Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plant, FOOD & Sustainability - Projects

Plant, Food & Sustainability

Projects

Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly available on websites which can be linked to from this page:

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Udvikling af dyrkningsmedier der forbedrer holdbarheden af prydplanter

  Dorte Dresbøll

  Projektets mål er at forbedre prydplanters holdbarhed ved at optimere dyrkningsmediets vandholdende evne, således at planterne har adgang til vand i en længere periode efter produktionen. Fokus er på optimering af mediets strukturstabilitet og fysiske sammensætning således at vand- og iltindhold forbedres. Dette sker ved forskellige tilsætninger og/eller komprimeringsgrader af mediet. Ved hjælp af mikrosensorer kan en iltprofil følges ned gennem mediet under forskellige udvalgte forhold.Description

  01/05-200524/02-2021

 2. Artemisia annua. Danidaprojekt Vietnam (Eurocare-Mediplantex)

  Martin Jensen & Kai Grevsen

  Der ydes forskningsbaseret konsulentbistand til at optimere dyrkning og forædling af medicinalplanten Artemisia annua i Vietnam og kemisk ekstraktion og oprensning af det bioaktive stof artemisinin, der anvendes til malariabekæmpelse og efterspørges af bl.a. WHO til kombinationspræparater.Description

  18/12-201024/02-2021

 3. Aster - Udvikling af avancerede metoder for frembringelse af sorter med nye egenskaber, bl.a. resistens mod meldug

  Kell Kristiansen & Karen Koefoed Petersen

  I samarbejde med Asterklubben arbejdes der på at udvikle metoder til at udvælge sorter resistente mod meldug samt in vitro metoder, som gør det muligt at regenerere planter fra enkeltceller. In vitro metoderne gør det muligt for Asterklubben at benytte gensplejsning, mutationsforædling og kromosomfordobling i deres forædling.Description

  18/12-201024/02-2021

 4. Dyrkning af coniferer i væksthus

  Martin Jensen

  Formålet med projektet var at få en indledende undersøgelser af muligheden for at dyrke nordmannsgran og andre nåletræer intensivt i væksthus og opnå større tilvækst end med traditionelle metoder. Opnåelse af øget strækning og produktion samt undgåelse af dannelse af knophvile i nordmannsgran tidligt var en særlig udfordring. Fotoperiode og intensitet, temperatur, CO2, gødskning, hormonbehandlinger blev undersøgt indledende. Der blev opnået nogen øgning af tilvækst, som indikerer at der er muligheder for at forbedre proces. Der var forskel på reaktion mellem planter indenfor samme population af frøplanter.Description

  18/12-201024/02-2021