Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vision og strategi

Vision

At levere viden til at skabe de bedste fødevarer for individet gennem udforskning af ressourcevariation, differentiering og biofunktionelt potentiale.

 

Strategi

Inden for områderne differentierede og biofunktionelle fødevarer vil vi relatere forskningen til bæredygtig1 produktion, funktionalitet2 af råvaren, dens sundheds- og ernæringsmæssige3 værdi samt smag og oplevelse4.

1Bæredygtighed: i) Optimal udnyttelse af eksisterende og alternative sorter/racer/produktionsformer fx i relation til robusthed, miljø og ressourcer, ii) Udnyttelse af hele råvarens potentiale (merværdi og sidestrømme)

2Funktionalitet: i) Egnethed til videre forarbejdning/høst, ii) Holdbarhed, iii) Rheologiske egenskaber

3Sundhed og ernæring: i) Alternativ til human/dyremedicin, ii) Sygdomsforebyggende/helbredsbevarende, iii) Optimering af bioaktive indholdsstoffer

4Smag og oplevelse: i) Udnytte smagsvariation imellem sorter/racer, ii) Oprindelse/kultur, iii) Skabe smagsvariation ved forskellige produktionsbetingelser