Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planter, fødevarer og bæredygtighed

Forskergruppen Planter, fødevarer og bæredygtighed

Forskergruppen har fokus på nye løsninger og teknologier, der øger effektiviteten af plantebaseret fødevareproduktion, reducerer påvirkningen af miljøet og den omgivende natur og samtidig sikrer produktkvaliteten.

Forskningsaktiviteterne omhandler de fysiologiske processer i planter både over og under jorden og samspillet med de agronomiske forhold ved både økologisk og konventionel dyrkning. Forskningen omfatter dyrkningsteknik, afgrøde- og råvarekvalitet, blomstrings- og vækstfysiologi og sorter. Emnerne strækker sig fra reduktion af tab af næringsstoffer og vand, anvendelse og forekomst af pesticider og andre metoder til bekæmpelse af skadegørere til reduktion af spild i forbindelse med høst og opbevaring, biodiversitet og sunde sædskifter med efterafgrøder og grøngødning.

Forskningsfaciliteter

Forskergruppen har faciliteter til en lang række fysiologiske og tekniske forsøg inden for havebrugsområdet, både frilands- og væksthusforsøg. Dette inkluderer markmaskiner, høst- og sorteringsudstyr samt opbevaringsfaciliteter. Forskergruppen har adgang til 100 hektar dyrkningsareal, inklusiv 16 hektar økologisk areal med grønsager og frugtplantager.

Gruppen har specialiseret laboratorieudstyr til non-destruktive teknologier som akustiske og nær-infrarødteknikker (FT-NIR) til kvalitetsbestemmelse, udstyr til UV-B og UV-C behandlinger, minirhizotroner til rodstudier, specialiserede faciliteter til vanding og økologisk/konventionel skadedyrsbekæmpelse.

Forskergruppeleder:

Hanne Lakkenborg Kristensen, Tlf. 8715 8354, e-mail: Hanne.Kristensen@food.au.dk
Aarhus Universitet, AU Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev.