Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Planter, fødevarer og klima

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Begrænsning af råvarespild

  Edelenbos, M.Wang, A.Islam, M. N.

  Projektet har til formål at begrænse spildet af spisekartofler, løg og rodfrugter og sikre en høj kvalitet i værdikæden. I projektet er der fokus på forskning og innovation indenfor optimering og overvågning af kvalitet under dyrkning og høst, lagring, klargøring og detailsalg. Det årlige spild af spisekartofler, frugt og grønt skønnes at være på 368.000 tons; heraf udgør spildet hos primærproducenterne alene ca. halvdelen.

  2014-04-012018-06-30

 2. European Plant Phenotyping Network 2020

  Ottosen, C.

  EPPN2020 er et forskningsinfrastrukturprojekt, der giver offentlige og private videnskabelige institutioner adgang til en bred vifte af state-of-the-art plantefænotypefaciliteter, teknikker og metoder og bidrage til at øge udnyttelsen af genetiske og genomiske ressourcer til rådighed for afgrødeforbedring.

  2018-06-012020-12-31

 3. Fra affaldstang til plante biostimulant

  Petersen, K. K.Hyldgaard, B.Jørgensen, T. H.Rasmussen, M. B.Boderskov, T.Bruhn, A.Glasius, M.

  Tangekstrakt har vist sig at have lovende effekter som plante biostimulant og til vækstforbedring i kommerciel planteproduktion. Tangekstraktet styrker planternes forsvar overfor patogener og forbedrer planternes vækst og robusthed. Resultater i litteraturen er dog ikke overbevisende da de overvejende er basseret på kommercielle produkter, og der mangler også viden om hvordan de bioaktive stoffer i ekstrakterne påvirker planterne.

  2017-05-012018-12-31

 4. Fremtidens robuste hvedesorter

  Ottosen, C.

  Den stigende efterspørgsel i fødevarer, foderstoffer og bioressourcer er en stor udfordring for landbruget sammen med klimaændringerne. Det fremtidige klima bliver mere variabelt med højere hyppighed af varmebølger og tørre perioder og generelt mere ustabilt og uforudsigeligt. Dette understreger behovet for landbrugsafgrøder med indbygget stabilitet mod stress – eller om man vil mere robuste sorter, der kan tåle flere stresstyper med mindre påvirkning af udbyttet.

  2018-01-012020-12-31

 5. GREENRESILIENT – Økologisk og biodynamisk grønsagsproduktion i lavenergi væksthuse - bæredygtige, robuste og innovative produktionssystemer for fødevarer

  Petersen, K. K.

  Målet med GREENRESILENT er at demonstrere potentialet og gennemførligheden af en agroøkologisk tilgang til økologisk væksthusproduktion. Det gøres gennem opbygning af robuste agroøkosystemer, som er tilpasset lokale klimaforhold i forskellige europæiske områder mht. produktivitet og bæredygtighed set fra både en agronomisk og en miljømæssig synsvinkel.

  2018-04-012021-03-31

 6. Intelligent lys – LED teknik til styring af plantereaktioner

  Ottosen, C.

  Målet med projektet er at udvide brugen af LED lamper til at opnå en betydelig energibesparelse og højere produktivitet med brug af en intelligent styring af lysets farvesammensætning skabe mulighed for at ændre planternes indholdsstofsammensætning, kompakthed eller blomsternes farveintensitet.

  2016-09-012019-03-31

 7. ItGrows2

  Ottosen, C.

  For at optimere væksten hos væksthusplanter skal de have det helt rigtige miljø omkring sig. Det betyder, at gartneren skal styre varme, luftfugtighed og lys i væksthuset. Klima- og lyskontrol i væksthuse er en balance mellem at skabe de optimale forhold for afgrøderne og et ønske om at holde udgifterne og forbruget af energi og andre ressourcer nede. Hovedvægten i projektet itGrows 2.0 bliver at udvikle en mere energieffektiv styring af luftfugtigheden.

  2017-10-012020-09-30

 8. KvaliRod - Forbedret kvalitet af rodfrugter med innovativ håndtering i vaskeriet

  Edelenbos, M.Wieczynska, J.Kidmose, U.

