Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Fødevarekvalitet, perception og samfund

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Hvordan motiveres og engageres mænd 55+ til sunde(re) spisevaner?

  Ulla Kidmose, Claus Frantzen & Alice Grønhøj

  Meget tyder således på, at det kan være mere udfordrende at nå ældre mænd i forhold til kommunikation om kostanbefalinger, hvilket også er velkendt i det kommunale forebyggelsesarbejde, hvor nogle kommuner allerede nu arbejder specifikt med at nå denne gruppe (se fx www.sundmand.dk). Der er således behov for at forbedre vores viden om denne målgruppe samt for at undersøge mulighederne for at målrette kommunikation bedre i forhold til de behov, som findes hos forskellige segmenter af ældre mænd. Det må understreges, at ’ældre mænd’ på ingen måde kan siges at være homogen gruppe; der er tale om et stor spænd i alder, fysisk og mental status, ligesom ’sædvanlige’ socio-økonomiske uligheder i sundhed i høj grad også genfindes her. Overordnet er projektets formål at undersøge, hvordan selvhjulpne mænd 55+ (segmenteret i forhold til på forhånd udvalgte kriterier) kan støttes i forhold til etablering eller fastholdelse af sunde madvaner. Projektet indeholder to dele, hvor første del omfatter en status/kortlægning af internationale og danske initiativer/interventioner rettet mod mænds spisevaner og sundhed, mens anden del bliver viet til et brugerinvolverende interventionsstudie, hvor en lovende intervention afprøves, evt i regi af Forum for Mad, Måltider og Sundhed

  Finansiering: Projektet er en del af myndighedsberedskab, - finansieret via MFVM

  01/05-201930/11-2020

 2. WasteSense - Vurdering af friskhed: Forudsigelse af holdbarhed og reduktion af madspild via høj præcisions perceptions kalibreret sensor teknologi

  Derek V. Byrne & Niki Alexi

  Hvert år bliver mange mennesker over hele verden syge som følge af indtagelse af fødevarer og især fordærvede animalske fødevarer såsom kød og fisk. Dette har forståeligt nok resulteret i forsigtige krav til mærkning af sidste salgsdato og sidste udløbsdatomærkning.
  Dette har dog resulteret i, at enorme mængder mad og cirka 92500 ton stadig spiseegent mad i Danmark, ender som madspild. Dette resulterer i enorme økonomiske og ressourcemæssige tab and forsinker desuden vores bæredygtige udvikling i en stigende konkurrencedrevet industi.
  Spørgsmålet er så, hvad hvis man kunne bestemme og forudsige holdbarhed med en langt større præcision, hvilket kunne give anledning til mere præcise holdbarhedsanmærkninger, hvilket derfor ville kunne resultere i markant mindre madspild? I øjeblikket bestemmes holdbarhed primært på basis af bakterietælling, som er meget tidskrævende, eller hved hjælp af sensorisk evaluering, hvilket er præcist men ganske dyrt.
  En mulighed for at måle fordærvelse i kød/fisk og kylling findes dog, hvor man i stedet måler på biogene aminer forårsaget af de forhøjede koncentrationer af bakterier. Eksempelvis er stoffet cadaverine påvist at være ganske prediktivt for frisked i denne type produkter. Dog beror nutidens detektionsmaskiner på kromatografi som er både pladskrævende og dyrt.
  I dette projekt vil biogene aminer blive målt ved hjælp af meget specifikke integrerede nanosensorer som anvender forskellige sensorer (cantilever og plasmoic). Sensorerne er sensitivitets benchmarked op i mod både mikrobiologiske tests og objektive sensoriske metoder. Derudover er de testet for deres specificitet, deres størrelse og deres pris. The ultimative formål er selvfølgelig, at gøre det muligt præcist at bestemme holdbarhed via online målinger i produktionen, hvilket ville give anledning til et markant mindre madspild end hvad som er gældende i dag.

