Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økologiske væksthusgrønsager kan blive mere bæredygtige og robuste

Forskere vil undersøge, om produktion af økologiske grønsager i væksthus kan gøres mere energivenlig ved hjælp af innovative dyrkningssystemer, som tager udgangspunkt i en agroøkologisk strategi.

09.05.2018 | Janne Hansen

Et nyt europæisk projekt vil gøre dyrkning af økologiske grønsager mere bæredygtigt. Foto: Colourbox

Hvordan kan tomater, salat og andre økologiske afgrøder produceres i væksthuse i Danmark og andre nordeuropæiske lande, uden at æde en masse energi til opvarmning? Og hvordan kan en tilsvarende økologisk produktion af grønsager lade sig gøre i Sydeuropa, uden at afgrøderne overrumples af varmeglade skadedyr og sygdomme? Det vil forskere fra blandt andet Aarhus Universitet undersøge i det nye projekt Greenresilient, der har partnere fra otte forskellige lande i Nord, Mellem- og Sydeuropa. 

Hovedformålet med det treårige projekt er at designe og demonstrere robuste agroøkosystemer i væksthuse og tunneler, som gør det muligt at opretholde en høj og stabil produktion med lav miljømæssig belastning. 

Dyrkningssystemerne bliver testet fem forskellige steder i Europa i en række forskellige afgrøder. På tværs af dyrkningsstederne vil partnerne se på sygdomme og skadedyr i afgrøderne samt jordens frugtbarhed og kvælstofindhold. For at gøre forsøgene sammenlignelige bliver alle afgrøderne dyrket direkte i jorden.    

Væksthusproduktion har sine udfordringer

I de nordlige lande er produktionen af væksthusafgrøder udfordret af, at væksthuset skal varmes op, når udetemperaturen og solens stråler ikke er tilstrækkelige. Det koster gartneren på bundlinjen og belaster klimaet med udledning af CO2. Længere sydpå er planterne udfordret af diverse skadedyr og sygdomme, som kan være svære at bekæmpe i en økologisk produktion.    

- I Central- og Nordeuropa er den væsentligste udfordring at producere afgrøder i lavenergisystemer i perioder med lav temperatur og under dårlige lysforhold, mens udfordringen i Middelhavsområdet er at reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler som f.eks. kobber, siger forskergruppeleder Karen Koefoed Petersen fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet. 

Hun leder den arbejdspakke i projektet, hvor Frankrig, Italien, Schweiz, Belgien og Danmark kommer med et bud på innovative dyrkningssystemer, som sammenlignes med økologisk ’business as usual’. Den gennemgående afgrøde i denne del af projektet bliver tomat, men de innovative systemer vil åbne op for, at tomatproduktionen kombineres med andre afgrøder.  

- En mulighed er at afkorte tomatsæsonen, så tomaterne kun dyrkes om sommeren eventuelt sammen med bælgplanter som ærter eller bønner. Så kan man udnytte de køligere og mørkere forårsmåneder til at dyrke salat, som er mere hårdfør end tomat, og i vintermånederne vil der blive dyrket kuldetolerante bladgrønsager, siger Karen Koefoed Petersen. Det er endnu ikke besluttet, hvilke afgrøder det skal være, da valget vil ske i samarbejde med de lokale partnere og gartnere og med hensyntagen til lokale forhold.   

Bæredygtighed og holdningsændringer

Projektet vil også vurdere den miljømæssige bæredygtighed af de forskellige dyrkningssystemer gennem livscyklusanalyser for de to mest ekstreme strategier fra hvert af de fem forsøgssteder i projektet. 

En af udfordringerne ved at indføre nye, innovative dyrkningssystemer, hvor eksempelvis tomater kun dyrkes lokalt halvdelen af året, bliver at påvirke holdninger dels hos gartnerne og dels hos forbrugerne. 


Fakta om Greenresilient

  • Budget for den danske del inkl. medfinansiering: 2,0 mio. kroner (Totalbudget 12,8 mio. kroner)
  • Finansiering: De nationale CORE Organic Cofund fonde, som er partnere i Horizon 2020 ERA-Net projektet. I Danmark er det Innovationsfonden.
  • Tidshorisont: Tre år (april 2018-marts 2021)
  • Partnere: Tolv forskningsinstitutioner fra otte europæiske lande, heraf Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.
  • Projektleder: Fabio Tittarelli, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agrarian (CREA), Italien

Læs mere på hjemmesiden for Greenresilient


Yderligere oplysninger: Forskergruppeleder Karen Koefoed Petersen, Institut for Fødevarer, email: karenk.petersen@food.au.dk, telefon: 8715 8336

DCA, Food, Plantedyrkning