Aarhus University Seal

Baggrund

Udbytte, kvalitet og holdbarhed er en udfordring for økologiske frugtavlere


Udbyttet i produktionen af økologiske æbler og pærer ligger under en tredjedel af det man opnår i den konventionelle produktion. Det skyldes primært svampesygdomme og insektangreb på trods af, at der hyppigt sprøjtes med naturlige pesticider.

Tidligere forskning ved Aarhus Universitet har vist, at tag over frugttræerne har en gunstig effekt på forekomsten af æbleskurv, hvorved behovet for sprøjtning reduceres og udbyttet øges. Tagdækningen ændrer mikroklimaet, og der er derfor behov for at undersøge om taget påvirker planternes vækst og frugtkvalitet.

Strategisk sprøjtning med kaliumbikarbonat har ved tidligere forskning udført af Aarhus Universitet vist en god effekt mod skurv. Placering af sprinklerdyser i forskellige højder i rækken af frugttræer ser ud til at være en lovende teknik. Teknikken skal videreudvikles og afprøves i kombination med forebyggende vanding mod ascosporer der er årsag til skurv.

Skadedyr er også en udfordring i økologiske frugtplantager. Æblebladlus og pæregalmyg larver reducerer udbyttet betydeligt. Københavns Universitet vil undersøge om etablering af blomsterstriber i plantagen kan skabe et habitat for nyttedyr mod æblebladlus, og om pæregalmyg larverne kan bekæmpes ved hjælp af insektpatogene svampe.

Når frugterne er høstet sker der under lagring et stort spild på grund af rådsvampe. Varmt vand og lys kan bekæmpe lagerrådsvampe, men der er brug for mere viden om den optimale behandlingsvarighed, temperatur m.m., samt hvad der sker fysiologisk i frugten både i forhold til vokslag og sekundære metabolitter.