  Finansiering: Danish Food Innovation, Regional Funds Project: Automations booster, Sino Danish Centre Food and Health Research Program

  Samarbejdspartnere: University of Copenhagen, University of Southern Denmark, Technological Institute, Danish Crown, AmiNIC Aps

  01/01-201931/12-2020

 3. Lyd og smag i hjernen: Modulering af auditive effekter på madperception og spiseadfærd

  Qian Janice Wang, Derek V. Byrne, Line Ahm Mielby, Danni Peng Li, Signe Lund Mathiesen, Henrique Fernandes & Patricia Alves da Mota

  Spisning er muligvis den mest livskritiske, multisensoriske oplevelse vi møder dagligt. Dog er informationsbidraget fra specifikke sensoriske modaliteter, især lyd, blevet yderst negligeret og ikke udnyttet nok for at besvare det essentielle spørgsmål om hvorfor folk spiser hvad de spiser.
  Det unikke interdisciplinære projekt har til formål at muliggøre et større paradigmeskift i vores forståelse omkring fundamentale neurale mekanismer i hørelse og madperception ved at blotlægge, hvordan lyd kan påvirke hjernens afkodning af smag og madbelønning såvel som vores efterfølgende spiseadfærd.
  Hensigten med forskningen er at blotlægge, hvordan lyd kan påvirke hjernens afkodning af smag og madrelateret belønning ved at kombinere psykologiske, neurologiske, beregningsmæssige, og sensoriske forskningsmetoder. For at forme folks kognitive og emotionelle reaktioner til mad, tilstræber vi med denne nye grænsebrydende tilgangsmåde at bidrage substantielt til vores viden om hvordan hjernen integrerer information på tværs af flere sensoriske modaliteter. Ligeså vigtigt kan projektets resultater hjælpe med at formilde den nuværende diet-baserede offentlige sundhedskrise på verdensplan ved at introducere lyd som et nyt redskab for at nudge sunde madvalg og spiseadfærd derhjemme såvel som i offentlige spisemiljøer.

  Finansiering: Faculty of Science and Technology AU Start Grant

  Samarbejdspartnere: Crossmodal Research Laboratory, University of Oxford, UK; Department of Computer Science, York, St John University, UK; Music in the Brain CoE AU; Centre of Art and Science, Universidad de Tres de Febrero, Argentina; Department of Marketing, Norwegian Business School, Norway.

  01/09-201801/10-2021

 4. KvaliRod - Forbedret kvalitet af rodfrugter med innovativ håndtering i vaskeriet

  Merete Edelenbos, Justyna Wieczynska & Ulla Kidmose

  Formålet med dette projekt er at forbedre kvaliteten og holdbarheden af rodfrugter i forsyningskæden gennem brug af innovativ håndtering i vaskeriet. Der er stigende problemer med råd af pakkede, økologiske og konventionelle rodfrugter i detailhandlen og hos forbrugerne og det sætter produktionen under pres. Gulerødder får let sorte overfladiske pletter og bliver slimede som følge af spredning af mikroorganismer på rødderne i vaskeriet, som så efterfølgende vokser på de pakkede rødder. Det begrænser de danske rodfrugtproducenters muligheder for at eksportere råvarer til fjernere lande som fx Kina, hvor der er stor efterspørgsel efter økologiske varer. Rodfrugter har i sig selv en lang holdbarhed med den begrænses af vask og polering efter høst og opbevaring ved stuetemperatur i detailhandlen. Projektets primære output er at nedsætte skaderne ved polering af rodfrugter, at udvikle og afprøve varmvandsbehandlingsmetoden som en miljøvenlig og skånsom dekontamineringsteknik samt at undersøge mulighederne for at bruge naturligt forekommende antimikrobielle stoffer til vask af rodfrugter i produktionen fx timianolie. Det forventes at ny innovativ teknik i vaskeriet kan reducere madspildet med 5 % i detailhandlen og med 30 % hos forbrugerne. Det vil ud fra et samfundsmæssigt synspunkt reducere klimabelastningen og forbedre ressourceudnyttelsen. Forbedret kvalitet og længere holdbarhed vil øge kundetilfredsheden og forbedre de danske virksomheders konkurrencekraft gennem øget produktion, effektivisering og eksport.
  Finansiering: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.
  Samarbejdspartnere: Limfjords Danske Rodfrugter, Gl. Estrup Gartneri A/S, Cabinplant A/S, SOBEC EMEA ApS, Airvention ApS, GASA Odense Frugt-Grønt a.m.b.a., ISI Food Protection ApS

