk økologisk stevia-produkt, dvs. et nul-kalorie naturligt sødemiddel til økologiske fødevareprodukter. Stevia-planter og udtræk heraf, der søder 300 gange mere end sukker, er i øjeblikket ikke godkendt som fødevare i EU, men det forventes indenfor relativ kort tid at blive godkendt, enten som almindelig fødevare eller som 'novel food'.

  2013-09-012018-05-31

 6. InnoSweet: Integreret perception, psykologi og fysiologi til bibeholdelse af sødhedsopfattelse via sukkererstatning og - reduktion i sunde drikkevarer

  Byrne, D. V.Kidmose, U.Mielby, L. A.Jeppesen, P. B.Spence, C.Wang, J.Jensen, J. D.Møller , S.Jensen, S.Thybo, A.Didierjean , L.

  Vi indtager for meget sukker. Især unges sukkerindtag fra sukkerholdige drikkevarer er for højt. Fødevareindustrien har forsøgt at imødekomme dette ved at reducere sukkerindholdet udelukkende ved brug af sødemidler, hvilket medfører drastiske ændringer af produktets sødme og smagsmæssige profil. Denne ændring har mindsket forbrugernes præference.

  2017-02-012021-01-31

 7. KvaliRod - Forbedret kvalitet af rodfrugter med innovativ håndtering i vaskeriet

  Edelenbos, M.Wieczynska, J.Kidmose, U.

  Formålet med dette projekt er at forbedre kvaliteten og holdbarheden af rodfrugter i forsyningskæden gennem brug af innovativ håndtering i vaskeriet. Der er stigende problemer med råd af pakkede, økologiske og konventionelle rodfrugter i detailhandlen og hos forbrugerne og det sætter produktionen under pres. Gulerødder får let sorte overfladiske pletter og bliver slimede som følge af spredning af mikroorganismer på rødderne i vaskeriet, som så efterfølgende vokser på de pakkede rødder.

  2017-10-012021-09-30

 8. Nye smagfulde og sunde produkter af bladgrønt fra hvidblomstret raps (Brassica napus)

  Grønbæk, M.Kristensen, H. L.Kidmose, U.

  Brassica-slægten, der inkluderer alle kåltyper, er karakteriseret ved at have et højt indhold af sundhedsgavnlige plantestoffer. Mere specifikt stofgruppen glukosinolater, der menes at have en hæmmende effekt på bl.a. bryst- og prostatakræft. Disse glukosinolater findes også i de hvidblomstrede raps (Brassica napus) som virksomheden Knold & Top ApS har forædlet. Sorterne er i første omgang udviklet med henblik på en mere miljøvenlig produktion af frø til olieudvinding.

  2015-02-012019-01-31

 9. OmniSaM - En multimodal mæthedsmatrix baseret teknologi til udredning af føde- og drikkevares mæthedsværdi

  Byrne, D. V.Andersen, B. V.Hermansen, K.Grønbeck, M. S.

  Projektets hovedmål er at bevise, at der kan udvikles en multimodal mæthedsmatrix, som forudsiger fremtidig energiindtag og har højere prædikativ værdi end eksisterende metoder til måling af mæthed. Baggrund: Som i led i forebyggelse af overvægt og fedme, har fødevareindustrier og folkesundhedsprogrammer længe haft en ambition om at udbrede føde- og drikkevarer med høj mæthedsværdi. Fødevarer der mætter hurtigere og længere er ønskelige, for at forbrugere kan kontrollere deres energiindtag.

  2016-11-012019-04-30

 10. PROTECFRUIT beskyttet produktion af økologisk dyrket æble og pære

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Edelenbos, M.Hyldgaard, B.

  Projektets formål er at bidrage med ny teknologi, øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologisk æbler og pærer produceret under større hensyntagen til de økologiske principper. Udbyttet i økologisk æble og pære er mindre end 33 % af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at ’naturlige’ pesticider anvendes hyppigt.

  2014-01-012018-06-30

 11. Udvikling af nye smagsvarianter af alkohol shots

  Wiking, L.Kidmose, U.

  I dette innovationsprojekt er formålet udvikle nye spændende smagsvarianter af shots, som ikke før er set på markedet. Der er en tendens til at forbrugerne efterspørge de rene produkter og derfor er fokus på produkter som giver en ren og fyldig smag samt er baseret på rene råvarer. AU-Food bidrager med sensorisk evalueringer, rheologiske målinger og stabilitet test af de prototyper som projektpartnerne udvælger.

