Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Metabolomics

metabolomics

Ved Institut for Fødevarekvalitet er der etableret metabolomics faciliteter baseret på kernemagnetisk resonans (NMR) samt massespektrometri (MS). NMR-baseret metabolomics faciliteterne består af 600 MHz høj-felts NMR-spektrometer udstyret med autosampler, der er placeret på AU Årslev.

Både fødevarer og det metaboliske respons ved indtag af fødevarer er karakteriseret ved en høj kompleksitet. Metabolomics udgør den samlede profil af metabolitter, dvs. næringsstoffer og stofskifteprodukter.

Ved Institut for Fødevarekvalitet udføres metabolomics analyser på biovæsker (blod og urin) og cellekulturer med henblik på eksplorativt at kortlægge de biokemiske effekter af forskellige diæter, fodringer, påvirkninger m.m. NMR-baseret metabolomics anvendes også til analyse af metabolitter og indholdsstoffer i diverse fødevarer (kød, vegetabilier, mælk og mælkeprodukter), i relation til at få en bedre forståelse for sammenhængen mellem fødevarers karakteristika (råvare- og produktkvalitet), deres sensoriske kvalitet og det ernæringsmæssige respons.

Ved instituttet foregår der bl.a. projekter, hvor NMR-baseret metabolomics anvendes til:

  • at undersøge det metaboliske respons relateret til indtag af forskellige mælkeprodukter, herunder probiotika-holdige produkter
  • at undersøge køers metaboliske profil som funktion af tildeling af varierende kvælstofniveau i foderet
  • undersøgelser af muskelcellers metaboliske respons på forskellige stresspåvirkninger