Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inspiration til kommende specialestuderende

Kommende specialestuderende med interesse for husdyrvidenskab, agroøkologi, natur og miljø eller fødevarer kan søge inspiration til specialeemner i de netop offentliggjorte specialekataloger, som bugner af mange og meget forskellige emner.

21.06.2012 | Anne Møller Christensen

Det er ved at være tid til at finde specialeemne, og det kan være svært at vælge. Kandidatstuderende kan finde inspiration til mulige emner i specialekatalogerne fra Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi og Institut for Fødevarer.

Effekten af LED-lys på kyllingers velfærd, vækst og fodereffektivitet. Økologiske frilandsgrise integreret i dyrkningssystemer. Vitaminer i mælk. Hvornår får planter hedeslag? Og hvordan øges biodiversiteten i de dyrkede områder?

Det er blot en håndfuld af de emner, der bliver tilbudt i specialekatalogerne, som Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi og Institut for Fødevarer netop har sendt på gaden. Katalogerne er tænkt som en inspirationskilde til studerende, der skal vælge et specialeemne, og henvender sig specielt til studerende på kandidatuddannelserne i Agrobiologi, Biologi, Agro-Environmental Management og Molekylær ernæring og fødevareteknologi. Men emnerne er også tilgængelige for kandidatstuderende med en anden relevant naturvidenskabelig baggrund.

Formålet med specialekatalogerne er at inspirere og hjælpe kandidatstuderende. Har du et emne, som ikke står i specialekatalogerne, men som du bare er nødt til at arbejde med i et specialeprojekt, er det også muligt. Du kan diskutere emnet med en relevant underviser, som vil vurdere, om det er et brugbart specialeemne.

Kommende specialestuderende kan vælge mellem tre specialetyper, der varierer i omfang og indhold, alt efter om den studerende ønsker at planlægge og udføre sit eget eksperimentelle arbejde.

De tre specialetyper er på henholdsvis 30, 45 og 60 ECTS point:

  • Et speciale på 30 ECTS point varer seks måneder og er hovedsageligt et teoretisk speciale.
  • Et speciale på 45 ECTS point varer ni måneder og er et empirisk speciale, hvor den studerende er ansvarlig for indsamling og analyse af data.
  • Et speciale på 60 ECTS point varer tolv måneder og er ligeledes et empirisk speciale, hvor den studerende udover indsamling og analyse af data er ansvarlig for planlægning af forsøgsopsætning og -metoder.

Specialekataloget fra Institut for Husdyrvidenskab kan downloades her

Specialekataloget fra Institut for Agroøkologi kan downloades her

Specialekataloget fra Institut for Fødevarer kan downloades her


Yderligere oplysninger:

Lektor og uddannelsesansvarlig Jakob Sehested, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7893, e-mail: jakob.sehested@agrsci.dk.

Leder af kandidatuddannelsen Agro-Environmental Management Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 7746, e-mail: tommy.dalgaard@agrsci.dk.

Lektor og uddannelsesansvarlig Lars Wiking, Institut for Fødevarer, telefon: 8715 7805, e-mail: lars.wiking@agrsci.dk

Food