  2017-07-042018-11-30

Nyligt afsluttede forskningsprojekter i Fødevarekvalitet, perception og samfund

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Advances in food quality and nutrition through implementation of metabolomics technologies

  Bertram, H. C. S.

  Formålet med projektet er at udvikle analytiske metabolomic-værktøjer baseret på kernemagnetisk resonans (NMR) til at foretage metabolisk profilering af både fødevarer og biovæsker (blod, spyt og urin) med henblik på at udføre integrerede studier med fokus på både råvare/produktkvalitet, spisekvalitet og ernæringsmæssig kvalitet. Finansiering: Forskningsrådet for Teknologi og Produktion..

  2009-01-012014-06-30

 2. BEAM – Bread and meat for the future

  Kidmose, U.

  Idet de fleste kødaktiviteter skal pågå i Brasilien vil er vores opgaver beskrevet her: Hvedemel vil i fremtiden blive en mangelvare i Brasilien. Da Brasilien har stor produktion af cassava er målet i projektet er at undersøge kvalitet af brød tilsat cassavamel med varierende råvarekvalitet. Idet cassava ikke indeholder gluten vil vi udrede effekten af cassavamel og tilsatte enzymer på dej-egenskaber, sensorisk kvalitet af brød samt brasilianske forbrugers præference for brødet.

  2012-01-012015-06-30

 3. Bioimpedans spektroskopi – en praktisk anvendelig måde at deklarere kartofler på

  Kjær, A.

  Kartoflen er en vigtig basisfødevare, både til direkte konsum og industriel forarbejdning. En praktisk anvendelig metode til at deklarere kartoflens indholdsstoffer på kan sikre at producenterne anvender optimale råvarer til en specifik produktion af f.eks. spisekartofler, chips eller pomfritter.

  2013-11-012016-11-01

 4. ConsumerCheck: Brugervenlig software og statistiske/kemometriske metode

  Mielby, L. A.

  Det overordnede formål med projektet er at udvikle nye, hurtige brugervenlige kemometriske analyseværktøjer til at analysere forbrugerdata, der skal være frit tilgængelige på internettet. Dermed er projektets resultat i tråd med den tidligere lancering af PanelCheck, som var rettet mod sensoriske profileringsdata. Et yderligere mål i projektet er at øge projektdeltagernes og deres respektive teams kompetencer inden for sensometrics.

  2010-02-102015-04-30

 5. Dansk mousserende vin og cider i forhold til sensorisk unikhed og identitet på fremspirende internationale markeder

  Byrne, D. V.

  In this PhD project, Danish sparkling wines and ciders from different grape and apple varieties, regions and harvest time will be investigated for their taste and aroma active components. Sensory and chemical profiles of the sparkling beverages will be evaluated and related to different fermentation strategies with different yeast strains and starter cultures.

  2013-10-012016-09-30

 6. Et gran salt

  Hammershøj, M.Kidmose, U.Andersen, B. V.Mielby, L. A.

  Hovedformålet er at undersøge effekten af reduceret saltindhold på gul og hvid osts struktur, tekstur, smag og mikrobiologi, samt at undersøge hvordan teknologier, ingredienser og nye kulturer, der kan være alternativer til salt, påvirker disse parametre med henblik på at fremstille ost med lavere saltindhold. Projektet tager afsæt i kravet om at reducere befolkningens saltindtag, hvortil ost er en væsentlig kilde.

  2012-05-012016-06-30

 7. FIAF – Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdækning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor-aktivitet

  Dalsgaard, T. K.Young, J. F.Bertram, H. C. S.Blaabjerg, K.Sundekilde, U. K.

  Se beskrivelsen under Forskningsgruppen for Fødevarekemi og –Teknologi. Finansiering: Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, Det Strategiske Forskningsråd; Mejeribrugets ForskningsFond; Arla Foods; partnere.

  2011-01-012015-12-31

 8. Fra økologiske rodfrugtrester til højværdi-specialprodukter

  Edelenbos, M.

  I dag ender mange rodfrugter i dybfrostindustrien i producenternes affaldscontainere, fordi de har en forkert størrelse. Dette madspild vil Ardo forvandle til nye højværdi-specialprodukter med hjælp fra forskere på Aarhus Universitet. I projektet skal de gældende krav til økologiske fødevarer afdækkes, herunder krav til babymad.