  Formålet med dette projekt er at forbedre kvaliteten og holdbarheden af rodfrugter i forsyningskæden gennem brug af innovativ håndtering i vaskeriet. Der er stigende problemer med råd af pakkede, økologiske og konventionelle rodfrugter i detailhandlen og hos forbrugerne og det sætter produktionen under pres. Gulerødder får let sorte overfladiske pletter og bliver slimede som følge af spredning af mikroorganismer på rødderne i vaskeriet, som så efterfølgende vokser på de pakkede rødder.

  2017-10-012021-09-30

 9. Kvalipak - Bedre kvalitet af frisk frugt og grønt med aktiv emballage

  Edelenbos, M.Wieczynska, J.

  Frisk frugt og grønt er nogle af de produkter som oftest kasseres på grund af dårlig kvalitet og hver år smides der tonsvis af produkter ud. Modificeret atmosfære pakning (MAP) bidrager til at bevare produkternes kvalitet, men den tætte folie skaber også gunstige forhold for mikrobiel vækst, fordi vanddamp let kondenserer i pakken og skaber en høj fugtighed. Målet med projektet er at forbedre pakning af jordbær, rodfrugter og snittede grønsager, så kvaliteten bedre bevares i forsyningskæden.

  2016-01-012018-12-31

 10. PROTECFRUIT beskyttet produktion af økologisk dyrket æble og pære

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Edelenbos, M.Hyldgaard, B.

  Projektets formål er at bidrage med ny teknologi, øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologisk æbler og pærer produceret under større hensyntagen til de økologiske principper. Udbyttet i økologisk æble og pære er mindre end 33 % af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at ’naturlige’ pesticider anvendes hyppigt.

  2014-01-012018-06-30

 11. SmartGreen

  Ottosen, C.

  SMARTGREEN sigter mod at fremskynde bæredygtig grøn økonomisk vækst i Nordsøområdets væksthusindustri samtidig med at der skabes væsentlige miljømæssige fordele: mindre forurening, lavere CO2-udslip (15%) og mindre ressourceudnyttelse og potentielt også stigning i den lokale produktion på grund af kortere produktionstider (5%). Videnoverførsel er nødvendig for at opnå det politiske mål om at øge produktiviteten og reducere ressourceforbruget.

  2017-10-012021-12-31

 12. Sprayless – Bekæmpelse af gråskimmelsvamp i jordbær ved ikke-kemiske metoder og derved reducere spild

  Bertelsen, M. G.Petersen, K. K.Weber, R. W.Henriksen, M. B.

  Gråskimmelsvamp er den hyppigst forekommende og ødelæggende sygdom hos de danske jordbærproducenter. Det fører til rådne bær både under dyrkningen på marken, i frugt- og grøntafdelingerne i supermarkederne og derhjemme hos forbrugerne. Mange bær må kasseres, og derved en dårlig forretning for producenterne.

  2017-08-012021-07-31

Nyligt afsluttede forskningsprojekter i Planter, fødevarer og klima

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Bønner og parkinsonsyge

  Petersen, K. K.

  Genetisk screening indenfor Mucuna slægten for højt indhold ad L-DOPA, co-enzym Q-10, NADH og andre neurobeskyttende forbindelser. Finansiering: Velux Fonden. Samarbejdspartnere: Institut for Medicinsk Biologi og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet. .

  2009-01-012013-01-01

 2. Climafruit – solbær, ribs, hindbær, stikkelsbær

  ,

  Klimaændringer kan få en meget stor indflydelse på udbytte og kvalitet af bær. I projektet undersøges sorters vækst, udbytte og kvalitet under forskellige klimaforhold både som mark og containerproduktion og under beskyttede forhold i tunnel for solbær, ribs, hindhær og stikkelsbær. I en del af projektet arbejdes med de fysiologiske aspekter af tørke i solbær, herunder sortsforskelle.

