Aarhus University Seal

Differentiated & Biofunctional Foods - Projects

Differentiated & Biofunctional Foods

Projects


Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly available on websites which can be linked to from this page:

Sort by : Start date | End date | Title

 1. NaFoCo

  Trine Kastrup Dalsgaard , Martin Jensen , Anders Hauer Møller & Marianne Danielsen

  Det overordnede mål med NaFoCo er at udvide den danske position til den meget konkurrenceprægede internationale naturlige madfarve, markedsføre og fremskynde fuld udskiftning af kunstige madfarver for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel og gavne menneskers sundhed.
  Ved brug af sorte gulerødder (BC) som modelafgrøde etablerer NaFoCo en industriel platform til hurtig udvikling af skræddersyede naturlige farver, der muliggør yderligere udskiftning af kunstige farver med naturlige løsninger i udfordrende madapplikationer. AU-FOODs vil i projektet udvikle en analytisk platform til at forstå, hvorledes anthocyaniners molekylære strukturers påvirker farve- nuance og intensitet samt stabilitet. Ydermere bliver molekylære strukturer relateres til genetik og miljøpåvirking.
  Oterra A/S er projektleder på NAFCOCO.
  Fra AU FOOD er Trine Kastrup Dalsgaard leder på projektet og Martin Jensen er arbejdspakkeleder.
  AU Flakkebjerg på genetikområdet .Description

  01/01-202031/12-2024

 2. RENEW – Valorisering af sidestrømme fra mejeriindustrien til forebyggelse af knogletab i postmenopausale kvinder

  Hanne Christine S. Bertram

  Det overordnede mål med RENEW er at skabe en cirkulær bioøkonomisk forretning ved at udnytte calciumrige sidestrømme fra valleproduktionen til at udvikle et funktionelt calcium ingrediens-koncept, der effektivt kan fremme knoglesundheden.
  Særligt den ældre befolkning er i risiko for at miste knoglemasse, og derfor er det essentielt og af stor værdi at udvikle effektive strategier, der kan sikre en effektiv calciumoptagelse hos denne betydeligt voksende befolkningsgruppe. En central målsætning for RENEW er derfor at gennemføre et 1-årigt interventionsstudie med henblik på at dokumentere, at det funktionelle calcium ingrediens kan mindske knogletab i postmenopausale kvinder. Derudover vil RENEW kortlægge om en kombination af det biofunktionelle mælkecalcium med en præbiotisk fiberkilde (inulin) ydermere kan øge calciumoptagelsen og dermed styrke knogleopbygningen. Hypotesen er, at tarmbakteriernes fermentering af kostfibrene vil sikre et tarmmiljø, der fremmer calciumoptagelsen, og en målsætning er også at opnå en detaljeret forståelse for disse aspekter ved at gennemføre metabolomics og microbiom analyser. Ved at kombinere disse data med machine learning teknikker i en omfattende dataanalyse vil vi desuden tilegne os forståelse for hvilke faktorer, der er afgørende for forsøgspersonernes respons. Denne viden vil på sigt være værdifuld i forhold til at udvikle skræddersyede fødevareprodukter.
  Description

  01/04-202031/03-2025

 3. GroBEat: High Quality Grass-fed organic beef for sustainable eating behaviour

  Margrethe Therkildsen , Nora Chaaban , Mogens Vestergaard , Lisbeth Mogensen , Jesper Overgård Lehmann , Troels Kristensen & Barbara Vad Andersen

  GrOBEat develops an innovative sustainable organic beef production chain where quality replaces quantity -a solution which facilitate healthy eating behaviour and provide high product satisfaction. Calves are raised with dams for 4 mo. before selected to deliver one of three high-quality products: A) Low-fat veal (8 mo); B) Mediumfat beef from intensive pasture (14-16 mo); C) Medium-fat beef from extensive pasture (24-26 mo). The product is documented according to efficiency, animal welfare, biodiversity, quality and sensory profile of the meat, eating behavior and the overall impact on the climate.
  Description

  01/01-202131/12-2024