Aarhus University Seal

RobustRugning Jan-Dec 2024

RobustRugning vil udforske immunsystemets respons på rugetemperaturen i den første uge af inkubationen samt betydning af køn ved slagtekyllinger. Effekten på immunsystemet kombineres med resultater om effekten på muskel- og knogleudvikling, produktion og kødkvalitet. Dermed kan det ideelle udrugningsprogram vurderes i forhold til robusthed og velfærd i hele produktionskæden.  Blod og immun-relaterede organprøver fra et afsluttet slagtekyllingeforsøg vil blive undersøgt. I dette forsøg blev æg eksponeret for tre forskellige inkuberingstemperaturer fra embryonal dag 4 til 7 (36,5℃, 38,5℃ eller 37,5℃ (kontrol)) og i den øvrige inkubationsperiode udruget under standardbetingelser. Kyllingerne blev slagtet ved en alder på 5 uger. Ved slagtning blev prøver udtaget fra 18 dyr per køn og temperatur (blodprøver) og fra 12 dyr per køn og temperatur (organprøver). Akutfaseproteiner, immuncelletyper, opsoniseringspotentiale og mitogen aktivering vil blive bestemt på blodprøverne. Disse resultater vil indikere om kyllingernes igangværende inflammation, deres sygdomsstatus og potentiale for en immunreaktion. Ydermere vil MHC haplotype blive bestemt, hvilket er uafhængigt inkubationstemperaturen, men giver en overordnet status på kyllingernes genetiske evne til at genkende patogener. Immuncelletype og mitogen aktivering vil blive bestemt i prøver fra blindtarmsmandlerne og milten (sekundære immunorganer). Disse resultater indikerer hvor godt cellerne kan reagere på pathogener. Alle resultater vil blive analyseret i henhold til inkuberingstemperatur og kyllingernes køn og sammenholdt med resultaterne fra tidligere undersøgelse af produktion samt muskel-, knogle- og kødprøver. Analysen af disse immunrelaterede prøver kan give et mere fyldestgørende billede af effekten af tidlig inkuberingstemperatur og køn på udviklingen embryonalt og efter udklækning. Effekten på immunsystemet er ikke hidtil blevet undersøgt i forbindelse med inkubationstemperatur. Denne viden kan derfor optimere inkubationsprogrammet og dermed øge kyllingernes robusthed og reducere produktionstab.

Projektet er støttet af 
FJERKRÆAFGIFTSFONDEN

med 281.00 kr.

Tilskudsperioden:
1. januar – 31. december 2024.