Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plantegenetiske ressourcer - klonsamlingen

Sikring af en biologisk mangfoldig grønsagsproduktion

Bevaring af plantegenetiske ressourcer er en vigtig del af den biologiske mangfoldighed, der skal sikre egnede planter til fremtidig fødevareproduktion. I fremtiden vil der blive stillet store krav til de afgrøder, vi skal dyrke, både pga. klimaforandringer og stigende miljøkrav, men også som grundlag for produktion af et varieret udbud af kvalitetsfødevarer.

Institut for Fødevarer har ansvaret for at opretholde den nationale samling for en række grønsagsarter. De vegetativt formerede grønsager bliver bevaret på friland i markgenbanker ved AU Årslev i form af kloner, altså identiske kopier af det vegetative plantemateriale. Derudover er der etableret sikkerhedskopier i flere lokale samlinger rundt om i landet.

Samlingen består af plantearterne:

Flere af arterne indgår eller har indgået i forskningsprojekter ved instituttet. 

 

Økologisk dyrkning af peberrod fra den danske klonsamling

I april 2017 iværksættes et projekt omhandlende økologisk dyrkning af peberrod. Formålet med projektet er at skabe grundlaget for en dansk miljømæssig bæredygtig økologisk produktion af peberrod. Projektet løber i to år og afsluttes med udgangen af 2018. Resultater fra projektet vil blive offentliggjort under fanen ’Peberrod’ og ’litteratur’ på denne side. Resultaterne vil blive offentliggjort senest med udgangen af 2018. Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder inden for landbrugs- og gartnerierhvervet.

Projektet får støtte fra: