Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-uddannelse

Institut for Fødevarer betragter ph.d.-programmet Food Science som en vigtig del af forskningen og støtter op om at skabe et inspirerende ph.d.-miljø. Dette sker bl.a. ved at tilbyde moderne forskningsfaciliteter, etablere stærke vejlederteams og afholde et årligt ph.d.-seminar for de ph.d.-studerende.

Instituttet er organiseret i fem forskergrupper:

Den ph.d.-studerende er tilknyttet den forskergruppe, hvor projektet har et naturligt tilhørsforhold. Men dertil skal nævnes, at flere af vores ph.d.-projekter involverer forskere fra forskellige grupper og kræver samarbejde og videnudveksling på tværs af forskergrupper og faggrupper i instituttet.

Forskningen ved instituttet foregår ofte i tæt partnerskab med førende fødevare-, afgrøde- og bioteknologi- virksomheder foruden internationalt anerkendte universiteter og forskningscentre. Det giver de ph.d.-studerende gode muligheder for at samarbejde med både industri og/eller internationale forskningsmiljøer og på den måde også etablere et fagligt netværk i forbindelse med ph.d.-uddannelsen.

Mød tidligere ph.d.-studerende