  2013-07-012016-06-30

 9. Health promoting effects of milk-derived products

  Bertram, H. C. S.

  Mens det er velkendt, at mælkeprodukter indeholder vigtige næringsmidler, er det endnu debatteret, hvorledes indtag af mælkeprodukter påvirker stofskifte og sundhedstilstand. Hidtil har undersøgelser hovedsageligt været fokuseret omkring betydningen af grupper af enkelte komponenter. Vi vil undersøge, hvordan sammensætningen af proteiner i mælken påvirker energiudnyttelse og energibalance, og hvorledes forarbejdning af mælkeproteinerne ændrer deres påvirkning af metabolisme og mæthedsfølelse.

  2009-01-012013-12-31

 10. Interaktion mellem bærpolyfenoler og lipidmembraner – i relation til sundhed

  ,

  Formålet med dette projekt er at bestemme hvordan polyfenoler interagerer med cellemembraner med henblik på at forstå de sundhedsfremmende effekter der er forbundet med indtag af f.eks. bær. Traditionelt tillægges de sundhedsfremmende effekter af bær at polyfenoler beskytter kroppen mod frie radikaler, fordi de er stærke antioxidanter. Antioxidation har dog vist sig ikke at give en klar sammenhæng mellem indtag af polyfenoler og sundhed.

  2013-01-012015-02-28

 11. Karakterisering af nye laktose-reducerede mælkeprodukter

  Bertram, H. C. S.Larsen, L. B.

  Finansiering: Future Food Innovation, Region Midtjylland; Arla Foods; Aarhus Universitet; Mejeribrugets ForskningsFond. Samarbejdspartnere: Future Food Innovation, Region Midtjylland; Arla Foods; Aarhus Universitet; Mejeribrugets ForskningsFond..

  2011-09-012014-12-31

 12. MAXVEG – Maximising the taste and health value of plant food products - impact on vegetable consumption, consumer preferences and human health factors

  Kristensen, H. L.Kidmose, U.Grønbæk, M.Edelenbos, M.

  Se beskrivelsen under Forskningsgruppen for Fødevarer, Metabolomics og Sensorik. Finansiering: Programkomiteen for Fødevarer, Sundhed og Velfærd. Det Strategiske Forskningsråd. Samarbejdspartnere: Aarhus University Hospital; Sydddansk Universitet; Institut National de la Recherche Agronomique (INRA –Dijon, Frankrig); Diabetesforeningen; Måltidskonsulenterne; Kold College; Frugtformidlingen; SeedCom A/S; Limfjords; Anders Kristensen; Bent Dam; Claus Hunsballe; Superbest a.m.b.a. .

  2010-01-012015-04-01

 13. Metabolomics platforme NMR- og MS-teknikker

  Bertram, H. C. S.

  NMR-spektroskopi er i dag den mest udbredte analytiske teknik til metabolomics-studier. Dette hænger sammen med, at teknikken har nogle væsentlige fordele, der bl.a. består i, at målinger kan udføres med minimal prøvetilberedning. NMR vil afsløre de forbindelser, der er til stede i højeste koncentration i en urin, blod eller spytprøve, og dermed give en overordnet metabolisk profil af prøven.

  2011-10-012013-09-30

 14. Milk Genomics

  Larsen, L. B.Bertram, H. C. S.

  Milk Genomics-initiativet omfatter identifikation og karakterisering af naturlige genetiske varianter, der resulterer i forskellige funktionelle og ernæringsmæssige egenskaber i mælkens sammensætning. Teamet af forskere fra både Danmark og Sverige har til hensigt at kombinere viden om mælkens sammensætning med viden om den naturlige variation i koens arvelige egenskaber gennem anvendelse af genom-, proteom- og metabonom- teknikker.

  2008-01-012013-01-01

 15. MinimalSpild - Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger

  Petersen, K. K.Edelenbos, M.Luca, A.

  Formålene med projektet er at begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde fra producent til forbruger, og at kunne dokumentere og garantere at danske prydplanters høje kvalitet bevares fra producenten og helt frem til modtageren. Disse tiltag forventes at betyde et reduceret ressourceinput per solgt enhed og en øget interesse for danske prydplanter både på de nuværende markeder, men også på nye markeder hvortil transporttiden er længere og mere krævende.

