Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Grønsager

Professorer, lektorer og seniorforskere

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.

Arbejdsområder

Sensorik, ernæring, smag, aroma, spiseoplevelse, objektivitet/subjektivitet i spiseoplevelse, madglæde, livskvalitet.

Arbejdsområder

Rodvækst, kvælstofoptagelse, mineralisering, nitratudvaskning, efterafgrøder, sædskifte, økologi, kål, rodfrugter, smag og sundhedsværdi, champignon og D vitamin.

 

 

Arbejdsområder

Gødskning, planteernæring, økologi, grøngødskning, mykorrhiza, vanding, tørkestress, vandstress, høsttid, lagring, kvalitet, løg, kål, gulerødder, porre, salat, tomat.

 

 

Arbejdsområder

Modellering af plantevækst og -udvikling, fænologi, faseskifte, vernalisering i blomkål og broccoli, spirehæmning af løg, industriafgrøder, ærter, spinat, løg, naturmedicin.

 

 

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering, tørkestress, kuldetolerance, vækstregulering, afhærdning / holdbarhed af prydplanter, vandings- og gødningsstrategier, jordbær.

 

 

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter og bladgrønsager, post harvest teknologi og kvalitet, minimal forarbejdning, betydning af art, sort, dyrkning, håndtering, lagring, forarbejdning og pakning på holdbarhed, farve, aroma, smag og spisekvalitet.

 

 

Arbejdsområder

Plante, grøntsag, abiotisk stress, klima forandring, fysiologisk respons, fotosyntese, kulhydrat, ikke-kodende RNA.

Arbejdsområder

Kvalitet af rodfrugter, kål og bladgrønsager, sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, aroma- og smagsstoffer, tekstur, human ernæring og sundhed, multivariat dataanalyse.

 

 

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, frisk frugt og grønt, pakning, GC-MS, kvalitetsændring, holdbarhed, aroma.

Anna Borum

Videnskabelig assistent

Arbejdsområder

Post harvest kvalitet, frugt og grønt, produktudvikling, madspild, højværdi-afgrøder, økologi, ernæring, projektkoordinator.    

 

 

Arbejdsområder

Tomatsuppe m/u cayennepeber, voksnes accept, trigiminel stimulering, forbrugerpræferencer, sundhed, mæthed, dynamisk udvikling, agurk, sensorik, multivariat dataanalyse, peberfrugt, børns accept, farve.  

Arbejdsområder

Måltidsrammer, børn, sundhed, frugt og grønt, fisk, daginstitutioner, madmod, madpakker, rekruttering og dataindsamling.

 

 

Arbejdsområder

Aktiv emballage, fødevarekvalitet, naturlige antimikrobielle stoffer, fugtighed, rodfrugter  

Arbejdsområder

Forbrugerpræferencer, børns accept af grønsager, tilberedningsmetoder, sensorisk analyse, sundhed, mad- og smagspræferencer, gulerødder, pastinakker.  

Arbejdsområder

Plantegenetiske ressourcer, Klonsamling af vegetativt formerede grønsager, humle, rabarber, peberrod, jordskok og skalotteløg     

Arbejdsområder

Unges præference for grønsagssnacks; ændring af produkters sammensætning, produkt kompleksitet; sensoriske analysemetoder, forbrugerpræferencer, multivariat dataanalyse.

 

 

 

Arbejdsområder

Økologisk landbrug, jord-plante-interaktioner, reduceret jordbearbejdning, kvælstofudvaskning, efterafgrøder, agro-økologiske hjælpeafgrøder.

Arbejdsområder

Sundhedsfremmende planteindholdsstoffer, projektudvikling, fundraising, projektkoordinering.

 

 

Ph.d.-studerende

Arbejdsområder

Multilag, gasudveksling, chlorofylfluorescens, metabolomik, abiotisk stress, LED, lyskvalitet, reaktive oxygenarter (ROS)

Arbejdsområder

Effektivt kvælstofforbrug, samdyrkning, konkurrence mellem rødder, roddybde, økologisk grøntsagsproduktion, jordens mikrobielle aktivitet, plantebaseret gødning, kompost, jordens frugtbarhed.

Arbejdsområder

Klimaforandringer, abiotisk stress i planter, tomater, stomata, LC-MS, plantehormoner, oxidativt stress

Arbejdsområder

Vegetables, Gels, Proteins, Emulsions, Ultrasound, Extrusion, Digestibility