Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisation og ledelse

Instituttets medarbejderne er fordelt på fem forskergrupper og et institutsekretariat:

 

I øjeblikket er Institut for Fødevarer fordelt på de to AU centre: AU Agro Food Park, Aarhus og AU Aarslev.

<font color="#000120"></font><font color="#000032"></font> 

Ledergruppen

Michelle Williams, Institutleder

Aase K. Sørensen, Institutsekretariatsleder

Helle Vestrup, Økonomipartner

Hanne L. Kristensen, Forskningsleder: Planter, Fødevarer og Bæredygtighed

Ivan Paponov, Forskningsleder: Planter, Fødevarer og Klima

Lars Wiking, Forskningsleder: Fødevarekemi og -Teknologi

Jette F. Young, Forskningsleder: Differentierede og Biofunktionelle Fødevarer

Derek V. Byrne, Forskningsleder: Fødevarekvalitet, Perception og Samfund

 

Lokalt samarbejdsudvalg ved Institut for Fødevarer (LSU)

 • Michelle Williams, institutleder
 • Hanne Lakkenborg Kristensen, ledelsesrepræsentant
 • Martin Krøyer, tillidsrepræsentant for AC og IDA
 • Line Ahm Mielby, tillidsrepræsentant, suppleant for alle AC og IDA
 • Jens Barfod, tillidsrepræsentant for 3F
 • Astrid Bergman, tillidsrepræsentant for JID-teknikere og Dansk Metal
 • Annette Steen Brandsholm, tillidsrepræsentant for laboranter i Årslev
 • Hanne Vester Rasmussen, HR-partner og observatør
 • Aase K. Sørensen, sekretariatsbetjening

Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

 • Michelle Williams
 • Jette F. Young
 • Finn Kristiansen
 • Jens Madsen
 • Rita Albrechtsen
 • Jacob Madsen (observatør)
 • Anne Vuholm Sunds  (observatør)
 • Rebekka Thøgersen (observatør)
 • Aase K. Sørensen, sekretariatsbetjening.