  01/10-201730/09-2021

 5. InnoSweet: Integreret perception, psykologi og fysiologi til bibeholdelse af sødhedsopfattelse via sukkererstatning og - reduktion i sunde drikkevarer

  Derek V. Byrne, Ulla Kidmose, Line Ahm Mielby, Per Bendix Jeppesen, Charles Spence, Qian Janice Wang, Jørgen Dejgård Jensen, Stine Møller, Sidsel Jensen, Anette Thybo & Luc Didierjean

  Vi indtager for meget sukker. Især unges sukkerindtag fra
  sukkerholdige drikkevarer er for højt. Fødevareindustrien har forsøgt at
  imødekomme dette ved at reducere sukkerindholdet udelukkende ved brug af
  sødemidler, hvilket medfører drastiske ændringer af produktets sødme og
  smagsmæssige profil. Denne ændring har mindsket forbrugernes præference.
  InnoSweets vision er, at ved at kombinere sensoriske og psykologiske faktorer
  med aktivitet i hjernens belønningssystem, som hver for sig øger sødhedsopfattelsen
  af fødevarer i en model, er det muligt at bibeholde sødhedsopfattelsen af
  sukker- reducerede eller -erstattede drikkevarer uden at nedsætte de unges
  præference. Gennem implementering af den videnskabelige model i industriens
  produktudvikling, er det muligt at udvikle drikkevarer med lavt sukkerindhold
  og uændret sødhedsopfattelse og præference hos unge hvilket vil medføre succes
  på markedet. Det er derfor muligt for unge at kombinere det søde og sunde liv.
  Der vil også blive udviklet et beslutningsværktøj til produkt lancering som
  både tager sundhed, økonomi og præference i betragtning.  Finansiering: Grand Solution Project: Innovation Fund
  Denmark  Samarbejdspartnere: Copenhagen University, DuPont
  Nutrition and Health, Carlsberg Research Laboratory, Rynkeby

  01/02-201731/01-2021

 6. MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein

  Marianne Hammershøj, Karen Timmermann, Jan Værum Nørgaard, Mette Termansen & Ulla Kidmose

  Det er formålet med MuMiPro at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion, forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og skaber arbejdspladser i områder uden for de store byområder. Visionen er, at MuMiPro genererer den nødvendige viden til, at der kan etableres en produktion af op til 100.000 tons muslinger årligt i lineopdræt primært beregnet til brug i foderstofproduktion til økologisk svine- og fjerkræproduktion med positivt bidrag til fødevarekvaliteten. MuMiPro er samtidig leverandør af økosystem tjenesteydelser til det kystnære vandmiljø som virkemiddel til opnåelse af god økologisk tilstand.
  Finansiering: Innovationsfonden
  Samarbejdspartnere: Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS, Danish Agro a.m.b.a., Limfjordsrådet, Landbrug og Fødevarer FmbA – SEGES, Vilsund Blue A/S, Engredo ApS, Nofima, Seafood Limfjord A/S, Wittrup Seafood A/S, Danmarks Tekniske Universitet

  12/01-201731/12-2020

 7. OmniSaM - En multimodal mæthedsmatrix baseret teknologi til udredning af føde- og drikkevares mæthedsværdi

  Derek V. Byrne, Barbara Vad Andersen, Kjeld Hermansen & Marlene Schou Grønbeck

  Projektets hovedmål er at bevise, at der kan udvikles en multimodal mæthedsmatrix, som forudsiger fremtidig energiindtag og har højere prædikativ værdi end eksisterende metoder til måling af mæthed. Baggrund: Som i led i forebyggelse af overvægt og fedme, har fødevareindustrier og folkesundhedsprogrammer længe haft en ambition om at udbrede føde- og drikkevarer med høj mæthedsværdi. Fødevarer der mætter hurtigere og længere er ønskelige, for at forbrugere kan kontrollere deres energiindtag. Den altoverskyggende hindring i udviklingen af sådanne fødevarer ligger i metoden til måling af mæthed. Nuværende metoder har svag prædikativ værdi, kan ofte ikke replikeres og er endnu ikke valideret med hensyn til energiforbrug i hverdagen.Metode: OmniSaM foreslås som en metode som inkorporerer dynamikker fra det fulde spektrum af modaliteter involveret i mæthed; hjernen, blodet, perception og adfærd. Med matrixen udviklet, vil den blive skaleret ned til en minimal form velegnet til industriel anvendelse. I OmniSaM har vi samlet en unikt team af forskere med erfaring indenfor sensorisk, endokrinologi og neurovidenskab med adgang til de mest avancerede faciliteter i Danmark.Finansiering: Arla Dairy Health and Nutrition Excellence Center Samarbejdspartnere: Danish Research Centre for Magnetic Resonance - Copenhagen University Hospital, Department of Endocrinology and Internal Medicine - Aarhus University Hospital, Copenhagen University Hospital, Arla Food Ingredients, Arla Food Amba

