Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisation og ledelse

Instituttets medarbejderne er fordelt på fem forskergrupper og et institutsekretariat:

 

I juli 2014 har Institut for Fødevarer 98 medarbejdere: 

Institutleder1 
Professor4
Lektor/seniorforsker/seniorrådgiver15
Postdoc/forsker/videnskabelig ass.17
Ph.d.-studerende21   
Teknisk personale/AC-medarbejdere35
Sekretariat7

 

 

I øjeblikket er Institut for Fødevarer fordelt på de to AU centre AU Foulum og AU Årslev. Som led i den faglige udviklingsproces ved Aarhus Universitet er det blevet besluttet, at instituttet vil blive placeret samlet på campus i Aarhus tidligst i 2018. 

 

Ledergruppen

Michelle Williams, Institutleder

Aase K. Sørensen, Institutsekretariatsleder

Helle Vestrup, Økonomipartner

Hanne L. Kristensen, Forskningsleder: Planter, Fødevarer og Bæredygtighed

Karen Koefoed Petersen, Forskningsleder: Planter, Fødevarer og Klima

Lars Wiking, Forskningsleder: Fødevarekemi og -Teknologi

Jette F. Young, Forskningsleder: Differentierede og Biofunktionelle Fødevarer

Derek V. Byrne, Forskningsleder: Fødevarekvalitet, Perception og Samfund

 

Lokalt samarbejdsudvalg ved Institut for Fødevarer (LSU)

 • Michelle Williams, institutleder
 • Hanne Lakkenborg Kristensen, ledelsesrepræsentant
 • Martin Krøyer, tillidsrepræsentant for AC og IDA
 • Line Ahm Mielby, tillidsrepræsentant, suppleant for alle AC og IDA
 • Jens Barfod, tillidsrepræsentant for 3F
 • Astrid Bergman, tillidsrepræsentant for JID-teknikere og Dansk Metal
 • Annette Steen Brandsholm, tillidsrepræsentant for laboranter i Årslev
 • Tina Lillelund Magaard, repræsentant for administrativt personale
 • Hanne Vester Rasmussen, HR-partner og observatør
 • Aase K. Sørensen, sekretariatsbetjening

Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

 • Michelle Williams
 • Jette F. Young
 • Finn Kristiansen
 • Jens Madsen
 • Rita Albrechtsen
 • Tina Dahl Møllegaard
 • Jacob Madsen (observatør)
 • Anne Vuholm Sunds  (observatør)
 • Rebekka Thøgersen (observatør)
 • Aase K. Sørensen, sekretariatsbetjening.