For gymnasier

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet tilbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning. 

Undervisningsforløb for hele klasser

Forløbet består af følgende: En inspirationsdag for lærere, et klassebesøg omkring et centralt emne på AU Foulum og efterfølgende udvælgelse af enkelte elever til at deltage i en fordybelsesdag på AU Foulum.

Læs mere her og tilmeld en klasse


Rundvisning

I forbindelse med et undervisningsforløb - eller som et andet tilbud ved evt. bookede forløb - er det også muligt at komme på rundvisning, evt. med indlagte øvelser, på AU Foulum.

Book en rundvisning på AU Foulum


Studieretningsprojekter 

Institut for Fødevarer tilbyder hjælp i forbindelse med studieretningsprojekter eller andre større skriftlige eksamensprojekter. I efteråret 2016 udbydes SRP-forløb i Årslev.

Læs mere her


Rekvirer materiale

Institut for Fødevarer har udarbejdet undervisningsmateriale omhandlende vores sanser, og hvordan bruger vi dem, når vi spiser. Materialet kan med fordel bruges som bindeled mellem undervisning i nerver og derefter fordøjelsessystemet.

Læs mere og rekvirer materiale her