Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Research projects

Selection of ongoing research projects within plant, food and sustainability

Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly avaible on websites which can be linked to from this page:

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Eksport og kvalitet af spiseløg

  Jørn Nygaard Sørensen

  Dette projekt supplerer og udvider et 4-årigt GUDP-projekt, der er bevilget til gennemførelse i 2017-2020. Det er projektets formål at udvikle retningslinjer for produktion af spiseløg til eksport hvor en ensartet kvalitet af store partier er nødvendig. Kvaliteten af løgene påvirkes i høj grad af dyrkningsbetingelserne og målet er derfor at undersøge og opsamle viden om de optimale betingelser for produktion af spiseløg i en kvalitet der til fulde opfylder kravene til eksport. Målet er endvidere at gennemføre detaljerede studier af hvorledes sorter og planternes forsyning med næringsstoffer påvirker udvikling af løg med hensyn til revnede og manglende skaller. Såvel videnopsamling som detaljerede studier gennemføres i tæt samarbejde med primærproducenter af spiseløg.

  Finansiering: Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter
  Description

  01/01-202031/12-2020

 2. Øget fosfor-udnyttelse i produktionen af grønsager (FOSFOR)

  Jørn Nygaard Sørensen

  Baggrunden er de nyligt indførte fosforlofter hvor der højst må tilføres 30 kg fosfor pr hektar med handelsgødning. Mange kulturer af grønsager har imidlertid et større P-behov. Projektets mål er derfor at udvikle strategier for en øget udnyttelse af dyrkningsjordens indhold af fosfor og en øget udnyttelse af ny tilført fosfor. I projektet arbejdes der med 1) afgrøder der kan frigøre bunden fosfor, 2) gødninger der kan frigøre jordbunden fosfor, 3) mere effektive P-gødninger og 4) placeret P-gødning. Disse strategier til en øget fosfor-udnyttelse afprøves på forskellige jordtyper i tæt samarbejde med erhvervet.

  Finansiering: Grønt Udviklings- og Demonstrations Program

  Samarbejdspartnere: HortiAdvice A/S, Dansk Gartneri, Yara Danmark A/S, Torup Bakkegård og Orelund I/S, Østerkrog Gartneri ApS, Yding Grønt A/S, DanRoots A/S
  Description

  01/01-201931/12-2022

 3. SureVeg - Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production

  Hanne Lakkenborg Kristensen

  The demand for organic vegetables is rising rapidly but cannot be met by current agronomic methods. The lack of attention for biodiversity and soil fertility of current practices damages the credibility of organic products. There is a clear need for new agronomic methods.
  We propose to develop and implement new diversified, intensive organic cropping systems using strip-cropping and fertility strategies combined from plant-based soil-improvers and fertilizers for improved resilience, system sustainability, local nutrient recycling and soil carbon storage. This will be achieved by: 1) Designing and testing strip-cropping systems in vegetable producing countries at different geographical locations in Europe. 2) Developing and testing soil-improvers and fertilizers based on pre-treated organic plant residues. 3) Developing and testing smart technologies for management of strip-cropping systems.
  The intensive and diverse production systems will be adjusted to local needs and barriers by early and continuous involvement of stakeholders. The tangible outputs are 1) a database of crop traits; and 2) specific advices for farmers’ and advisors’ implementation of strip-cropping systems and fertility strategies including species choice, system designs, soil-improvers’ and fertilizers’ recipies and management options in the form of field visits, national and transnational meetings, stakeholder-oriented and scientific publications and YouTube videos.
  The impact will be to significantly decrease the dependency on biopesticides and non-organic fertilizers, enhancing the positive environmental impacts on water and soil quality and landscape biodiversity, while boosting credibility and productivity (15%) of organic vegetables. Positive impact will derive from the reintegration of nutrients into the soil by valoring organic plant residues from “waste” to “resource” in the light of EU policy on circular economy, which asks for 30% of P supply not from chemical fertilizers.
  Funding: CORE organic COFUND (ERA-NET/EU, GUDP) and project partners
  Collaborators:
  Aahus University, Department of Food Science, DK
  ILVO Institute for Agricultural and Fisheries Research, BE
  Louis Bolk Institute, NL
  Wageningen University, NL
  CREA - Centro Agricoltura e Ambiente, IT
  Natural Resources Institute Finland, FI
  UPM School of Agricultural Engineering, LPG_Tagralia research group, SP
  INAGRO, BE
  UEF Department of Environmental and Biological Sciences, FI
  Aarhus University, Department of Bioscience, DK
  UPM Centre for Automation and Robotics, SP
  Institute of Horticulture, LTDescription

  01/03-201828/02-2021

 4. Eksportkvalitet af spiseløg

  Jørn Nygaard Sørensen

  En barriere for en øget eksport er, at danske producenter hver især er for små til at kunne levere partier af løg i den nødvendige mængde. En løsning kunne være at poole flere partier til en større mængde, men så er problemet at forskellige partier er for uensartede med hensyn til størrelsesfordeling og kvalitet. Projektets formål er derfor at udvikle retningslinjer for produktion og kvalitetsvurdering af spiseløg således at forskellige producenter kan producere løg af ensartet kvalitet, som kan pooles og leveres til eksport.
  Finansiering: Grønt Udviklings- og Demonstrations Program
  Samarbejdspartnere: GartneriRådgivningen A/S, Northern Greens A/S, Sofi-Trade Aps, Hasmark Vestergaard, Torup Bakkegård og Orelund, Gyldensteen Gods, Højgaard, Månsson A/S, Avlerforeningen af Danske Spiseløg.Description

  01/09-201731/12-2020

 5. Sprayless - Reduced fruit waste by non-chemical approaches to control strawberry grey mould

  Marianne G. Bertelsen, Karen Koefoed Petersen, Roland W.S. Weber & Merete Brødsgaard Henriksen

  Grey mould caused by Botrytis cinerea and related Botrytis spp., is the most common and destructive disease among Danish strawberry producers. This leads to rotten berries both during cultivation in the field, on the shelfs in the supermarkets and at home with the consumers. Many berries must be discarded, and thus a bad business for the producers. Botrytis spp. are high-risk pathogens with respect to the development of resistance against fungicides.
  The overall purpose of the project is to provide the Danish consumers with high-quality strawberries produced with reduced fungicide input. In order to achieve this, a holistic approach is required in which fungicide sprays are supplemented and partly replaced by a quality control of nursery plants to avoid the introduction of fungicide-resistant strains of Botrytis into Danish strawberry fields and partly by hygiene measures effectuated by picking and removal of infected fruit in order to retard the spread of these strains in the production fields. The strawberry growers will gain more knowledge and tools to determine the Botrytis infection level in their planting material and the degree of pesticide resistance before they are delivered and planted in the field. Growers will also obtain knowledge that will help them prevent establishment and spreading of fungicide resistant Botrytis strains in the field. It is the aim that also the retail market will benefit by less waste due to Botrytis infections.
  Funding: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet
  Collaborator: GartneriRådgivningen, I/S Lykkesholm (strawberry producer), Per Nielsen (strawberry producer), Lindflora ApS, SW Horto A/SDescription

  01/08-201731/07-2021

 6. DoubleCrop - Increased production by double cropping, plant-based fertilizers and reduced tillage

  Hanne Lakkenborg Kristensen, Richard de Visser, Peter Bay Knudsen, Lars Skytte Jensen, Niels Christian Nielsen, Bjarne G. Ottesen & Jørn Nygaard Sørensen

