Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vore videnskabelige medarbejdere som arbejder med Prydplanter

Professorer, lektorer og seniorforskere

Arbejdsområder

Planters tilpasning til klima, klimaændringer, stress på planter, kvalitet, holdbarhed, fotosyntese, klorofyl flourescens, dynamisk klimastyring, Intelligrow.  

Arbejdsområder

In vitro forædlingsteknikker inkl. transformering; tørkestress; kuldetolerance; vækstregulering; afhærdning / holdbarhed af prydplanter; vandings- og gødningsstrategier; jordbær.  

Arbejdsområder

Frøavl, -kvalitet, -sortering, -behandling, -spiring, udvikling af kloner og frøkilder i træer og buske, planteskoleplanter, medicinplanter, mos, blåbær.  

Arbejdsområder

Lederansv. for indtægtsmål, forskningsresultater, forvaltn. centrale klientrelationer, forskningsnetværk, projektledelse, personaleansv., aktivitets- og ressourcestyring.  

Postdocs, forskere og videnskabelige medarbejdere

Arbejdsområder

Flygtige organiske komponenter, pakning, GC-MS, kvalitetsændring, holdbarhed, aroma, potteplanter, logistik, mikroklimakontrol, etylen, temperature, relativ fugtighed.  

Arbejdsområder

Nyhedsafprøvning, SES-test, potteplanter.