Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnudveksling

Forskning til gavn for myndigheder og fødevareerhverv

Institut for Fødevarer tilbyder højt kvalificeret rådgivning til offentlige styrelser og ministerier og har fokus på, hvordan forskning kan danne baggrund for udvikling i fødevareerhvervet.

Myndighedsrådgivning

Forskere ved Institut for Fødevarer bidrager med viden og forskning til myndighedsrådgivning inden for temaområdet Fødevarekvalitet.

Forskningssamarbejde

Instituttet indgår i både konkrete samarbejdsprojekter og mere uformelle samarbejder med erhvervslivet. Her kan du finde lister over vores nuværende samarbejdspartnere, samt information om Aarhus Universitets retningslinier for samarbejdsaftaler og generelle muligheder for erhvervssamarbejde.

Plantegenetiske ressourcer

Institut for Fødevarer har ansvaret for at opretholde den nationale samling for grønsagsarterne humle, peberrod, rabarber, jordskok og skalotteløg. Derudover er der gennemført en lang række dyrkningsforsøg og sortsafprøvninger af flere andre grønsager.

Find en ekspert 

Oversigt over de videnskabelige medarbejdere med nøgleord inddelt efter produktkategori - mælk, æg, kød, frugt, grønsager, ceralier og kartofler, prydplanter og medicinplanter.