Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. CleanMeat and CleanMilk – fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

  Margrethe Therkildsen, Lotte Bach Larsen, Nina Aagaard Poulsen, Martin Krøyer Rasmussen, Jette F Young, Stig Purup, Lisbeth Mogensen, Dang Quang Svend Le & Christian Perti

  Projektet er rettet mod at udvikle metoder og know-how inden for produktion af kunstig kød og mælk. Projektet vil etablere og teste cellekulturer til produktion af kød og mælk og derudover udvikle livscyklusmodeller til vurdering af produkternes effekt på klima og miljø. I projektet oprenses muskelceller og yverceller fra slagtedyr fra den eksisterende mælkeproduktion, og bæredygtige proteinkilder til vækst af cellerne bliver undersøgt som alternativ til animalsk serum. Endelig bliver kvaliteten og funktionaliteten af de cellulært producerede kød- og mælkelignende produkter undersøgt i relation til deres anvendelse som fødevarer. Projektet skal være med til at styrke Danmarks position inden for dette forskningsområde.Beskrivelse

  01/01-202031/07-2022

 2. CleanMeat and CleanMilk – future sustainable food production

  Margrethe Therkildsen, Lotte Bach Larsen, Nina Aagaard Poulsen, Martin Krøyer Rasmussen, Jette F Young, Stig Purup, Lisbeth Mogensen, Dang Quang Svend Le & Christian Perti

  Danish food production amounts for approximately 21% of the total Danish greenhouse gas emission (GHG), and especially animal-based food production draws heavily on land and water resources. Thus, any strategy to decrease these numbers are highly relevant to pursue to fulfill the Danish climate targets in 2030 (39 % reduction in GHG) and further in 2050 (carbon neutrality). In vitro (IV) culture of animal-based cells to deliver meat and milk-like products could be one sustainable solution to support these climate targets, while still delivering highly nutritional and appreciated products. In 2013, the first non-commercial burger was produced from cultured bovine muscle cells, but still no commercial products are available, because there are several challenges to overcome.
  The project CleanPro aims at establishing robust model systems to test IV meat and milk production, and to generate the necessary know-how on IV food production, which will contribute to Denmark’s future positioning in this field. In four research work packages we will 1) establish robust bovine mammary and muscle cell cultures with the capacity to grow, while still maintaining the characteristics to produce milk and meat, 2) test alternatives to calf serum as growth media aiming at serum-reduced production, 3) characterize the functionality of the produced products and finally 4) develop Life Cycle Assessment models of the IV produced CleanMeat and CleanMilk produced under the developed production systems.
  Beskrivelse

  01/01-202031/07-2022

 3. The influence of maternal health on human breast milk composition with potential downstream effects on infant metabolism and gut colonization

  Katrine Overgaard Poulsen, Dennis Sandris Nielsen, Ulrik Kræmer Sundekilde & Niels Uldbjerg

  • First, we want to determine the variability of breast milk nutrients by application of metabolomics, proteomics and glycomics. The production of human breast milk has a high maternal metabolic cost. Thus, we hypothesise that maternal health attributes (metabolic dysfunction or obesity) influence which breast milk nutrients are made available to the infant.
  • Second, we want to establish the microbiome of breast milk. Maternal obesity can lead to an apparent gut microbial ecology and increases the risk of obesity for the child. Thus, we hypothesise that maternal obesity confers distinct microorganisms to the infant.
  • Third, we want to identify biological mechanisms for how breast milk nutrients are metabolised in the infants. Infants exclusively breast-feeding offer total compliance. Thus, we hypothesise that by deconstructing breast milk components and markers of infant metabolism through clever analysis of infant urine and feces, we can deduce the bioactivity of breast milk nutrients.Beskrivelse

  18/05-201918/05-2023

 4. Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve

  Margrethe Therkildsen

  Som noget helt unikt og nyskabende vil projektet foretage storskala-registrering af spisekvalitet, foderudnyttelse og klimabelastning i dansk slagtekalveproduktion. Med disse registreringer til rådighed kan vi, som noget nyt i Norden, beregne genomiske avlsværdital for, hvor egnet den enkelte kødkvægstyr er til krydsning med malkekvæg. Disse avlsværdital er forudsætningen for et avlsprogram med sikker udvælgelse af de bedste kødkvægstyre. Resultatet er krydsningsslagtekalve, som har markant højere genetisk potentiale for spisekvalitet, foderudnyttelse og klimabelastning, hvilket giver et løft af hele den danske slagtekalvesektor. Projektet leverer genomiske avlsværdital for tyre af racerne Dansk Blåkvæg, Charolais og Angus. Styrken ved en avlsmæssig forbedring er, at værdien akkumuleres over år. Vi forventer, at krydsningskalvenes niveau 10 år efter projektets afslutning betyder, at foderforbruget er reduceret med 290 kg tørstof/kalv, metanudledning reduceret med 49 kg CO2 ækv./kalv og intramuskulært fedt er øget med 0,36 procentenhed. Den samlede effekt af projektet forventes at give en øget indtjeningen på 238-266 mio. kr. i år 10 efter projektets afslutning. Alle centrale spillere i kæden fra jord til bord er involveret for at sikre en implementering, der rækker langt ud over projektperioden. Resultatet af dette projekt vil være kalvekød, som er mere velsmagende, belaster kloden mindre og sikrer producenten en højere fortjeneste.
  Institut for Fødevarer er ansvarlig for arbejdspakke 1- BEDRE SPISEKVALITET (AU-Food: Margrethe Therkildsen (arbejdspakkeleder); SEGES: Rasmus S. Stephansen; Danish Crown: Per Svane Knudsen; Frontmatec: Mette Chrisetensen)
  Formål: Udvikling af metode til registrering af spisekvalitetsegenskaber i stor skala.
  Fra litteraturen er det velkendt, at intramuskulært fedt (IMF) er et godt mål for kødets smag. Kødets mørhed kan måles ved overskæring af kødet (Shear Force). I projektet vil vi måle Shear Force og intramuskulært fedt på 1.000 dyr med henblik på, vha. billedteknologi, at udvikle en model til prædiktion af disse egenskaber. Dette vil muliggøre en indirekte og prisbillig registrering af spisekvalitet i meget stor skala på slagterier.

