Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økologisk kød skal på indkøbssedlen

Forbedret kødkvalitet og den gode historie bag produktet skal få forbrugerne til at købe økologiske kødprodukter i langt højere grad, end tilfældet er i dag. Det er udgangspunktet for forskningsprojektet SUMMER ved Aarhus Universitet.

21.06.2012 | Søren Tobberup Hansen

Forskere fra Aarhus Universitet vil forsøge at gøre økologisk kød mere populært hos forbrugerne ved blandt andet at forbedre kvaliteten af kødet.

Den økologisk kødproduktion indtager aktuelt en meget beskeden position på markedet og har således ikke formået at følge med de seneste års generelle fremgang for økologiske produkter. Den udvikling vil forskere fra Aarhus Universitet forsøge at ændre. I forskningsprojektet SUMMER vil de undersøge mulighederne for at øge økologiske kødprodukters markedsandel, så de indgår på lige fod med andre økologiske produkter.

At økologiske kødprodukter ikke har en større gennemslagskraft på markedet skyldes sandsynligvis, at kødet ganske enkelt er for dyrt i forhold til smagsoplevelsen. Det mener sektionsleder John E. Hermansen, der står i spidsen for projektet:

- Mange forbrugere har en positiv opfattelse af økologiske fødevarer, men økologisk kød har en væsentlig større merpris sammenlignet med konventionelt kød, uden at forbrugerne nødvendigvis oplever, at produktet har en tilsvarende højere eller anderledes sensorisk kvalitet, siger John E. Hermansen.

Forskerne bag projektet arbejder ud fra hypotesen om, at vejen frem for økologisk kødproduktion er at udvikle nogle produkter, der kvalitetsmæssigt adskiller sig markant fra konventionelle produkter, således at en merpris kan retfærdiggøres.

For at nå projektets mål vil forskerne udarbejde nye produktionsmetoder med fokus på immaterielle kvaliteter så som en forbedret udnyttelse af lokale ressourcer og sunde og raske dyr på friland. Det skal dog samtidig sikres, at tilvækst og foderudnyttelse også er i orden, så landmanden kan få økonomi i produktionen. De nye produktionsmetoder skal danne grundlag for udviklingen af produkter, der skiller sig ud i forhold til smag, mørhed og saftighed. Derudover vil forskerne udvikle relevante markedsstrategier for de økologiske produkter, så forbrugerne vælger dem frem for konventionelle produkter.

- Vi forventer, at god spisekvalitet og høj immateriel kvalitet vil være attraktiv for langt flere forbrugere og dermed betyde en øget markedsandel, siger John E. Hermansen.

Kvalitetskød med positive sideeffekter
I projektet vil forskerne blandt andet undersøge, hvordan frilandssvin og -fjerkræ kan få dækket deres ernæringsmæssige behov ved fouragering, det vil sige søgning efter føde, i højere grad end tilfældet er i dag.

- Ved at lade dyrene udfolde deres naturlige adfærd, hvoraf fødesøgningsadfærd er en vigtig del, forventer vi, at den økologiske kødproduktion kan øge den samlede ressourceudnyttelse i systemet, samtidig med at der tilføres specifikke kvalitetsparametre til kødet, siger John E. Hermansen.

I forhold til produktionen af økologiske slagtekalve har forskerne undersøgt kvaliteten af kalvekød fra kalve, der er blevet fodret med græs og specifikke urter. Forsøget har vist, at kalvekød får en mere intens smag, hvis kalvene æder urter sammenlignet med traditionelt opfodrede slagtekalve, og ydermere indeholder kødet flere vitaminer og omega-3 og -6 fedtsyrer, der anses som ernæringsmæssigt fordelagtige for mennesker. Disse faktorer er vigtige i forhold til at gøre økologisk kalvekød mere interessant for forbrugerne.

- De ernæringsmæssige fordele kan bruges til at promovere økologisk kalvekød på markedet, siger lektor Margrethe Therkildsen, som deltager i projektet.

I forhold til at promovere det økologiske kød har forskerne foretaget en foreløbig analyse af interviews med forbrugere, kokke og kødindkøbere, og den viser, at tilgængelighed, information om produkterne og dyrenes sundhed og velfærd er væsentlige faktorer, når der er tale om økologisk kød. Det er således ikke kun kød, der skal sælges, men den gode historie bag produktet, og den vil forskerne i høj grad også fokusere på i projektet.

Det treårige projekt er et Organic RDD projekt, som er det Økologiske Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram under GUDP. Projektet finansieres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og koordineres af ICROFS. Udover Aarhus Universitet deltager Videncenter for Landbrug, Udviklingscenter for Husdyr på Friland og gårdejer Karl Schmidt i projektet, som forventes afsluttet med udgangen af 2013.

Læs mere om projektet her.

For yderligere oplysninger: Forskningsleder John E. Hermansen, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 8017, e-mail: john.hermansen@agrsci.dk.

Food