Aarhus University Seal

Projektet

Baggrund

Sygdommene coccidiose, blackhead og nektrotiserende enteritis medfører alvorlige problemer i fjerkræproduktionen både i forhold til dyrevelfærd og økonomisk tab. Midlerne som i dag bruges til at forebygge disse sygdomme er beslægtede med antibiotika, derfor ønsker EU at udfase dem, når alternativer findes.

Planten Artemisia annua indeholder stoffet artemisinin, som i dag anvendes til effektiv bekæmpelse af malariaparasitter. Ud over artemisinin indeholder planten æteriske olier som har antibiotisk virkning. Parasitterne der forårsager ovennævnte sygdomme ligner malariaparasitten, og der er indikation for at de kan bekæmpes med artemisinin. Et indledende in vitro studie har ligeledes vist, at ekstraktet af planten har en hæmmende effekt på væksten af bakterien C. Perfringens, som er medvirkende årsag til sygdommen nekrotiserende enteritis. .

Artemisia annua dyrkes fortrinsvis i Asien og Afrika til udvinding af artemisinin, men forskerne bag nærværende projekt har prøvedyrket planten i Danmark med godt resultat.

 

Indhold

Idéen med projektet er, at udvikle en biologisk produktion af Artemisia annua til foder og veterinærmedicin mod parasitter og patogene bakterier.

Projektet består af seks indsatsområder med forskning inden for parasitologi og bakteriologi i fjerkræ, plantefysiologi og afgrøde dyrkning, kemi, økonomi samt fødevarekvalitet. Samspillet mellem disse indsatsområder er tilsammen med til skabe grundlaget for en bæredygtig produktion af Artemisia annua til anvendelse mod parasitter og bakterier i fjerkræ. Indsatsområderne er: 

 • Artemisia annua´s effekt i in vivo kyllingeinfektionsmodeller inficeret med parasitterne der forårsager coccidiose og blackhead.
 • Artemisia annua´s effekt over for den patogene bakterie C. perfringens.
 • Dyrkningsforsøg med Artemisia annua med henblik på at optimere indholdet af artemisinin og essentielle olier
 • Karakterisering af bioaktive stoffer og udvikling af standardiserede Artemisia annua prototyper til anvendelse mod sygdommene coccidiose og blackhead og nekrotisk enteritis.
 • Lovgivning om Artemisia annua konceptet som fodertilskud eller veterinærmedicin, og økonomiske analyser for at sikre økonomisk bæredygtighed i det samlede produktionssystem.
 • Spisekvaliteten af kyllingekød og æg når slagtekyllingerne og æglæggerne har indtaget Artemisia annua sammen med foderet .

  

Projektets mål

 • Dokumenteret Artemisia annua´s effekt over for sygdommene coccidiose og blackhead hos kyllinger.
 • Dokumenteret Artemisia annua´s effekt over for Clostridium perfringens og sygdommen nekrotisk enteritis hos kyllinger.
 • Udviklet økonomisk bæredygtige dyrkningsmetoder for Artemisia annua afgrøder med et højt indhold af artemisinin og æteriske olier til dyrkning i Danmark.
 • Identificeret og kvantificeret bioaktive stoffer i Artemisia annua og undersøgt deres biotilgængelighed.
 • Belyst regulatoriske forhold og krav vedrørende udvikling af fodertilsætning eller veterinærmedicinske koncepter.
 • Identificeret og minimeret den eventuelle dårlige bismag af Artemisia annua i kyllingekød og æg.
 • Udviklet fodertilsætningsstof og/eller veterinærmedicinske koncepter baseret på Artemisia annua til forebyggelse og behandling af coccidiose, blackhead og nekrotisk enteritis.
 • Evalueret økonomiske aspekter i forhold til produktion og anvendelse af Artemisia annua i behandlingen af sygdommene.
 • Forbedret sundhed og dyrevelfærd, samt bidrag til nye arbejdspladser i landbruget via nye nicheafgrøder som et økonomisk attraktivt alternativ til de konventionelle afgrøder.

 

Tidsplan

Februar

 • Kick-off møde for projektet.


Juli 2009:

 • Ekstrakter og fraktionerede ekstrakter af A. annua klar til test for anti-parasitære og antibakterielle effekter.


December 2009:

 • Effekten i den eksperimentelle coccidie infektionsmodel i kyllinger dokumenteret.
 • In vitro resultater for A. annua’s antimikrobielle aktivitet over for C. perfringens.
 • Dyrkningsresultater for 1. dyrkningssæson af A. annua.
 • Evaluering af A. annua produkterne som fodertilsætningsstof eller veterinærmedicin.


Juli 2010:

 • Dosis respons forsøg med tørret plantemateriale og essentiel olie ekstrakter af A. annua i en C. perfringens forsøgsmodel.
 • Analytiske metoder udviklet til at analysere for artemisinin og relaterede bioaktive stoffer i blodet.


December 2010:

 • Black head testmodel i kyllinger etableret.
 • Resultater på forsøgene med plantematerialets effekt på fjerkræsygdommen necrotic enteritis.
 • De optimale A. annua genotyper udvalgt til dansk dyrkning. 
 • Dyrkningsresultater for 2. dyrkningssæson af A. annua.
 • Resultater på kyllingekødets og æggenes spisekvalitet.


Juli 2011:

 • Storskala dyrkning af A.annua ved Biosynergy.
 • Artemisinins og relaterede stoffers biotilgængelighed undersøgt.
 • Workshop 1


December 2011:

 • Artemisinins effekt over for black head dokumenteret
 • Foderkonceptet baseret på A. annua testes i en slagtekylling produktion der er inficeret med cocidier.
 • Dyrkningsresultater for 3. dyrkningssæson af A. annua.


Juli 2012:

 • 4 PhD afhandlinger afleveret til bedømmelse
 • Resultater på dyrkningens stresspåvirkninger i forhold til indholdet af bioaktive indholdsstoffer i planten
 • Et standardiseret protype produkt med dokumenteret  anti-parasitære og antibakterielle virkning.
 • Dyrkningsvejledning for A. annua med optimeret indhold af artemisinin og essentielle olier.


December 2012:

 • Publicering af projektresultater
 • 2 PhD afhandlinger afleveret til bedømmelse (31/8 2012)
 • Workshop 2


Juni 2013:

 • Publicering af projektresultater
 • 1 PhD afhandling afleveret til bedømmelse (30/4 2013)