Du bliver, hvad du spiser - og din urin afslører dig

Man hører ofte sætnignen "Du bliver, hvad du spiser".

I dette projekt vil vi demonstrere, hvordan man ved at analysere på urin med såkaldt kernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR) kan undersøge, hvad det er man har spist. Målingerne foretages på metabolitter udskilt i urinen.

Eksperimentielt

Koncentrationen af specifikke metabolitter (biomarkører) bestemmes ved hjælp af NMR-analyser på urinprøver. Disse specifikke metabolitter kunne feks. være citrat (markør for frugtindtag)), TMAO (markør for indtag af fisk) eller hippurat (markør for højt indtag af polyfenoler). 


Deltagerantal 
 • Max. 4 elever (lukket for tilmelding)
 
Gymnasiefag 
 • Teknikfag A (Proces, levnedsmiddel og sundhed)
 • Bioteknologi
 • Kemi
 • Koblingen til andre gymnasiefag varetages af gymnasielæreren/-eleven
 
Institut  
Sted  
Dato(er) hvor forløbet udbydes på AU 
 • Én af dagene i uge 47 eller uge 48 (tirsdag-fredag)

Tidsramme 
 • Forløbets praktiske del afvikles over 1 hel dag
 
Til læreren og elevens forberedelse 
 • Der tilsendes et øvelsesmateriale efter tilmelding.
 
Beskrivelse af forløbet 
 • Prøvetagning
 • NMR måling
 • Bestemmelse af biomarkører
 • Koncentrationsmåling
 
Forslag til faglige perspektiver 
 • Teknikken der anvendes i dette forløb kaldes metabolomics. En slags måling af alle metabolitter (produkter af stofskiftet) på en gang. Det bruges til at måle effekten af medicin eller af en forgiftning. Derudover bruges det, som i vores tilfælde, til måling af kroppens omsætning af det man spiser specielt i forhold til sundhedsfremmende stoffer. 
Ansøgning

 

 
Kontaktperson 
 • Merete Brødsgaard Henriksen, Institut for Fødevarer, mbhe@food.au.dk, tlf. 8715 8332. 
 

I et begrænset omfang, kan der blive mulighed for, at tale om aspekter af elevernes problemformuleringer, men kun på besøgsdagen.