  2014-01-012017-12-31

 16. Måling af friskhed i pakket frisk frugt og grønt

  Edelenbos, M.Luca, A.

  Friskhed er en vigtig egenskab for forbrugernes villighed til at købe og genkøbe frisk frugt og grønt. Friskhed af pakkede produkter kan kun delvist bedømmes ud fra produktets udseende ved køb, så for at få en samlet bedømmelse er det også nødvendigt at kende til produktets aroma, smag og konsistens. Ny forskning viser, at ændringer i et pakket produkts friskhed kan relateres til ophobning af flygtige organiske stoffer (VOC) inde i pakken.

  2012-08-012015-08-15

 17. Nye gourmet svineprodukter ved molekylær forståelse af alternative racer og højtryksbehandling

  Bertram, H. C. S.

  Formålet med dette projekt er: •At kortlægge hvilke smags- og teksturelle variationer, der kan opnås i gourmet svinekød ved at anvende nye alternative racekombinationer •At kortlægge hvordan højtryksbehandling påvirker mørningsenzymaktiviteter og proteiners funktionelle og strukturelle egenskaber. Udfra den opnåede viden er målet at frembringe nye gourmet produkter ved brug af alternative svineracer og højtryksbehandling. Finansiering: NaturErhvervstyrelsen. .

  2009-01-012013-12-31

 18. REPROLAC – Forlænget laktation i mejeriproduktion fremmer klima, dyrevelfærd og produktivitet

  Larsen, L. B.Kidmose, U.Poulsen, N. A.

  Formålet med projektet er at udvikle en ny strategi, hvor koen producerer en kalv hver 18. måned i stedet for den nuværende praksis med én hvert år. Fodringen af koen kan tilrettelægges således, at mælkeproduktionen holdes på et højt niveau i op til 500 dage i stedet for de nuværende 350 dage. Dette forventes at give en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra mælkeproduktionen, da mængden af foderoptag pr. kilo produceret mælk vil sænkes betydeligt.

  2012-01-012017-12-31

 19. Roots and Compost – Organic Crop Products (RoCo)

  Kidmose, U. ,

  Ved udfasningen af brugen af konventionel husdyrgødning vil det blive sværere at sikre næringsstoffer til økologiske afgrøder. I RoCo-projektet vil vi bidrage til løsningen af problemet på tre måder: 1.Vi vil studere rodvækst hos sorter af hvede, løg og salat, for at finde sorter med gode rodegenskaber og identificere vigtige rodegenskaber til brug ved forædling af sorter til økologisk jordbrug 2.

  2011-01-012014-12-31

 20. SensWell - Sensory food satisfaction in promoting healthy and sustainable eating behavior

  Byrne, D. V.Mielby, L. A.Andersen, B. V.Grønbeck, M. S.

  Vi spiser for meget og for energitungt, og sundhedsorganisationer varsler stigning i fedme med heraf afledte velfærdssygdomme til følge. Samtidig står vi over for et stort behov for bæredygtig fødevareproduktion. Ideen i SensWell er, at forbrugeren skal spise mere bæredygtigt ved at spise mindre mængder og mindre energitætte fødevarer, der giver længerevarende mæthed og øget sensorisk og fysisk velbefindende. Dette sker ved at sætte høj sensorisk oplevelse af fødevarerne i fokus.

  2011-01-012015-06-30

 21. WasteTaste - Bæredygtige, smagfulde og sunde vakuum tørrede fødevare spildprodukter

  Byrne, D. V.Grønbeck, M. S.

  Projektet vil bidrage til at mindske spild af frugt og grønt ved at tørre potentielle spildprodukter under vakuum ved hjælp af en energieffektiv metode og med den metode udvikle nye højkvalitets tørrede produkter og pureer/sirupper med specifikke egenskaber som sprødhed og smag. .

  2014-08-012017-07-31

 22. inSPIRe: Optimising Product Quality throughout the Distribution Chain for Fresh and Semi-Processed Fruits and Vegetables

  Edelenbos, M.

  Nærværende projekt er et mindre projekt i det teknologiorienterede inSPIRe-konsortiums RTI-finansierede del. Målet i dette projekt er at bidrage med løsninger på de udfordringer, som frisk og semi-processeret frugt og grønt har i distributionskæden.

  2011-03-012016-02-28