Aarhus University Seal

Projektdeltagere

Aarhus Universiet, Institut for Fødevarer udfører dyrkningsforsøg med Artemisia annua på forskningscentrets markarealer ved Årslev på Fyn.

Projektleder, WP 3

Projektadministration


DHI, Center for Miljø og Toksikologi udfører dokumentation om plantens effekt på coccidiose og blackhead i kyllinger.

 

WP1, Postdoc Torben W. Schou

tws@dhigroup.com         

Aarhus Universiet, Institut for Husdyrvidenskab, undersøger plantens antimikrobielle virkning over for C. perfringens i kyllinger.

WP2, Seniorforsker Ricarda G. Engberg

ricarda.engberg@agrsci.dk                         


Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio-, og Miljøteknologi karakteriserer de bioaktive stoffer, og udvikler standardiseret prototyper til anvendelse mod parasitter og bakterier i fjerkræbesætninger.

WP2, Prof. Lars P. Chrstensen

lpc@kbm.sdu.dk

WP2, Adjunkt Xavier Fretté

xafr@kbm.sdu.dk

WP2, Ph.d.-stud. Elise Ivarsen

eli@kbm.sdu.dk             

Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk Institut udfører løbende økonomiske analyser på projektets resultater. De økonomiske analyser indbefatter: dyrkningen af planten, prototypekonceptet, samt mulighederne for anvendelse som foderstof, tilsætningsstof og/eller veterinærmedicin.

WP5, Seniorrådgiver Morten Gylling

gylling@foi.ku.dk

WP5, Videnskabelig assistent Aske S. Bosselmann

ab@foi.ku.dk

Danish Meat Research Institute udfører sensoriske analyser i forhold til Artemisia annua’s indvirkning på kødkvaliteten.

WP6, Laboratorieleder Camilla Bejerholm

cb@teknologisk.dk

Nutridoc, virksomhed som bidrager med viden om de lovgivningsmæssige forhold inden for foderstofsektoren.

WP5, Partner Flemming Lauritzen

fl@nutridoc.dk

Biosynergy, virksomhed hvis kompetenceområde er, at dyrke nicheafgrøder. Deltager i projektet med storskala produktion af Artemisia annua.

WP3, Direktør Martin Jørgensen

mej@biosynergy.dk