Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsbetjening på 13 udvalgte temaområder inden for fødevarer og jordbrug. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning og levere rådgivning på højt internationalt niveau.

I regi af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug bidrager Institut for Fødevarer med forskning og rådgivning inden for en række områder, eksempelvis:

  • Bæredygtig planteproduktion, herunder bl.a. udvikling af dyrkningssystemer og forskning i efterbehandling af frugt og grønt
  • Ressourceeffektivitet, herunder bl.a. videnopbygning om madspild i fødevarekæder samt muligheder og teknologier til forebyggelse eller alternativ, intelligent udnyttelse heraf
  • Råvare- og fødevarekvalitet, herunder bl.a. betydningen af produktionsmåde, processering og opbevaring for kvalitet, sundhed og funktionalitet
  • Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer, herunder bl.a. indkøbsadfærd og præferencer i forskellige forbrugersegmenter
  • Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden, herunder bl.a. metoder til fremme af bedre måltidsvaner samt kortlægning og analyse (f.eks. kvalitativ) af befolkningens og særlige målgruppers opfattelse og forståelse af kostråd

Arbejdet omfatter akutte ad hoc opgaver, lovforberedende arbejde og høringer, udredninger og evalueringer samt løbende opgaver efter forespørgsel af offentlige styrelser og ministerier eller efter egen vurdering af behov og aktualitet.