Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt kraftcenter for forskning og fødevareinnovation

Placeringen af Institut for Fødevarer (AU FOOD) i Agro Food Park kan ses som et led i opbygningen af en verdensførende fødevareklynge i det nordlige Aarhus. Placeringen skaber nye muligheder værdiskabende samarbejde mellem forskning og innovative fødevarevirksomheder.

08.01.2020 | Lise Bundgaard

Foto: Agro Food Park.

AU FOOD er nu at finde i fødevareklyngen, Agro Food Park, som samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder i et økosystem, hvor der samarbejdes om fødevareinnovation, opgaver og projekter.

Bedre beliggenhed – bedre samarbejde

Institutleder ved AU FOOD, Michelle Williams, glæder sig over, at instituttet nu er blevet endnu mere synlig i fødevarelandskabet, og hun er begejstret for de muligheder, som flytningen giver:

- Den mere centrale beliggenhed i forhold til både studerende og fødevarevirksomheder er afgørende for at vi kan sikre, at både forskning og uddannelse er værdiskabende i fødevaresektoren. For at være relevant, skal forskningen nødvendigvis være forankret i de aktuelle muligheder og udfordringer i fødevaresektoren. Vi er nødt til at stå sammen om at bidrage til at løse de globale fødevareudfordringer.

Fremtidens fødevaretalenter

- Vores placering i Agro Food Park skaber optimale betingelser for aktiviteter på tværs de forskellige virksomheder og organisationer i området, og det kommer i dén grad vores studerende til gavn. Det gælder for eksempel studieprojekter, gæsteundervisninger og virksomhedsbesøg. Med flytningen kan vi klæde de studerende endnu bedre på til at varetage fremtidens fødevareinnovation, uddyber Michelle Williams.

Undervisningen af bachelor- og kandidatstuderende vil fortsat foregå på campus i Aarhus, men fremadrettet bliver det muligt for de studerende at lave laboratorieøvelser i Agro Food Park.

- AU FOOD’s forskningsfaciliteter bliver lettere tilgængelige for de studerende, og det betyder, at de i højere grad får mulighed for at stifte bekendtskab de forskellige områder af fødevareforskningen. Der er ingen tvivl om, at det vil gøre det lettere at tiltrække talenter til instituttet, fortæller Michelle Williams.


Kontakt

Institutleder Michelle H. Williams
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Mail: mw@food.au.dk
Mobil: 2517 0049

Food, DCA