Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planter, fødevarer og klima

Forskergruppen Planter, fødevarer og klima

Forskergruppen arbejder med planters respons på klima og klimaforandringer.  De globale klimaforandringer forventes at medføre øgede temperaturer og mere ekstreme og skiftende vejrforhold.  Viden om, hvordan man sikrer fremtidig produktivitet og kvalitet i produktionen af planter under disse betingelser, er omdrejningspunktet for forskergruppens arbejde.

Planters reaktion og deres genetiske evne til at akklimatisere og tilpasse sig klimaforholdene (temperaturekstremer, frosthårdførhed, kuldioxid, lys, tørke og oversvømmelser) er vigtig ifht. planter, der dyrkes i det fri, men også i beskyttede miljøer som væksthuse og plasttunneller. Derudover er planters tolerance i relation til høje eller lave temperaturer også relevant for energiforbrug og produktkvalitet ved produktion i væksthuse.

Forskningsfaciliteter

Laboratorier og faciliteter tilknyttet gruppen er: Billed- og fluorescens-analyseudstyr, DSC, temperatur tests, in vitro-faciliteter til transformering af planter, non-invasivt analytisk udstyr til måling af planters respons (fotosyntese, stomata conductans, klorofyl fluorescens), 3500 m2 væksthuse, klimakamre og vækstkamre med LED-lys. Yderligere har forskergruppen adgang til instituttets 100 hektar store forsøgsareal ved AU Årslev, inklusive 16 hektar økologisk forsøgsareal til dyrkning af grøntsager og frugt. 

Forskergruppeleder:

Ivan Paponov.

Tel.: +45 209 8616

Email: ivpa@food.au.dk