  The demand for trustworthy organic vegetables and potatoes is rapidly rising but cannot be met by current agronomic methods. Improved soil quality is critical for intensive, cost-effective organic high-value crop production but organic animal manure is a limited resource that can only fulfil a small fraction of the total fertilizer need. The current alternative is conventional manure, which damages the trustworthiness of organic crops. There is thus a pressing need for new agronomic methodologies for improved soil quality, nitrogen use and crop productivity.
  We propose to develop and implement new diverse and intensive organic cropping systems using double cropping, plant based fertilizers and reduced soil disturbance for improved soil quality, eliminating the need for conventional manure, decreasing the environmental impact of organic vegetables while boosting productivity. This will be achieved by:
  1) Designing organic systems with double cropping and optimized cold season plant cover for improved C and N cycling and soil quality;
  2) developing new efficient plant-based fertilizers ensuring recycling and adequate availability of nutrients to the cropping system.
  The intensive and diverse production systems will be suited to the specialized and large-volume organic plant food production of today, making it independent of animal manure and bringing higher credibility and robustness to farmers based on agro-ecological services of fertile soils and optimized N efficiency.
  Projectperiod: 01.01.2017- 31.12.2020
  Funding: RDD3 (ICROFS, GUDP) and project partners
  Collaborators:
  Richard de Visser, HortiAdvice Scandinavia A/S
  Peter Bay Knudsen, Skiftekær Økologi ApS
  Lars Skytte Jensen, Skyttes Gartneri
  Niels Christian Nielsen, Vostrup Øko-grønt
  Bjarne G. Ottesen, Nordic Seaweed Aps
  Jørn Nygaard Sørensen, Department of Food Science, Aarhus UniversityDescription

  01/01-201731/12-2020

 7. Artemisia annua. Danidaprojekt Vietnam (Eurocare-Mediplantex)

  Martin Jensen & Kai Grevsen

  Der ydes forskningsbaseret konsulentbistand til at optimere dyrkning og forædling af medicinalplanten Artemisia annua i Vietnam og kemisk ekstraktion og oprensning af det bioaktive stof artemisinin, der anvendes til malariabekæmpelse og efterspørges af bl.a. WHO til kombinationspræparater.Description

  18/12-201012/08-2020

 8. Aster - Udvikling af avancerede metoder for frembringelse af sorter med nye egenskaber, bl.a. resistens mod meldug

  Kell Kristiansen & Karen Koefoed Petersen

  I samarbejde med Asterklubben arbejdes der på at udvikle metoder til at udvælge sorter resistente mod meldug samt in vitro metoder, som gør det muligt at regenerere planter fra enkeltceller. In vitro metoderne gør det muligt for Asterklubben at benytte gensplejsning, mutationsforædling og kromosomfordobling i deres forædling.Description

  18/12-201012/08-2020

 9. Dyrkning af coniferer i væksthus

  Martin Jensen

  Formålet med projektet var at få en indledende undersøgelser af muligheden for at dyrke nordmannsgran og andre nåletræer intensivt i væksthus og opnå større tilvækst end med traditionelle metoder. Opnåelse af øget strækning og produktion samt undgåelse af dannelse af knophvile i nordmannsgran tidligt var en særlig udfordring. Fotoperiode og intensitet, temperatur, CO2, gødskning, hormonbehandlinger blev undersøgt indledende. Der blev opnået nogen øgning af tilvækst, som indikerer at der er muligheder for at forbedre proces. Der var forskel på reaktion mellem planter indenfor samme population af frøplanter.Description

  18/12-201012/08-2020

 10. Eg og røn - udvikling af produktion og sorter

  Martin Jensen

  Formålet er at undersøge og udvikle nye sorter af eg og røn sammen med virksomheder. Der selekteres nye kloner, testes for en række egenskaber og den bedste klon udvælges.Description

  18/12-201012/08-2020

 11. Forædling af Aster

  Kell Kristiansen

  For Asterklubben forædles nye sorter af Aster novi-belgii. Forædlingen er foregået gennem de seneste 15 år, og de udviklede sorter er verdensførende og totalt dominerende på det danske marked. Pt. udvikles, der sorter indenfor 'Victoria'-serien, som er kendetegnet ved kraftige blomsterfarver og ved at have en lang holdbarhed pga. fyldte blomster.Description

  18/12-201012/08-2020

 12. ISAFRUIT WP 4.2

  Hanne Lindhard Pedersen, Birka Falk Kuehn & Nauja L. Jensen

  Objectives.
  The objective is to achieve a better fruit quality chain management in consumer driven apple and peach chains. To attain this, a prototype of a decision support system (DSS) for fruit quality chain management and a prototype device for multi non-destructive quality assessment will be developed. This requires a multi-disciplinary approach of the necessary activities. The major challenge is to incorporate existing and new technological, scientific and practical knowledge into parameters and calculation rules for DSS decision making and to design equipment for non-destructive quality assessment.Description

  18/12-201012/08-2020

 13. ISAFRUIT WP 5.2

  Marianne G. Bertelsen & Nauja L. Jensen

  Det overordnede formål er at udvikle udtyndingsmidler til kernefrugt, der resulterer i nul procent restkoncentration på frugten, ved at anvende naturligt fremstillede midler.Description

  18/12-201012/08-2020

 14. IT - Frugt og Grønt

  Marianne G. Bertelsen & Nauja L. Jensen

  Formålet med delprojektet ved DJF AU Havebrugsproduktion er en implementering af høstprognosemodeller for hhv. æbler samt pærer. Modellerne bliver i samarbejde med DJF AU afd. F. Jordbrugsproduktion og Miljø udformet som web-baserede programmer i 'Planteinfo' under Landbrugsrådgivningen samt integreret i beslutningsstøttesystemet 'Grønt og Frugt IT'.Description

  18/12-201012/08-2020

 15. Integrated broiler and apple production

  Hanne Lindhard Pedersen

  Objectives:
  The overall objective is to investigate if and how beneficial effects occur when poultry production are integrated in the fruit production with respect to effectiveness in pests fighting and prospect of producing distinct high meat and fruit qualities.
  Specific objectives are:
  1. To investigate the influence of combined broilers and apple production on infestations of pests especially apple sawflies on yield and inner and outer fruit quality.
  2. To investigate the importance of broiler genotype and feeding strategies on growth and meat quality and the interactions with age at slaughter
  3. To propose viable strategies for a differentiated broiler production based on integrated fruit-broiler productionDescription

  18/12-201012/08-2020

 16. Klonopbevaring

  Gitte Kjeldsen Bjørn

  Formål:
  Formålet med at bevare plantemateriale for eftertiden er, at fremtidige generationer har adgang til mindst lige så stor diversitet i arter og sorter som nutidens brugere. De nytte- og kulturplanter, som dyrkes i land- og havebruget, samt deres vildvoksende slægtninge betegnes under et som "jordbrugets plantegenetiske ressourcer".
  Baggrund:
  Den danske forædling og udvikling af nye sorter af flerårige grønsager ophørte for mere end 10 år siden. Hvis vi sikrer mangfoldigheden, des større chance har vi for at dæmme op for problemer som sygdom og skadedyr i afgrøderne, samt at sikre variation til husholdningen. Derfor er det vigtig at bevare de flerårige grønsager: humle, jordskok, peberrod, rabarber og skalotteløg. DJF, Årslev er ansvarlig for at bevare og vedligeholde denne samling.Description

  18/12-201012/08-2020

 17. Kristtorn - Udvikling af metoder til produktion af potteplanter med egne frugter

  Kell Kristiansen

  For A-Plant Aps. arbejdes der med at gøre det muligt at produce potteplanter af kristtorn med egne frugter i løbet af 14 måneder. Arbejdet fokusere på at sikre tilstrækkelig og rettidig blomsterdannelse samt en sikker frugtsætning.Description

  18/12-201012/08-2020

 18. Netværk for Industribær

  Hanne Lindhard Pedersen

  Formål.
  Målet med at etablere et Netværk for Industribær er, at øge den samlede afsætning af danske kvalitetsbær og bærprodukter samt øge forbruger interessen for nye sunde bærkoncepter, og dermed medvirke til en tilsvarende positiv udvikling i de involverede virksomheder. Denne positive effekt skabes ved at sætte fokus på Industribærs sundhed og spisekvalitet. Indholdet af sundhedsgavnlige stoffer ønskes optimeret i primærproduktion, og i velsmagende produkter. Viden om sundheden og nye mere tidssvarende produkter, ønskes formidlet til forbrugerne.Description

  18/12-201012/08-2020

 19. Nyhedsafprøvning

  Lars Henrik Jacobsen

  Lovpligtig afprøvning af nye sorter mht. selvstændighed, ensartethed og stabilitet inden for UPOV (det internationale samarbejde for beskyttelse af nye plantesorter) og CPVO (Community Plant Variety Office). Afprøvningerne skal klarlægge, om de nye sorter opfylder kravene, der stilles for at kunne opnå plantenyhedsbeskyttelse.
  På instituttet afprøves anmeldte sorter af Anemone, Bougainvillea, Coprosma, Corydalis, Dieffenbachia, Dischidia, Euphorbia fulgens, Euphorbia pulcherrima, Exacum, Fargesia, Juncus, Juniperus, Justicia, Muehlenbeckia, Ophiopogon, Rhipsalidopsis, Ranunculus, Schlumbergera, Thuja, Tricyrtis og Zelkova.Description