  2009-10-012013-09-30

 3. DANBÆR - bæredygtig produktion af danske bær og udvikling af højværdiprodukter

  Petersen, K. K.Jensen, M.Henriksen, M. B.Sørensen, J. N.

  Kort beskrivelse: Nye dyrkningsmetoder skal gøre den danske bærproduktion konkurrencedygtig. I Danmark har vi stolte traditioner for bæravl, men konkurrencen fra Europa er i dag hårdere end nogensinde. Projektets overordnede formål er at øge den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i produktionen af danske bær til forarbejdning således at forbrugerne også fremover har mulighed for at vælge såvel traditionelle som nye højværdi-bærprodukter baseret på danske bær.

  2013-10-012017-09-30

 4. Dynamisk CA lagring af frugt

  ,

  Formålet med projektet er at sikre den bedste frugtkvalitet og mindst mulig frasortering under lagring af frugt ved at benytte dynamisk kontrolleret atmosfære (DCA) til æbler og kontrolleret atmosfære (CA) til jordbær. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen); Plan Danmark. Samarbejdspartnere: Virksomheder; Landwirtschaftskammer Niedersachen, Jork (Tyskland). .

  2009-03-012013-08-31

 5. Dyrkningsstrategier for småplanter

  Petersen, K. K.

  Projektet formål er at øge danske prydplanteproducenters konkurrenceevne ved at muliggøre en mere fleksibel produktion og ved udlicitering af dele af produktionen. Dette søges opnået ved at udvikle og beskrive dyrkningsmæssige strategier der sikrer, at småplanter og halvfabrikata af prydplanter kan klare kølelagring og lange transporttider på 4 til 5 uger uden skader. Fastlægge betydningen af sortsvalg for lager og transport uden skader.

  2013-07-012013-12-31

 6. EPPN Pnenotyping

  Ottosen, C.

  EPPN konsortiet har identificeret vigtige behov relateret til udvikling af metoder til bestemmelse af planter fænotype. Fælles forskningsaktiviteter i konsortiet vil føre en udvikling og tilpasning af nye sensorer, metoder og assays til anvendelse i anlæg fænotypebestemmelse med foranking i fælles it-standarder som tillader sammenligning af forskellige typer udstyr og mål.

  2012-02-012015-12-31

 7. Effekt af høj fugtighed på regulering af spalteåbninger

  Ottosen, C.

  Formålet med projektet er i forbindelse med et ph.d.-projekt at undersøge effekter af høj luftfugtighed for forskellige sorter af roser for på sigt at udvikle bedre klimastyringsstrategier for at reducere problemer med fugtighed. Finansiering: Aarhus Universitet. Samarbejdspartnere: Privat erhvervspartner. .

  2012-01-012013-05-31

 8. Fremtidssikret intelligent vandoptimering i økologi

  ,

  I projektet undersøges effekten og timingen i brug af drypvanding på udbytte og kvalitet i solbær og ribs, samt potentialet i brug af dækkultur i kørebanen til regulering af vandtilgængeligheden for solbærbuske. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen). Samarbejdspartnere: Privat samarbejdspartner. .

  2010-01-012013-12-31

 9. GreenGrowing

  Ottosen, C.

  GreenGrowing vil styrke innovationskraften og konkurrenceevnen i væksthusindustrien, hvilket vil føre til en reduktion i CO2-udledningen. Væksthusgartnere i Nordsø-regionen producerer fødevarer og prydplanter og har en omsætning på mere end 10 milliarder euro. Ved at bruge IKT og udveksle konkrete forskningsresultater mellem partnerne i projektet, vil vi sikre mulighed for besparelser og en bæredygtig produktion.

  2011-05-012015-07-31

 10. Gødevanding – En udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

  Petersen, K. K.Sørensen, J. N.Kristensen, H. L.

  Projektets overordnede formål er at øge produktiviteten, mindske spildet og øge konkurrenceevnen i produktionen af økologiske fødevarer for at imødekomme en øget national og international efterspørgsel på økologisk frugt og grønsager. Identifikation og udvikling af flydende organiske gødninger vil gøre det muligt at opnå højere udbytter, fordi planternes gødningsbehov mere præcist tilgodeses, samtidig med at man opnår en bedre ressourceudnyttelse og undgår ophobning og udvaskning.