  Finansiering: GUDP samt medfinansiering fra alle deltagende partnere

  Samarbejdspartnere: SEGES, AU-MBG, Danish Crown, VikingDanmark, VikingGenetics, Alflex, Frontmatec
  Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 5. Plantecocktails med antibakteriel effekt mod fravænningsdiarré i økologiske smågrise – praktisk proof of concept: MAFFRA - II

  Martin Jensen

  Fravænningsdiarré hos smågrise udgør et alvorligt dyrevelfærds- og økonomisk problem i dansk griseproduktion, der traditionelt er forsøgt løst ved hjælp af antibiotika, zinkoxid, kobber og syntetiske organiske syrer. Næsten halvdelen af antibiotikaforbruget til grise anvendes til fravænningsgrise, og omkring 94 % af den anvendte medicinske zinkoxid havner i husdyrgødningen. Problemet med udvikling af bakteriel resistens og miljømæssige konsekvenser ved ophobning af zink i dyrkningsjord har ført til politiske krav om reduktion af antibiotikaforbrug og udfasning af medicinsk zink i EU. Generelt er der et udtalt ønske om at finde 'naturlige' alternativer til antibiotika, zinkoxid og organiske syrer til forebyggelse af diarré i grise.
  Formålet med Organic RDD-projektet MAFFRA II at videre- og færdigudvikle et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, som forebygger fravænningsdiarré og kan reducere/erstatte brugen af antibiotika og zink. Projektet vil dokumentere, at de meget lovende forskningsresultater, opnået ved brug af antimikrobielle plante-cocktails i pilotstudiet (MAFFRA), også kan opnås i større skala og ved anvendelse i praktisk økologisk griseproduktion.
  Målet er at opnå forbedret tarmsundhed og reduceret diarré. Projektet optimerer og opskalerer produktionen fra råvarer til færdigprodukt i de udvalgte planteprodukter og ’sidestreams’. Endelig dokumenteres de økonomiske forhold omkring anvendelsen af nye multi-komponente foderadditiver i griseproduktion.
  MAFFRA II skal bidrage til grøn bæredygtighed via nye bioaktive afgrøder og udnyttelse af restprodukter fra bær og løg. Foderadditivet forventes at kunne erstatte antibiotika og medicinsk zink, sikre mindre diarré og mindre dødelighed i økologisk griseproduktion og reducere antibiotika- og zinkforbrug markant.
  Beskrivelse

  01/01-201901/07-2020

 6. Nordic Native Meat

  Margrethe Therkildsen

  Nordic native Meat er et netværk med tre målsætninger: 1) Etablering af et forskningsnetværk til udveksling af viden og kompetencer mellem de nordiske lande indenfor kødproduktion og kvalitet. 2) Øge viden om slagte- og kødkvalitet egenskaber så beslutninger blandt rådgivere og myndigheder vedr. husdyr velfærd og betaling kan være evidens baseret. 3) Indsende et projektforslag til eu.

  Finansiering: NKJ Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research

  Samarbejdspartnere: Et konsorium med deltagelse fra Island, Sverige, Norge og Findland
  Beskrivelse

  01/05-201830/04-2020

 7. DAIRYMAT - Designing biofunctional dairy foods: matrix structure of dairy products in relation to lipaemia

  Marianne Hammershøj, Jesper Malling Schmidt & Hanne Christine S. Bertram

  Det er formålet med DAIRYMAT at opnå en forståelse af fedtholdige fødevarers struktur og tekstur forhold i relation til mejeriprodukter. Herunder studeres modulerede strukturer af ostematricen med samme sammensætning. Forskellige mejeri-relevante strukturers betydning for det postprandiale lipidoptag i in vivo studier forventes at kunne korreleres og kobles til NMR studier af metabolomet og de postprandielle glykemiske og lipemiske profiler i blodet.
  Finansiering: Arla for Health
  Samarbejdspartnere: Arla Foods amba, Arla Food Ingredients P/S, Københavns Universitet, Nutrition, Exercise and SportsBeskrivelse

  01/06-201731/05-2020