  01/11-201631/10-2019

 8. DNA-SHAPES: Analyse af komplekse biologiske blandinger ved hjælp af ny metode

  Derek V. Byrne, Line Ahm Mielby, Line Elgård Nielsen, Jørgen Kjems, Jan Johannes Enghild, Daniel Miotto Dupont, Birgitte Rechinger Skadhauge & Niki Alexi

  Overordnet formål: Det specifikke formål ved DNA-Shapes er
  at opnå molekylær baserede definitioner af komplekse blandinger af ingredienser
  i fødevarer og sammenholde disse med den menneskelige smagssans. Alt dette med
  henblik på at udvikle en kunstig smagsteknologi som konceptuelt efterligner
  vores naturlige sensoriske sansesystem.  Baggrund: Mennesker har smagsløg placeret på tungen og i
  mundhulen. Vores smagsindtryk bliver skabt ved at fødevarekomponenter binder
  sig til smagsreceptorer placeret på smagsløget. Denne proces sammen med
  tekstur/temperatur bestemmer smagen af en fødevarekomponent. Mennesker har
  omkring 4000 smagsløg, som hver består af 100 celler. Hver celle indeholder
  50-100 forskellige receptorer som ved binding af specifikke smagsstoffer
  starter en intracellulær kaskade af signaler som omdannes til neuron
  signalering til hjernen. Det betyder at the komplekse signal fra cirka 500.000
  celler skaber smagssansen i vores hjerne.  Fremgangsmåde: I DNA shapes projektet vil vi forsøge at
  efterligne den naturlige smagssans ved at bygge et bibliotek med billioner af
  forskellige molekyler som specifikt kan binde sig til individuelle
  fødevarekomponenter. Ved at udvælge den undergruppe af molekyler som kan binde
  sig til bestemte fødevarematricer og efterfølgende karakterisere dem, kan vi
  skabe et ”billede” af ingredienser – meget ens med the princip som bruges af
  vores hjerne. Vores metode vil benytte flydende DNA molekyler foldede til
  definerede 3D strukturer til dette.  Indvirkning: The primære formål med DNA-Shapes er at skabe
  et praktisk værktøj, baseret på high-end DNA videnskab, kalibreret til vores
  menneskelige smagssans via dataanalytiske metoder således at DNA målinger
  efterligner den menneskelige smagssans og som et resultat af dette kan give os
  ny indsigt i hvordan vi smager. Yderligere forventes det, at vi inden for nogle
  få år vil kunne skabe miniature DNA segmenterings instrumenter som kan skabe håndholdte
  instrumenter for hurtig og præcis vurdering af fødevarekvalitet, -autenticitet,
  -kontaminering og –udpegning. Dette er af høj relevans for eksempel for general
  screening af molekylært indhold af importerede og eksporterede varer, øjebliks
  vurdering af kvalitet i produktionslinjer samt sporing af forurening.
  DNA-Shapes teknikken kan yderligere let udvides til en lang række andre
  applikationer. Teknikken vil tydeligt have applikationsmuligheder inden for
  sundhedssystemet, hvor karakterisering af blandinger af proteiner og biomolekyler
  i kropsvæsker (blod, rygmarvsvæske, urin, spyt og fæces) kan hjælpe med
  sygdomsdiagnoser, forureningsbekæmpelse af vand og jord og inden for
  retsmedicinsk videnskab. 
  Finansiering: Carlsberg Fonden: Semper Ardens Research Project
  Samarbejdspartnere: Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), & Department of Molecular Biology and Genetics - Gene Expression and Gene Medicine, Carlsberg Group Research

  03/08-201631/01-2020