  2013-10-012017-12-31

 11. Hvede med tilpasning til klimaændringer

  Ottosen, C.

  Projektet fokuserer på vinterhvede, der er en af de vigtigste afgrøder i Nordeuropa. Foruden højtydende lokaladapterede sorter eksisterer for hvede globalt en mængde sorter tilpasset varme og tørre klimaer samt nye syntetiske linjer, som kombinerer gener fra hvedens forfædre. Målet er at skabe et grundlag for bedre anvendelse af fysiologiske og bioteknologiske metoder i hvede i mødet med fremtidens mere varierende klima.

  2010-07-012013-06-30

 12. ITGrows

  Ottosen, C.

  Projektets mål er at binde alle de nyeste teknologier i erhvervet sammen i ét system, der omfatter information og viden om de væsentlige forhold i en gartneriproduktion, lige fra økonomi og produktion over vækstforhold til energiforbrug og klimabelastning. Erfaringerne fra flere års forskning viser, at der kan opnås energibesparelser på mere end 30 % i gartnerier ved brug af intelligent styring.

  2010-10-012013-06-01

 13. MODCARBOSTRESS: Bedre viden om CO2 reaktioner og stress skal forbedre klimamodeller

  Ottosen, C.Hyldgaard, B.Mendanha, T.

  De globale klimaændringer øger behovet for en mere præcis beskrivelse af konsekvenser for afgrøder. Et af problemerne er, at vi forventer at se mere udsving i nedbør og varme, men CO2 koncentrationen er konstant stigende.

  2015-01-012017-12-31

 14. MinimalSpild - Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger

  Petersen, K. K.Edelenbos, M.Luca, A.

  Formålene med projektet er at begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde fra producent til forbruger, og at kunne dokumentere og garantere at danske prydplanters høje kvalitet bevares fra producenten og helt frem til modtageren. Disse tiltag forventes at betyde et reduceret ressourceinput per solgt enhed og en øget interesse for danske prydplanter både på de nuværende markeder, men også på nye markeder hvortil transporttiden er længere og mere krævende.

  2014-01-012017-12-31

 15. På vej mod klimatolerante proteinafgrøder

  Ottosen, C.Hyldgaard, B.

  Ide: •At udvikle metoder til at screene potentielle protein- og kulhydratafgrøder for klimatolerance med fænotyping. •At skabe grundlag for forædling af nye danske afgrøder med kendskab til lovende klimafaste genotyper Baggrund Landbrugets planteproduktion er central for at løse de nuværende økonomiske, økologiske og samfundsmæssige udfordringer.

  2014-10-012015-12-31

 16. Redhum - Reduktion af energiforbrug ved optimeret fugtstyring i væksthuse

  Ottosen, C.Gebraegziabher, H. G.Hyldgaard, B.

  De fleste væksthusgartnerier bruger mellem 25-35% af deres årlige energiforbrug til affugtning for at forebygge kvalitetstab ved svampeangreb. Fugtigheden opstår pga. planternes transpiration, der tilfører vand til luften. Transpirationen er en funktion af temperatur, luftfugtighed og lys. I praksis betyder, at der ofte sent på eftermiddag/nat nås et kritisk højt fugtighedsniveau, som i dag automatisk udløser en energikrævende klimaregulering.

  2014-07-012017-06-30

 17. Vinterklimaændringers effect på solbær

  Pagter, M.Kjær, K. H. ,

  Klimatiske forandringer medfører stigende temperaturer. De seneste 20 år har der været forsket intensivt i konsekvenserne af temperaturændringer i vækstsæsonen for produktionen af vegetabilske fødevarer og planter. Derimod ved vi ikke ret meget om, hvad vinterklimaændringer betyder for flerårige afgrøder. I frugtafgrøder kan stigende temperaturer medføre ændringer i vinter fænologiske tilpasninger, som er afgørende for planternes overlevelse og produktivitet.

  2013-09-012017-01-31