Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Baggrund

Æbler hører til de mest sprøjtede afgrøder på grund af kulturens lange levetid (typisk 15 år), de mange skadevoldere som angriber frugten, samt forbrugernes høje kosmetiske krav til frugterne. Da frugterne oftest spises med skræl kan restforekomster fra pesticidanvendelse forekomme. Disse restforekomster er for langt størstedelen langt under de grænser, der er fastsat som acceptable af myndighederne, men da pesticidrester til stadighed er genstand for stor offentlig debat og negativ presseomtale, stilles der fra politisk side, fra opinionsdannere og også i stigende grad fra supermarkedskæderne krav til danske producenter om, at reducere anvendelsen af pesticider.

 

Et netop afsluttet 3-årigt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet viser, at det med en optimal sprøjtning af frugten i perioden inden frugtsætning, er muligt at undgå at sprøjte i den periode, hvor frugterne udvikles, uden at det fører til store tab, og uden at der kommer pesticidrester på frugten (nulrest-strategi).