  18/12-201012/08-2020

 20. Optimeret gødningsanvendelse

  Hanne Lindhard Pedersen

  Formål
  At optimere saftkvaliteten af solbær ved timing og justering af kvælstoftilførslen, under hensyntagen til udbyttet.
  At vejlede solbæravlere i en optimeret gødningspraksis, som ved hjælp af timing og mængde af kvælstoftilførslen kan optimere produktionens udbytte under hensyntagen til bærrenes kvalitet målt som indhold af C-vitamin og farve (anthocyaniner), som er sundhedsfremmende stoffer, samt opløseligt sukker og syre, der er afgørende for smagen.Description

  18/12-201012/08-2020

 21. QLIF: Quality low input Food - Improving quality and safety and reduction of cost in the European organic and "low input" supply chain FØJOII-DJF-EU-1

  Hanne Lindhard Pedersen

  WP3.5.1. Integration of fertility management and covercrop/weed management on disease and pest incidence and crop yield and quality in organic apple production systems.
  Objectives.
  1. identify interactions between fertility management protocols and planting density with respect to yields, disease incidence and fruit quality characteristics of apple trees.2. compare different fertility management protocols/input types.3. identify effects of fertility input protocols with different N:K ratios and identify the effect of straw mulch (applied primarily to suppress weeds within the tree row) on nutritional status of trees, fruit yield, disease incidence & fruit quality characteristics of apple trees.Description

  18/12-201012/08-2020

 22. REPCO: Replacement of copper fungicides in organic agriculture/ production of grapevine and apple in Europe. FØJOII-DJF-EU-3

  Hanne Lindhard Pedersen

  Objective.
  Objective of the project is to contribute to the replacement of copper fungicides in European organic agriculture by studying and developing new organically based fungicides and potentiators of resistance, new biocontrol agents and new integrated management systems for disease control of downy mildew (Caused by Plasmopara viticola) in grapevine and scab (caused by Venturia inaeqalis) in apple production. The new disease control measures will be in the line with the EU Council Regulation defining plan protection products in organic agriculture. The project results will support European policies to implement reduces maximum copper rates allowed in organic farming after 2005.Description

  18/12-201012/08-2020

 23. Root shoot relations and synchronous plant growth

  Niels Bent Bredmose

  Undersøgelse af, hvilke indre og ydre faktorer der er involveret i regulering og styring af fysiologiske processer, der fører til synkron kontrolleret aksillær knopbrydning, skudvækst, blomstring og holdbarhed hos blomstrende planter.
  Resultater viser blandt andet, at bedre roddannelse og sideskudsknopbrydning giver mere synkron vækst, og at det naturlige indhold af bestemte plantehormoner spiller ind. Plantehormoner styrer rosers vækst. Local cytokinin (CK) biosynthesis and zeatin-type CKs are controlling rose axillary bud growth.Description

  18/12-201012/08-2020

 24. SEEDLAND - Biologisk frøkvalitet

  Martin Jensen

  Formålet er at undersøge og udvikle metoder til at måle og forbedre biologisk kvalitet af frø, især træfrø til erstatning af teknisk/fysiske metoder til at adskille gode og dårlige frø. Forskellige teknikker undersøges, bl.a. NIR scanning, og kombineres med andre teknikker til testning af frøkvalitet herunder vigour spiretestning. Projektet skal også sikre videnoverførsel og skabe netværkskontakt mellem forskellige interessenter på frøteknologi og til frøfirmaer mv. og indeholder også demonstrationsmæssige og formidlingsaspekter.Description

  18/12-201012/08-2020

 25. Tekniske installationer, klimaanlæg, varme-/køleflader

  Niels Erik Andersson

  Ved brug af aquifer lagring af varme, dvs. lagring i grundvandsmagasiner, kan energilagring af vand med lav temperatur ske over en længere periode. I væksthus kan der ske energiekstraktion i sommermånederne og energien kan anvendes i efterår og vintermåneder. Ved at anbringe varmeveksleren i væksthuset og have en fremløbstemperatur som er lavere end dugpunktstemperaturen, vil der ske kondensation på vekslerfladen, hvilket øger energiekstraktionen.Description

  18/12-201012/08-2020

 26. Udvikling af klimastærke, sygdomsresistente, stedsegrønne, stiklingeformerede liguster (Ligustrum vulgare) sorter

  Martin Jensen

  Formålet med projektet har været at sammenligne sygdomsmodtagelighed (bladpletsyge og Colletotricum gloesporioides- C.g.) og hækegnethed af nye og gamle kloner af Ligustrum vulgare, (almindelige liguster) samt enkelte andre arter. Projektet har kørt i 4 år og omfattet både smitte forsøg i laboratorium, formeringsforsøg hos gartneri og klonforsøg i mark. Alle L.vulgare kloner angribes af C. g. og bladpletsyge med kun få forskelle, mens 3 andre arter viste resistens mod C.g.  Hækegnethed er vurderet dels ud fra eksterne dommergruppers vurderinger og dels udfra forsøgsmæssige registreringer.Description

  18/12-201012/08-2020

 27. Udvikling af krukke- og udplantningsplanter af buske

  Kell Kristiansen

  I et samarbejdsprojekt med private gartnerier forsøges det at udvikle dyrkningsmetoder for en række buske så de kan benyttes i krukker på terrassen eller udplantes i haven. Der fokuseres på planter som kan sælges sensommeren og efteråret. Der arbejdes bl.a. Weigela, Hedera med frugter, benved med frugter m.fl.Description

  18/12-201012/08-2020

 28. Udvikling af metoder til intensiv produktion af blommer med høj spisekvalitet

  Bjarne Hjelmsted Pedersen

  Formålet er at undersøge, om mere intensive dyrkningssystemer, samt brug af særlige grundstammer kan afkorte den uproduktive etableringsfase, som for blommer kan være meget lang, samt fjerne tendensen til vekselbæring og opnå en bedre frugtkvalitet med hensyn til frugtfarve, sukkerindhold og aroma ved brug af lysreflekterende folier udlagt under træerne.Description

  18/12-201012/08-2020

 29. Vegetative propagation of plants, regulative mechanisms including topophysis, and role of cytokinins

  Niels Bent Bredmose

  Investigations of endogenous and exogenous factors involved in regulation, and determination of physiological processes, synchronizing and controlling growth and development of axillary buds, shoots and flowers, and keeping quality in flowering plants.
  Results suggest that axillary bud growth in rose is controlled through changes in endogenous levels of cytokinins, which can be synthesized by the stem, leaf, and/or the axillary bud. Local cytokinin (CK) biosynthesis and zeatin-type CKs are controlling rose axillary bud growth. "Plantehormoner styrer".Description

  18/12-201012/08-2020

 30. Økologisk højkvalitets solbærsaft, baseret på sunde og velsmagende råvarer

  Hanne Lindhard Pedersen

  Formål.
  En stabil økologisk råvareleverance af høj kvalitet af solbær og ribs sikres gennem et unikt samarbejde med en førende international solbærforædler og en international saftproducent. Der fokuseres på optimering af kvalitet med hensyn til indhold af sundhedsfremmende stoffer, C-vitaminindhold, farve og smag i den producerede saft. Desuden ses der på solbær- og ribssorters respons på forskellig plante, jordbehandlings- og gødningsstrategi.Description

  18/12-201012/08-2020

 31. Udvikling af dyrkningsmedier der forbedrer holdbarheden af prydplanter

  Dorte Dresbøll

  Projektets mål er at forbedre prydplanters holdbarhed ved at optimere dyrkningsmediets vandholdende evne, således at planterne har adgang til vand i en længere periode efter produktionen. Fokus er på optimering af mediets strukturstabilitet og fysiske sammensætning således at vand- og iltindhold forbedres. Dette sker ved forskellige tilsætninger og/eller komprimeringsgrader af mediet. Ved hjælp af mikrosensorer kan en iltprofil følges ned gennem mediet under forskellige udvalgte forhold.Description

  01/05-200512/08-2020