Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Forskergruppen Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Aktiviteterne i forskningsgruppen koncentrerer sig om, hvordan man gennem innovativ forskning kan forbedre produktkvalitet, tilføje nye positive aspekter til velkendte produkter eller udvikle nye typer af fødevarer. 

Emnerne omfatter bl.a. forskning i alternative bæredygtige produktionsformer som differentierer råvarer samt vurdering af parametre for produktkvalitet som mørhed/tekstur, farve, smag og bioaktive og ernæringsmæssigt vigtige indholdsstoffer i fødevarer. Forskningsgruppen har også aktiviteter omkring nye måder at producere fødevarer og ingredienser samt effekt af biologisk aktive stoffer f.eks. i celler fra lever, muskel og tarm inkl. aktivitet af afgiftningsenzymer, glukoseoptag og -omsætning samt optag over tarmceller. Metabolomics indgår i forskningen med henblik på at forstå sundhedsfremmende og funktionelle egenskaber hos forskellige fødevarer. Disse forskningsaktiviteter indebærer også interventionsstudier på dyremodeller og i humane studier udført i samarbejde med forskere fra ledende forskningsmiljøer. 

Forskningsfaciliteter

Forskningsfaciliteter og analytisk udstyr inkluderer HPLC, GC/GC-MS, rheometer, 600 MHz NMR-spektrometer og moderne LC-MS-udstyr til metabolomics analyser samt cellelaboratorier til både planteceller (AU Årslev) og animalske celler (AU Foulum). Forskerne har med en placering på AU Foulum også adgang til staldfaciliteter for flere typer af husdyr. Institut for Fødevarer råder over et forsøgsareal på 100 hektar ved AU Årslev, inklusive et 16 hektar stort økologisk forsøgsareal og moderne drivhusfaciliteter.       

Forskergruppeleder:

Jette Feveile Young, Tlf. 8715 80 51, e-mail: JetteF.Young@food.au.dk
Aarhus Universitet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.