Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Baggrund


Et af de væsentligste kvalitetsproblemer i ultra-høj temperatur behandlet (UHT)-mælk kan føres tilbage til aktivitet fra kvalitetsforringende enzymer, der stammer fra koens celler eller fra kuldeelskende (psykrotrofe) bakterier, som kan vokse under køling. Bakterierne overlever ikke varmebehandlingen, men det gør enzy-merne, som efterfølgende reducerer produkternes holdbarhed og kvalitet, samt ultimativt fører til produktspild og tab af markedsandele, på især eksportmarkeder. Projektet vil relatere enzymaktiviteter, som overlever varmebehandlingen, til den målbare kvalitetsforringelse af UHT mælk pga. forudgående tilstedeværelse ad mikroorganismer, som imidlertid ikke overlever varmebehandlingen og derfor ikke kan detekteres med traditi-onelle mikrobiologiske analyser. Projektet leverer viden baseret på anvendelse af “omics”-teknologier til at belyse kvalitetsødelæggelse i UHT-mælk som resultat af mikrobiel kontaminering. Sigtet er at etablere værk-tøjer til tidlig påvisning af problem-batches af mælk på mejeriet, således at denne mælk ikke bruges til pro-duktion af langtidsholdbare UHT-produkter.