Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

For gymnasier

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet tilbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning. 

Undervisningsforløb for hele klasser

Der udbydes hvert år en række undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Foulum. Eleverne deltager i et på forhånd fastlagt forløb, hvor de bl.a. stifter bekendtskab med naturvidenskabelig metode og får større forståelse for naturvidenskaben som genre.

Gymnasielærere har mulighed for at deltage i en gymnasielærerdag, hvor de kan høre mere om de undervisningstilbud og -forløb, der udbydes på AU Foulum.


Rundvisning

I forbindelse med et undervisningsforløb - eller som et andet tilbud ved evt. bookede forløb - er det også muligt at komme på rundvisning, evt. med indlagte øvelser, på AU Foulum.


Studieretningsprojekter 

Institut for Fødevarer tilbyder hjælp i forbindelse med studieretningsprojekter eller andre større skriftlige eksamensprojekter inden for det fødevarevidenskabelige område.

I efteråret 2018 udbydes følgende forløb:

OBS: Der er lukket for tilmeldinger for i år, da max. antal er tilmeldt.


Rekvirer materiale

Institut for Fødevarer har udarbejdet undervisningsmateriale omhandlende vores sanser, og hvordan bruger vi dem, når vi spiser. Materialet kan med fordel bruges som bindeled mellem undervisning i nerver og derefter fordøjelsessystemet.