Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fødevarekvalitet, perception og samfund

Forskergruppen Fødevarekvalitet, perception og samfund

Forskergruppens fokus er på forståelsen af fødevarekvalitet og perception i samspillet mellem multi-sensorisk fødevareanalyse, hvor mennesket bruges som måleredskab, eksperimentel psykologi, fysiologisk respons og kognitiv neuro-videnskab. Forståelsen bliver brugt til design og udvikling af mad- og drikkeoplevelser, som rummer høj kvalitet, bedre smag, virker stimulerende, er mindeværdige og sundere. Vi arbejder med et utal af produktkategorier gennem hele fødevarekæden; fra primær produktion, til bearbejdning og salg, og i sidste ende indtag hos forbrugerne. Arbejdet rummer en fundamental forståelse af de menneskelige sansers rolle i spiseadfærd, anvendelighed af fødevarer og forståelsen af fødevarekvalitet.

Resultaterne rummer den sensoriske og perceptuelle effekt af indtag af fødevarer og fødevarekomponenter i henhold til human sundhed, med et specifikt fokus på f.eks. appetit, sensorisk-specifik-mæthed, sødme og sukker reduktion, fedt reduktion og erstatning, krydsmodale effekter, smagspåvirkningen af lyd og den videre forståelse af funktionen af hvordan vores sensoriske smagsopfattelse. Vores forskning understøttes af studier med fokus udvikling af sensoriske metoder og anvendelsen af multivariat dataanalyse styrker forståelsen af sensorisk data. Endvidere, er fokus på øget viden om hvordan forskelle imellem fødevarer, kontekster og individer påvirker forbrugerens opfattelse af fødevarer, hedonisk spiseoplevelse og indtag. 

Forskningsplatform

Den forskningsmæssige tilgang inkluderer udvikling, anvendelse og evaluering af unikke metoder til måling og analyse af fødevarers egenskaber. Metoderne er baseret på menneskelig perception i samspillet mellem sensorisk stimulering, fysiologisk respons og psykisk fortolkning. ”Fødevarekvalitet, perception og samfund” har et professionelt, trænet og testet, sensorisk panel og et ISO-godkendt sensorisk laboratorium, som opfylder de førende standarder. Kvalitative og kvantitative forbrugerstudier (på børn, unge, voksne og ældre) gennemført i laboratorium og naturlige omgivelser, anvendes til at belyse forbrugerens reaktioner på fødevarer før og efter indtag samt ved gentagen brug. Vigtigt for ”Fødevarekvalitet, perception og samfund” er samspillet mellem det menneskelige sensoriske måleinstrument og instrumentelle teknikker f.eks. tekstur og farve analyser, GC-MS, LC-MS og NMR (udstyr findes i gruppen). Endvidere, via projektsamarbejder integrerer vi neurovidenskab, fysiologiske målinger, klinisk medicin og psykologiske paradigmer i vores forskning.

Forskergruppeleder

Professor Derek V. Byrne, Tlf.  2878 2840, DerekV.Byrne@food.au.dk
Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, AU Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev.